Deklaracja ESG

Zrównoważona i odpowiedzialna społecznie postawa wobec prowadzonej przez nas działalności biznesowej wpływa na otoczenie – gospodarcze, społeczne i środowisko naturalne.

Dbamy o nasze
otoczenie

Prowadzimy swój biznes odpowiedzialnie i zachęcamy do tego samego naszych partnerów. Budujemy skalę Grupy Eurocash zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby społeczne i kwestie środowiskowe.

Odpowiedzialność środowiskowa

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialne zarządzanie

Strategia dekarbonizacji

Grupa Eurocash, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, dołączyła w 2022 r. do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) – globalnej prestiżowej organizacji umożliwiającej przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie.

Zgodnie z wymogami inicjatywy SBTi opartymi na założeniach Porozumienia Paryskiego, Grupa Eurocash opracowała strategię dekarbonizacji, w której zobowiązuje się do:

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 47,7% do 2030 roku,

pokrycia min. 80% zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii,

podjęcia realizacji działań związanych z całkowitym odejściem od węgla, odejściem od gazu w nowych obiektach oraz centralizacją infrastruktury logistycznej,

zobligowania 75% naszych największych dostawców, by oni także wyznaczyli dla siebie cele redukcji CO2.

Odpowiedzialność
społeczna

W 2019 r. przyjęliśmy Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+, poświęconą naszym najważniejszym interesariuszom: pracownikom, przedsiębiorcom i konsumentom, którzy zaopatrują się w sklepach naszych klientów. Poznaj 4 filary Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+.

Rozwój przedsiębiorczości

Naszą ambicją jest budowa odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która zapewnia zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki całego kraju.

Jakość bez kompromisów dla każdego

Zależy nam na dostarczaniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości do każdego sklepu i jak najszerszej grupy konsumentów w całej Polsce.

Mniej zużywamy, nie marnujemy

Naszym celem jest ograniczenie marnowania żywności i emisji CO2.

Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

Naszym priorytetem jest tworzenie jak najlepszych warunków pracy.

Odpowiedzialne
zarządzanie

Grupa Eurocash ma rozbudowaną sieć interesariuszy, za których czujemy się odpowiedzialni – nie tylko w kontekście biznesowym. Jesteśmy świadomi skali swojej działalności i wpływu na otoczenie. Będąc jednym z największych pracodawców w Polsce, dużą wagę przykładamy do ładu korporacyjnego.

Włączyliśmy ESG do Strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025, aby jeszcze skuteczniej rozwijać naszą działalność w tym zakresie i udoskonalać wewnętrzne struktury ESG.

Wspieramy różnorodne i włączające środowisko pracy. Dbamy o rozwój pracowników, oferując im bogatą ofertę szkoleń i jasną ścieżkę kariery. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, co roku prowadzimy Badanie Opinii Pracowników w całej firmie.

Działamy w zgodzie z prawem, standardami rynkowymi, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi. Jesteśmy transparentni dla interesariuszy, a jako podmiot publiczny również dla rynku.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów biznesowych stworzyliśmy anonimową Linię Zaufania.