Zarząd

Firma o takiej skali jak Grupa Eurocash potrzebuje wizji, bieżącej kontroli oraz obiektywnego nadzoru. Sprawowanie tych funkcji z kolei wymaga talentu menadżerskiego, specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia. Właśnie dlatego w skład zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej wchodzą  starannie dobrane osoby – każda z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie.

Zarząd

Paweł
Surówka

Prezes Zarządu

Od 1 stycznia 2022 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Grupy Eurocash. W ostatnich latach związany był z sektorem finansowym. W latach 2017-2020 pełnił funkcję prezesa Grupy PZU, wcześniej – od 2016 r. – zasiadał na stanowisku CIO i prezesa Zarządu PZU Życie. W latach 2015-2016 pełnił rolę doradcy prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz dyrektora bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy. W latach 2013-2015 był związany z branżą motoryzacyjną, jako członek Zarządu Grupy Boryszew oraz prezes zarządów jej spółek zależnych w sektorze automotive. W latach 2007-2013 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch.

Paweł Surówka ukończył Universit Paris I Panthon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität LMU w Monachium oraz Harvard Kennedy School. Posiada Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

Katarzyna
Kopaczewska

Członek Zarządu

Członek Zarządu Grupy Eurocash od 2004 r. Ekspertka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z doświadczeniem na stanowiskach: Human Resources Managera w Johnson&Johnson, dyrektor personalnej i członka zarządu Jeronimo Martins oraz dyrektor korporacyjnej ds. personalnych w ZF Polpharma. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończyła również zagraniczne szkolenia w zakresie zarządzania i zarządzania personelem, organizowane przez Management Center Europe (Belgia), IMD (Szwajcaria), INSEAD (Francja) oraz Stanford University (USA).

Tomasz
Polański

Członek Zarządu

Jako członek Zarządu Grupy Eurocash jest odpowiedzialny za obszar działalności hurtowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży FMCG. Z Grupą Eurocash związany od 1999 r. Od 2009 r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013 r. Eurocash Dystrybucja. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Dariusz
Stolarczyk

Członek Zarządu

Jako członek Zarządu Grupy Eurocash odpowiada za segment detaliczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym pełnienia funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej w spółkach kapitałowych. Z Grupą Eurocash związany od kwietnia 2018 r., kiedy dołączył do zespołu jako prezes Zarządu Eurocash Serwis. W latach 2013-2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A., gdzie odpowiadał za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. W latach 2012-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. Wcześniej, w latach 2007-2013, pełnił funkcję członka Zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za operacje, IT i łańcuch dostaw. W latach 1998-2007 był dyrektorem zarządzającym działu doradztwa branży przemysłu i handlu w Accenture.

Jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej, Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej oraz programu menadżerskiego AMP na barcelońskim uniwersytecie IESE.

Przemysław
Ciaś

Członek Zarządu

Od 2017 r. członek Zarządu Grupy Eurocash, gdzie odpowiada za obszary logistyki oraz IT. Współpracę z firmą rozpoczął w 2008 r. jako dyrektor IT, obejmując następnie stanowisko dyrektora generalnego logistyki Grupy. Absolwent studiów informatycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1996-2008 pracował w Comarch oraz Accenture, gdzie realizował projekty dla klientów z sektora FMCG na rynkach europejskich.

Jacek
Owczarek

Członek Zarządu

Członek Zarządu od 2008 r., pełni również funkcję dyrektora finansowego Grupy Eurocash. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikowany przez Association of Charted Certified Accountants. Doświadczenie zdobywał m.in. w spółce Sanitec Koło na stanowiskach: CFO CEE, członka zarządu oraz członka zespołu zarządzającego finansami firmy w Europie. Pracował także w spółkach z portfela Enterprise Investors. Był między innymi dyrektorem finansowym w Magellan S.A. oraz pełnił funkcję CFO, CEO oraz członka zarządu w Messenger Services STOLICA.

Szymon
Mitoraj

Członek Zarządu

Szymon Mitoraj od 19 lat związany z sektorem finansowym, pełnił funkcje zarządzające w obszarach bankowości detalicznej, digitalizacji i IT. W latach 2020-2023 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Bank Ukraina, gdzie odpowiadał za transformację digitalową, kanały sprzedaży i obsługi, produkty i marketing bankowości detalicznej. Przed dołączeniem do Raiffeisen Bank Ukraina, tj. w okresie od 2018 do 2020 r., pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego IT i Chief Data Officer Grupy PZU, w której odpowiadał za obszar IT Grupy PZU. Wcześniej przez 14 lat związany był z Grupą ING w Polsce i w Tajlandii, gdzie pełnił role związane z budową, rozwojem i digitalizacją bankowości detalicznej w aspektach kanału, produktu i komercjalizacji, w tym jako nadzorujący obszar detalicznej bankowości internetowej i mobilnej w latach 2011-2018 w ING Polska.

Szymon Mitoraj ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Institute of Technology Sligo w Irlandii.

Rada nadzorcza

Luis
Amaral

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 2003-2021 prezes Zarządu Grupy Eurocash. Ma ponad 20-letnie doświadczenia zawodowe, które zdobywał, obejmując stanowiska kierownicze m.in. w Unilever Portugalia i w europejskich strukturach Jeronimo Martins. W latach 1995-1999 pełnił funkcję dyrektora generalnego Jeronimo Martins w Polsce, po czym został członkiem Komitetu Wykonawczego Jeronimo Martins Holdings w Portugalii. W kolejnych latach pełnił funkcję partnera funduszu inwestycyjnego Antfactory poszerzając skalę działalności firmy o rynki w Brazylii, Meksyku oraz Argentynie.

Był inicjatorem wykupu menedżerskiego Eurocash od ówczesnego właściciela – Jeronimo Martins. Od przejęcia spółki w 2003 r. dynamicznie ją rozwija, wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i oferty dla przedsiębiorców. Grupa Eurocash jest obecnie największym dystrybutorem żywności i dóbr szybko rotujących w Polsce.

Dr Hans
Joachim Körber

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupy Eurocash. Absolwent kierunku browarnictwa, uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych m.in.: w Grupie RA Oetker oraz w niemieckich i międzynarodowych strukturach spółek z grupy Metro SB-Großmärkte. Wraz z utworzeniem Metro AG w 1996 r. dołączył do zarządu spółki, którą w latach 1999-2007 kierował, pełniąc funkcję prezesa zarządu. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych szeregu międzynarodowych przedsiębiorstw.

Francisco José Valente
Hipólito dos Santos

Członek Rady Nadzorczej

Francisco José Valente Hipólito dos Santos ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. W 1984 r. ukończył studia na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa). Od 1999 r. do 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu w Barclays Bank Portugal. W latach 2003-2006 kierował Działem Marketingu w Banco Espirito Santo, S.A., a od 2007 r. do 2011 r. był Dyrektorem w Dziale Oszczędności tego banku. W okresie 2011-2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banco BEST S.A. Od początku 2013 r. objął w tym banku stanowisko Dyrektora Niezarządzającego, a także stanowisko Doradcy Zarządu do spraw międzynarodowych w Banco Espirito Santo S.A. aż do sierpnia 2014 r., kiedy objął funkcję Dyrektora ds. Zgodności („Compliance Officer”) w Novo Banco, którą pełnił do czerwca 2017 r. Następnie pełnił funkcje Zarządcze w wielu spółkach z różnych sektorów, w tym z sektora nieruchomości, podróży, a także z sektora FMCG.

Francisco José Valente Hipólito dos Santos od 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Jorge Mora

Członek Rady Nadzorczej

Jorge Mora urodził się 16 kwietnia 1967 r. w Waszyngtonie. Ukończył Uniwersytet Miami ze stopniem naukowym w 1989 r. oraz Wharton School z tytułem MBA w 1993 r. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym doradztwie korporacyjnym i inwestycjach typu private equity. Jego ostatnia pozycja to Wiceprzewodniczący i Starszy Dyrektor Zarządzający w Macquarie Capital w USA. Poprzednio był szefem Działu Sponsoringu Finansowego w Lazard, a wcześniej Dyrektorem Zarządzającym w UBS. Obecnie jest aktywny w kilku Zarządach non-profit, a także jest Prezesem Pace Ventures, firmy zajmującej się inwestycjami związanymi ze sztuką.

Przemysław
Budkowski

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Budkowski w 2005 r. ukończył studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2005-2009 sprawował funkcję Product Marketing Managera na Centralną i Wschodnią Europę w Google. W latach 2009-2018 związany był z Grupą Allegro, w której w latach 2009-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Marketingu, a następnie Prezesa Zarządu. Jest ekspertem w marketingu i handlu elektronicznym. Przemysław Budkowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash od 20 października 2020 r.