Obligacje

Obligacje korporacyjne Eurocash S.A. zostały wyemitowane w 2021 r. i wprowadzane do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje - Seria B

Obligacje korporacyjne Eurocash S.A. są emitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 PLN, ustanowionego we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Program umożliwia wielokrotne emisje obligacji zgodnie z warunkami emisji obligacji ustalanymi dla każdej serii. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach programu emisji nie może przekraczać 10 lat. Obligacje mogą być oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu oraz w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Zasady emisji obligacji

Obligacje mogą być emitowane wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego, w tym w szczególności w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, tj. poprzez oferowanie Obligacji wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. W szczególnych przypadkach: w odniesieniu do obligacji o terminie zapadalności nie przekraczającym 12 miesięcy lub (ii) obligacji o terminie zapadalności przekraczającym 12 miesięcy oferowanym wyłącznie jednemu inwestorowi, takie obligacje mogą być oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Dodatkowe informacje o programie: bonds@eurocash.pl

Pozostałe informacje

Data emisji
23 grudnia 2020
Data wykupu
23 grudnia 2025
Jednostkowa wartość nominalna obligacji
1.000 PLN
Liczba wyemitowanych obligacji
125.000
Wartość emisji
125.000.000
Oprocentowanie obligacji
Zmienne WIBOR 6M + marża 2,25%
Okres płatności odsetek
półroczne
Sposób oferowania obligacji
Oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych
Rynek notowań
ASO GPW
ISIN
PLEURCH00037
Kod lokalny
EUR1225
Zabezpieczenie
Brak
Dealerzy
BNP Paribas Bank Polska S.A.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Santander Bank Polska S.A.
1
2020-12-23
2021-06-23
2021-06-15
2021-06-23
182
2
2021-06-23
2021-12-23
2021-12-15
2021-12-23
183
3
2021-12-23
2022-06-23
2022-06-14
2022-06-23
182
4
2022-06-23
2022-12-23
2022-12-15
2022-12-23
183
5
2022-12-23
2023-06-23
2023-06-15
2023-06-23
182
6
2023-06-23
2023-12-27
2023-12-15
2023-12-27
187
7
2023-12-27
2024-06-24
2024-06-14
2024-06-24
180
8
2024-06-24
2024-12-23
2024-12-13
2024-12-23
182
9
2024-12-23
2025-06-23
2025-06-12
2025-06-23
182
10
2025-06-23
2025-12-23
2025-12-15
2025-12-23
183
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.