Biblioteka mediów

Wszelkie materiały, publikacje i znaki towarowe umieszczone w Bibliotece mediów są zastrzeżone i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Materiały mogą być stosowane tylko i wyłącznie w kontekście publikacji dot. Grupy Eurocash lub odpowiednich biznesów/projektów.