Inmedio

A chain of several hundred newsagents located in shopping centres throughout Poland. In addition to a wide selection of publications, Inmedio also offers drinks, snacks, tobacco products, small toys and mobile top-ups.

Distinguishing features of Inmedio

Modern mix of products and services.

Availability – a large number of locations throughout Poland.

A wide selection of publications, traditional and modern tobacco products, and more.

No items found.

No items found.

Learn more about the Inmedio brand

Odwiedź stronęVisit the website

Zapraszamy do kontaktu!

Formularz dla przedsiębiorców

Dziękujemy za przesłanie formularza!
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte i zostanie przetworzone w najbliższym czasie.
Niestety, wystąpił błąd podczas przetwarzania Twojego formularza.
Upewnij się, czy wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione i spróbuj ponownie.

Feel free to contact us!

Form for entrepreneurs

Thank you for submitting the form!
Your application has been accepted and will be processed shortly.
Sorry, an error occurred while processing your form.
Please make sure all fields are filled out correctly and try again.