Ranking Równi
w Biznesie

Cyklicznie sprawdzamy, jak najwięksi producenci dóbr szybko zbywalnych traktują lokalne sklepy, a jak centralnie zarządzane sieci supermarketów i dyskontów. Co kwartał publikujemy obiektywny ranking na bazie danych dostarczanych przez agencję NielsenIQ.

Jak czytać wyniki rankingu?

Ranking klasyfikuje producentów w danej kategorii produktowej w kolejności – od tego, który oferuje najlepsze ogólne warunki współpracy kanałowi sklepów lokalnych (miejsce pierwsze), do tego, który wspomniany kanał traktuje najmniej sprawiedliwie (miejsce ostatnie). W rankingu pokazywani są dostawcy, obejmujący co najmniej 90% rynku w każdej kategorii. Minimalnie pokazywanych jest pięciu dostawców, maksymalnie 10.

Na ocenę ogólnych warunków współpracy wpływają: strategia cenowa i dystrybucyjna producenta oraz udział produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (a więc takich, których klient nie znajdzie nigdzie indziej) w całkowitej sprzedaży.

Jak powstaje Ranking Równi w Biznesie?

Na finalną notę producenta w rankingu składają się następujące aspekty:

Dystrybucja
Cena
Kontrybucja do wzrostu
Produkty dedykowane (SKU)
Udział rynkowy
Cena
Udział rynkowy
Produkty dedykowane
(SKU)
Kontrybucja do
wzrostu
Dystrybucja

Cena

40% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały wolumenem sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy (a więc produkty będą tańsze w kanale niezależnym w stosunku do wielkiego formatu), tym więcej punktów otrzyma producent (a więc tym lepszą notę uzyska).Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.nside of a div block.

Udział rynkowy

10% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik (a więc większa przewaga udziału w rynku małoformatowym nad supermarketami i dyskontami), tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

10% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie dla supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Kontrybucja do wzrostu

20% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym, a którzy o nim zapominają. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej) w supermarketach oraz dyskontach od dynamiki w rynku małoformatowym. Im wyższy wynik(a więc przewaga dynamiki w kanale niezależnym nad dynamiką w wielkim formacie), tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Dystrybucja

20% wagi w finalnej punktacji
Liczbę punktów, które producenci otrzymują za tę kategorię, oblicza się poprzez odjęcie od dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych dystrybucji w supermarketach i dyskontach. Różnica ta obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało- czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego nad niezależnym, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Adnotacja

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Wyniki Rankingu Równi w Biznesie

Text Link
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Piwo
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Wódki
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Whisky
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Woda mineralna
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Napoje gazowane
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Przyprawy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Majonezy i dressingi
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Musztardy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Ketchupy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Makarony
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Ryż
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Warzywa konserwowe
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy rybne
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy mięsne
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Kawy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Herbaty
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Praliny
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Słodkie wypieki
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Czekolady
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Dżemy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Chipsy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Masła i margaryny
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Mleko
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Śmietana
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Jogurty
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Mleczne desery
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Środki do prania
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Pasty do zębów
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Papier toaletowy
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Higiena kobieca
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 1
Wyniki VII edycji (2023)
Piwo
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Wódki
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Whisky
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Woda mineralna
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Napoje gazowane
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Przyprawy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Majonezy i dressingi
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Musztardy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Ketchupy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Makarony
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Ryż
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Warzywa konserwowe
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy rybne
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy mięsne
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Kawy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Herbaty
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Praliny
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Czekolady
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Słodkie wypieki
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Dżemy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Chipsy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Masła i margaryny
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Mleko
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Śmietana
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Jogurty
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Mleczne desery
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Środki do prania
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Pasty do zębów
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Papier toaletowy
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Higiena kobieca
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 2
Wyniki VII edycji (2023)
Piwo
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Wódki
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Whisky
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Woda mineralna
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Napoje gazowane
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Przyprawy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Majonezy i dressingi
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Musztardy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Ketchupy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Makarony
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Ryż
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Warzywa konserwowe
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy rybne
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Konserwy mięsne
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Masła i margaryny
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Mleko
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Śmietana
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Jogurty
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Mleczne desery
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Kawy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Herbaty
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Praliny
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Czekolady
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Słodkie wypieki
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Dżemy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Chipsy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Środki do prania
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Pasty do zębów
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Papier toaletowy
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Higiena kobieca
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 3
Wyniki VII edycji (2023)
Wyniki rankingu
Producent
1
HEINEKEN
2
PERŁA (BREWERY)
3
ASAHI
4
CARLSBERG
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
CEDC
3
PERNOD RICARD
4
UNITED BEVERAGES
5
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
BROWN FORMAN
3
UNITED BEVERAGES
4
CEDC
5
PERNOD RICARD
6
STOCK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
SAN BENEDETTO
3
JURAJSKA
4
MUSZYNIANKA
5
MASPEX
6
INEX GROUP
7
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
OSHEE
Wyniki rankingu
Producent
1
PEPSICO
2
COLIAN
3
ZBYSZKO
4
COCA-COLA COMPANY
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
RUDOLF WILD
2
POLMLEK
3
VICTORIA CYMES
4
MASPEX
5
HORTEX HOLDING
6
WOSANA
7
COCA-COLA COMPANY
8
FOODCARE
9
DAWTONA
10
BRACIA SADOWNICY
Wyniki rankingu
Producent
1
CYKORIA
2
PRYMAT
3
NESTLÉ
4
PODRAVKA
5
KOTANYI
6
DR. OETKER
7
UNILEVER
8
MCCORMICK
9
FOODCARE
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
MOSSO
3
OCETIX
4
ROLESKI
5
DEVELEY
6
SPOŁEM KIELCE
7
NESTLÉ
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ROLESKI
3
ANKORP
4
DEVELEY
5
PRYMAT
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
DEVELEY
3
MASPEX
4
ROLESKI
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
GOLIARD
3
PODRAVKA
4
CZANIECKIE MAKARONY
5
MAKARONY POLSKIE
6
MASPEX
7
POL MAK (PASTA)
8
DE CARE
9
BARILLA
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
JANEX
2
GEMINI GRUPE
3
SONKO
4
SAWEX FOODS
5
MELVIT
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
PRYMAT
4
CHARSZNICKIE POLA NATURY
5
ROLNIK
6
OKECHAMP
7
URBANEK
8
PROVITUS
9
DAWTONA
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
ŁOSOŚ
2
KONSHURT
3
STEK ROL
4
THAI UNION GROUP
5
LISNER
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DANISH CROWN
2
FARMUTIL
3
WITPOL
4
STEK ROL
5
AGRO TOP
6
L.D.C.
7
GRAAL
8
PAMAPOL
9
AGRICO
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
NESTLÉ
3
STRAUSS GROUP
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
TCHIBO
6
DALLMAYR
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ADALBERTS
2
MALWA TEA
3
AHMAD TEA
4
GOURMET FOODS (DILMAH)
5
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
6
MOKATE
7
BIOFLUID
8
HERBAPOL-LUBLIN
9
EKATERRA
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
MONDELĒZ INTERNATIONAL
2
VOBRO
3
COLIAN
4
WAWEL
5
STORCK
6
FERRERO
7
LOTTE
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
DR. GERARD
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
LOTTE
5
COLIAN
6
KOPERNIK
7
ETI
8
SÍLEN
9
BAHLSEN SP. Z O.O
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
FOODCARE
3
SANTE A. KOWALSKI
4
NESTLÉ
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
KRÜGER
4
FERRERO
5
LINDT & SPRÜNGLI
6
WAWEL
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KONSHURT
2
BIOFLUID
3
HERBAPOL-LUBLIN
4
JAMAR
5
ÁNGEL CAMACHO
6
VORTUMNUS
7
ANNA PLUS
8
MASPEX
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
INTERSNACK
4
LORENZ BAHLSEN SNACK WORLD
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
MLEKPOL
3
BIELMAR
4
S.M. GOSTYŃ
5
LUMIKO
6
BUNGE
7
UPFIELD
8
MLEKOVITA
9
SAVENCIA
10
JAGR
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
THEO MÜLLER
3
MLEKOVITA
4
O.S.M. PIĄTNICA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
JOGO
3
JAGR
4
O.S.M. KRASNYSTAW
5
BAKOMA
6
MLEKPOL
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
ZOTT
9
O.S.M. PIĄTNICA
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. ŁOWICZ
2
JANA
3
DANONE
4
S.M. BIELUCH
5
MLEKOVITA
6
MLEKPOL
7
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZOTT
2
MLEKOVITA
3
DANONE
4
BAKOMA
5
LACTALIS
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
THEO MÜLLER
4
VALIO
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
GLOBAL COSMED
3
RB (HYGIENE HOME)
4
HENKEL
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
COLGATE PALMOLIVE
3
HALEON
4
DR. THEISS
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RB (HYGIENE HOME)
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ICT GROUP
2
ITALIAN PAPER
3
METSÄ TISSUE
4
EPICOM
5
SOFIDEL
6
ALMUS
7
VELVET CARE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
GLOBAL COSMED
3
HENKEL
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
PERŁA (BREWERY)
3
HEINEKEN
4
CARLSBERG
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
CEDC
3
PERNOD RICARD
4
UNITED BEVERAGES
5
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
PERNOD RICARD
3
UNITED BEVERAGES
4
CEDC
5
DIAGEO
6
STOCK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
SAN BENEDETTO
3
JURAJSKA
4
MUSZYNIANKA
5
MASPEX
6
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
7
INEX GROUP
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
OSHEE
Wyniki rankingu
Producent
1
PEPSICO
2
COLIAN
3
ZBYSZKO
4
COCA-COLA COMPANY
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
RUDOLF WILD
2
VICTORIA CYMES
3
POLMLEK
4
MASPEX
5
ALLCOR
6
HORTEX HOLDING
7
FOODCARE
8
COCA-COLA COMPANY
9
BRACIA SADOWNICY
10
DAWTONA
Wyniki rankingu
Producent
1
CYKORIA
2
PRYMAT
3
KOTANYI
4
NESTLÉ
5
PODRAVKA
6
DR. OETKER
7
UNILEVER
8
MCCORMICK
9
FOODCARE
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
MOSSO
3
ROLESKI
4
DEVELEY
5
OCETIX
6
SPOŁEM KIELCE
7
NESTLÉ
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ROLESKI
3
ANKORP
4
DEVELEY
5
PRYMAT
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
DEVELEY
3
MASPEX
4
KRAFT HEINZ COMPANY
5
ROLESKI
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CZANIECKIE MAKARONY
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
ARC POL
4
GOLIARD
5
POL MAK (PASTA)
6
MASPEX
7
MAKARONY POLSKIE
8
MELISSA KIKIZAS
9
DE CARE
10
BARILLA
Wyniki rankingu
Producent
1
GEMINI GRUPE
2
SAWEX FOODS
3
JANEX
4
MELVIT
5
SONKO
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
CHARSZNICKIE POLA NATURY
4
PRYMAT
5
ROLNIK
6
PROVITUS
7
OKECHAMP
8
MASPEX
9
URBANEK
10
DAWTONA
Wyniki rankingu
Producent
1
ŁOSOŚ
2
KONSHURT
3
STEK ROL
4
THAI UNION GROUP
5
LISNER
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DANISH CROWN
2
FARMUTIL
3
WITPOL
4
STEK ROL
5
AGRO TOP
6
L.D.C.
7
GRAAL
8
PAMAPOL
9
AGRICO
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
WOSEBA
3
NESTLÉ
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
TCHIBO
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ADALBERTS
2
MALWA TEA
3
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
4
MOKATE
5
BIOFLUID
6
HERBAPOL-LUBLIN
7
GOURMET FOODS (DILMAH)
8
AHMAD TEA
9
EKATERRA
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
VOBRO
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
COLIAN
4
STORCK
5
FERRERO
6
LOTTE
7
WAWEL
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MONDELĒZ INTERNATIONAL
2
LOTTE
3
FERRERO
4
KRÜGER
5
LINDT & SPRÜNGLI
6
WAWEL
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
DR. GERARD
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
LOTTE
5
COLIAN
6
KOPERNIK
7
ETI
8
SÍLEN
9
BAHLSEN SP. Z O.O
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
FOODCARE
3
SANTE A. KOWALSKI
4
NESTLÉ
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
KONSHURT
3
VORTUMNUS
4
BIOFLUID
5
ÁNGEL CAMACHO
6
JAMAR
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
MASPEX
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
INTERSNACK
4
LORENZ BAHLSEN SNACK WORLD
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
S.M. GOSTYŃ
3
LUMIKO
4
BUNGE
5
BIELMAR
6
MLEKPOL
7
UPFIELD
8
SAVENCIA
9
MLEKOVITA
10
POLMLEK
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
THEO MÜLLER
3
MLEKOVITA
4
O.S.M. PIĄTNICA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
JOGO
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
BAKOMA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
MLEKPOL
7
ZOTT
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
MLEKOVITA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. ŁOWICZ
2
POLMLEK
3
DANONE
4
MLEKOVITA
5
S.M. BIELUCH
6
MLEKPOL
7
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZOTT
2
MLEKOVITA
3
DANONE
4
BAKOMA
5
LACTALIS
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
ZOTT
4
THEO MÜLLER
5
VALIO
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
UNILEVER
3
CLOVIN
4
HENKEL
5
RB (HYGIENE HOME)
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
COLGATE PALMOLIVE
3
HALEON
4
DR. THEISS
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RB (HYGIENE HOME)
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ICT GROUP
2
METSÄ TISSUE
3
SOFIDEL
4
EPICOM
5
ALMUS
6
VELVET CARE
7
ITALIAN PAPER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
2
PROCTER & GAMBLE
3
JNTL CONSUMER HEALTH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HENKEL
2
GLOBAL COSMED
3
FIT
4
PROCTER & GAMBLE
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
PERŁA (BREWERY)
3
HEINEKEN
4
CARLSBERG
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PERNOD RICARD
3
UNITED BEVERAGES
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
BROWN FORMAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
CEDC
3
STOCK
4
DIAGEO
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JURAJSKA
2
SAN BENEDETTO
3
MUSZYNIANKA
4
MASPEX
5
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
6
DANONE
7
INEX GROUP
8
NESTLÉ
9
OSHEE
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEPSICO
2
COLIAN
3
ZBYSZKO
4
SUNTORY
5
COCA-COLA COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
RUDOLF WILD
2
POLMLEK
3
VICTORIA CYMES
4
MASPEX
5
FOODCARE
6
HORTEX HOLDING
7
COCA-COLA COMPANY
8
BRACIA SADOWNICY
9
DAWTONA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PRYMAT
2
KOTANYI
3
DR. OETKER
4
PODRAVKA
5
NESTLÉ
6
UNILEVER
7
MCCORMICK
8
FOODCARE
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
OCETIX
2
UNILEVER
3
ROLESKI
4
MOSSO
5
SPOŁEM KIELCE
6
NESTLÉ
7
DEVELEY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ROLESKI
3
PRYMAT
4
DEVELEY
5
MCCORMICK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
DEVELEY
3
ROLESKI
4
KRAFT HEINZ COMPANY
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CZANIECKIE MAKARONY
2
GOLIARD
3
EKO MAK MAKARONY BABUNI
4
POL MAK (PASTA)
5
MASPEX
6
MAKARONY POLSKIE
7
MELISSA KIKIZAS
8
BARILLA
9
DE CARE
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SAWEX FOODS
2
JANEX
3
GEMINI GRUPE
4
SONKO
5
MELVIT
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
PRYMAT
4
ROLNIK
5
URBANEK
6
OKECHAMP
7
MASPEX
8
DAWTONA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ŁOSOŚ
2
STEK ROL
3
THAI UNION GROUP
4
LISNER
5
GRAAL
6
BOLTON GROUP
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DANISH CROWN
2
PAMAPOL
3
L.D.C.
4
GRAAL
5
ANIMEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
LUMIKO
3
S.M. GOSTYŃ
4
BIELMAR
5
MLEKPOL
6
BUNGE
7
UPFIELD
8
POLMLEK
9
MLEKOVITA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
THEO MÜLLER
3
MLEKOVITA
4
O.S.M. PIĄTNICA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
O.S.M. KRASNYSTAW
3
BAKOMA
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
MLEKOVITA
6
ZOTT
7
MLEKPOL
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. ŁOWICZ
2
MLEKOVITA
3
DANONE
4
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
MLEKPOL
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
ZOTT
3
DANONE
4
BAKOMA
5
LACTALIS
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
ZOTT
4
THEO MÜLLER
5
VALIO
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
NESTLÉ
3
WOSEBA
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
TCHIBO
6
LAVAZZA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MALWA TEA
2
BIOFLUID
3
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
4
MOKATE
5
GOURMET FOODS (DILMAH)
6
HERBAPOL-LUBLIN
7
EKATERRA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MONDELĒZ INTERNATIONAL
2
COLIAN
3
STORCK
4
FERRERO
5
WEDEL
6
LINDT & SPRÜNGLI
7
WAWEL
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WEDEL
2
FERRERO
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
LINDT & SPRÜNGLI
5
WAWEL
6
ALFRED RITTER
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DR. GERARD
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
WEDEL
4
COLIAN
5
KOPERNIK
6
ETI
7
BAHLSEN SP. Z O.O
8
FERRERO
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
FOODCARE
3
SANTE A. KOWALSKI
4
NESTLÉ
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VORTUMNUS
2
JAMAR
3
ÁNGEL CAMACHO
4
HERBAPOL-LUBLIN
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEPSICO
2
T.B.M. SNACKS
3
LORENZ BAHLSEN SNACK WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
HENKEL
3
CLOVIN
4
RB (HYGIENE HOME)
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
DR. THEISS
3
HALEON
4
COLGATE PALMOLIVE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
GOLD DROP
3
RB (HYGIENE HOME)
4
GRUPA INCO
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ICT GROUP
2
METSÄ TISSUE
3
SOFIDEL
4
VELVET CARE
5
ALMUS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYH
3
JNTL CONSUMER HEALTH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HENKEL
2
COLGATE PALMOLIVE
3
GLOBAL COSMED
4
PROCTER & GAMBLE
5
UNILEVER
6
FIT
7
8
9
10