Polityka prywatności w serwisie internetowym Grupaeurocash.pl

1. DEFINICJE 
 

1.1. Administrator – Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.
 
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,  psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o  lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie  oraz innej podobnej technologii. 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.grupaeurocash.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług  czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU  

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie  niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności  Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania  Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory  oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii),  przetwarzane są przez Administratora w celu:
  

3.1.1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści  gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność  przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3.1.2. analitycznym i statystycznym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz  aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności  i świadczonych usług;  

3.1.3. technicznym, administracyjnym, związanym z bezpieczeństwem systemu informatycznego oraz  zarządzania tym systemem i świadczeniem usług - – wówczas podstawą prawną przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający  na prowadzeniu prac informatycznych i administracyjnych mających na celu utrzymanie  bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu;  

3.1.4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą  prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  polegający na obronie jego interesów gospodarczych;  

3.1.5. marketingowym Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Portale Społecznościowe.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą  systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach  informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.  Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby  zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w  celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). polegający na dostarczaniu oraz  ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności. 

FORMULARZE KONTAKTOWE 

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych  formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych  niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie  danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich  niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  

3.4. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony w  Serwisie formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania  do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych  fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

3.5. W ramach formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie można skontaktować się także z inną  spółką z Grupy Eurocash, ale w takim przypadku Eurocash S.A. nie jest administratorem danych  osobowych zawartych w formularzu kontaktowym. 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

3.6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora  prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, LinkedIn). Dane te są przetwarzane  wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o  aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz  w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez  Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na  promowaniu własnej marki oraz analizie preferencji i aktywności Użytkowników odwiedzających  profile Administratora w mediach społecznościowych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności  i świadczonych usług. 

3.7. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratorów serwisów  społecznościowych (YouTube, LinkedIn). Szczegółowe informacje na ten temat celu i zakresu  zbierania danych przez portale społecznościowe, można znaleźć pod poniższymi linkami: 

3.7.1. YouTube: https://policies.google.com/privacy 

3.7.2. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają  informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji  o Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych  przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest Eurocash S.A. W Serwisie  Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis.  Wykorzystywane są również plików cookies stron trzecich - które są plikami cookies z domeny innej  niż domena odwiedzanej witryny – przede wszystkim do działań analitycznych i reklamowych  Administratora. 

4.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania  strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia  przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie. W ramach  Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookies umożliwiające korzystanie z  funkcjonalności mediów społecznościowych. 

4.3. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, które Administrator  wykorzystuje w Serwisie. Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu,  w celu ustalenia, jakie pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista  stosowanych plików cookie była jak najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące  kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, analityczne oraz cookies mediów społecznościowych. 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES 

4.4. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego  funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby  zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych  ustawieniem opcji prywatności

4.5. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych  plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4.6. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj.  nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć  przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6 Polityki Prywatności lub przycisk o  tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie  należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Niezbędne pliki cookie",  następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.

FUNCKJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

4.7. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów  Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być  instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. 

4.8. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w  Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz  aby zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących  ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje  zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości.  Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za  pośrednictwem Serwisu. 

4.9. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i  analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku  z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na ich zapisywanie (osobną dla plików analitycznych, osobną  dla plików funkcjonalnych). 

4.10. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych  plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno)  funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą  cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy. 

4.11. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików tych kategorii tj.  nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć  przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6. Polityki Prywatności – „Zarządzaj  cookies" lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu  się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę  „Analityczne pliki cookie” albo „Funkcjonalne pliki cookies”, następnie znajdujący się pod każdą z list  przycisk „Szczegóły”.

PLIKI COOKIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

4.12. Te pliki cookies są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane  treści w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych  cookies i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil  zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookies mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują  przeglądarkę internetową i sprzęt, a jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą urządzenia  mobilnego również jego lokalizację. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies,  Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej treści lub umożliwić polubienia i  udostępniania treści zamieszczanych przez Administratora w mediach społecznościowych. 

4.13. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych plików, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6. Polityki Prywatności – „Zarządzaj cookies" lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Pliki cookie mediów społecznościowych", następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW  ADMINISTRATORA

5.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów  analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych  narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności  danego partnera. 

5.2. Aktualna i kompletna lista Partnerów Administratora, dostępna jest pod linkiem: https://grupaeurocash.pl/zaufani-partnerzy-grupy-eurocash.

GOOGLE ANALYTICS 

5.3. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

WTYCZKA LINKEDIN 

5.4. Wtyczka LinkedIn to narzędzie, które umożliwiają Użytkownikom Serwisu na dostęp i przeglądanie  treści na stronach LinkedIn. Narzędzie może wyświetlać informacje dostępne na LinkedIn, pola  wyszukiwania, które odsyłają do informacji znajdujących się na LinkedIn.com, reklamy LinkedIn lub  reklamy produktów osób trzecich. Dodatkowo w ramach narzędzia LinkedIn może przechwytywać  dane w celu analizy i śledzenia ruchu Użytkownika w Serwisie lub ustalenia jego preferencji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#data

6. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES 

6.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania  dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.  W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania  zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w  punkcie 7.4 poniżej. 

6.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne  do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu. 

6.3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na  instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest  zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu  końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu. 

6.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w poniższy przycisk "Zarządzaj cookies"

lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu.

6.5. Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku  „ZARZĄDZANIE COOKIES". Następnie należy przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików  cookies i wcisnąć przycisk "ZAPISZ USTAWIENIA I ZAMKNIJ”. 

6.6. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

6.6.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies7 

6.6.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

6.6.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

6.6.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/ 

6.6.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

6.7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

6.7.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

6.7.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

6.8. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania  w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na adres eurocash@eurocash.pl lub inne dane  kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności. 

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub obsługi  zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem  przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie  uzasadniony interes Administratora.  

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne  do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie  okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

8.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa: 

8.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 

8.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie; 

8.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 

8.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

8.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu; 

8.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

8.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 

8.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

8.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

9.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora; 

9.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: iod_ec@eurocash.pl

9.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

9.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); 

9.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.); 

9.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.). 

9.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. 

9.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania. 

9.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

9.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

10. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

10.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku: 

10.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania; 

10.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań; 

10.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ODBIORCY DANYCH

11.1. W pewnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia opisanych wyżej celów, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. dostawcom usług IT, dostawcom narzędzi analitycznych i marketingowych, agencjom analitycznym i marketingowym). 

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

12.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

12.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu  do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia  zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje  znajdują się tutaj); 

12.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz  z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym  taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej; wzory umów znajdują się tutaj

12.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ  nadzorczy. 

12.2. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług Webflow Inc., Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza EOG, tj. do USA, w celu świadczenia przez ten podmiot usług hostingowych na rzecz Administratora. Przekazywanie Danych osobowych do podwykonawcy Webflow Inc. w USA, odbywa się w oparciu o decyzję o adekwatności, o której mowa w pkt 12.1.1. powyżej, w związku z uzyskaniem przez tego podwykonawcę wpisu na listę podmiotów samo-certyfikowanych w ramach programu Data Privacy Framework. Aktualne informacje o wpisie podwykonawcy na listę tego programu, są dostępne pod linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TT9jAAG&status=Active

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do  danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu  na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych  osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i  współpracowników.  

13.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

14. DANE KONTAKTOWE

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt.ogolny@eurocash.pl lub adres korespondencyjny Administratora. 

14.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e mail iod_ec@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

15.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.07.2023 r.