Raporty
niefinansowe

Swoją działalność pozafinansową rzetelnie raportujemy w corocznych sprawozdaniach z zakresu odpowiedzialności społecznej. Przygotowujemy je zgodnie z zasadami GRI.

80%

badanych przedsiębiorców uważa, że Grupa Eurocash prowadzi swój biznes w sposób odpowiedzialny

Badanie NPS, 2022 rok

Grupa Eurocash działa w Polsce już od blisko 30 lat. Przez ten czas firma stała się ważnym uczestnikiem rynku handlu i lojalnym partnerem dla kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy w całym kraju.

Duża skala działania pociąga za sobą dużą odpowiedzialność – za jakość dostarczanych przez nas produktów i usług, naszych klientów, pracowników i partnerów, otoczenie społeczno-gospodarcze, a także środowisko naturalne. Już od kilku lat monitorujemy i prezentujemy swój wpływ w corocznym Raporcie odpowiedzialności społecznej Grupy Eurocash.

To dokument przygotowywany zgodnie ze standardami GRI (Global Reporting Initiative), przedstawiający szczegółowo inicjatywy podejmowane przez nas w ramach odpowiedzialnego biznesu. Konsekwentnie realizujemy Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+, która stanowi dla nas drogowskaz w codziennej pracy.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash za 2023 r.

W 2023 r. Grupa Eurocash współpracowała z ponad 87 tys. klientów i zatrudniała ponad 19 tys. pracowników. Równie znaczące, co skala działalności, było nasze wsparcie dla polskiej przedsiębiorczości, edukacji branżowej, a także inicjatywy przeciwdziałające marnowaniu żywności. W 2023 r. Eurocash nie tylko istotnie zmniejszył emisje CO2 - już o 30 proc. w stosunku do bazowego roku 2020, ale też zwiększył deklarację ich redukcji do 47,7 proc. do 2030 r. Odpowiedzialność to jednak nie tylko zaplanowane działania – to także reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w otoczeniu. W najnowszym raporcie podsumowaliśmy działania pomocowe, zrealizowane w Grupie, a także 10 lat działania naszej Fundacji.

Niezmiennie nasze działania związane z odpowiedzialnością społeczną koncentrują się na tym, żeby dla 20 tys. pracowników tworzyć jak najlepsze i jak najbezpieczniejsze miejsce pracy, a dla blisko 90 tys. przedsiębiorców być silnym partnerem biznesowym i wspierać ich rozwój. (…) Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka jest nasza odpowiedzialność społeczna, dlatego też od 2019 roku nasze działania są realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+.

Paweł Surówka
Prezes Zarządu Grupy Eurocash

Zobacz wywiad

Przeczytaj najciekawsze
dane z raportu

Grupa Eurocash to wiodący hurtowy dystrybutor produktów FMCG.

Ponad 19 tys. pracowników Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash dostarcza produkty do ponad 56 tys. placówek handlu detalicznego, z których około 16 tys. stanowią sklepy zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Grupą.

Samochody z napędem hybrydowym stanowią już ponad 90% całej floty.

Wskaźnik żywności uratowanej na poziomie 9,17%.

Ponad 335 ton żywności przekazanej organizacjom pomocowym.

Grupa Eurocash to wiodący hurtowy dystrybutor produktów FMCG.

Samochody z napędem hybrydowym stanowią już 85% całej floty.

Wskaźnik żywności uratowanej na poziomie 5,60%.

Ponad 19 tys. pracowników Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash dostarcza produkty do ponad 57 tys. placówek handlu detalicznego, z których około 16 tys. stanowią sklepy zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Grupą.

Ponad 365 ton żywności przekazanej organizacjom pomocowym.

Przeczytaj najciekawsze
dane z raportu

Zapoznaj się z Raportami niefinansowymi
Grupy Eurocash

Raport wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość jej klientów za 2020 r.

Grupa Eurocash postanowiła sprawdzić, jak jej działania przekładają się w praktyce na biznesy klientów Eurocash, a także na ich przedsiębiorczość. Raport jest autorskim modelem Grupy i nie posiada swojego pierwowzoru w Polsce. Określa procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów, który według średnich wyliczeń wynosi aż 41% Pozostałe 59% stanowią inne czynniki wpływu, takie jak otoczenie biznesowe, regulacje prawne i podatkowe oraz postawa przedsiębiorców.

Zobacz cały raport