Zastrzeżenia prawne

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.grupaeurocash.pl jest własnością i jest utrzymywany przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach.

Wszelkie materiały, publikacje i znaki towarowe umieszczone w niniejszym serwisie internetowym są zastrzeżone i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Wykorzystywanie w/w materiałów w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Eurocash S.A.

Dane i informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych.

Eurocash S.A. na bieżąco aktualizuje dane i informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu i wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystaniem w/w informacji i danych. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi użytkownik serwisu. 

Eurocash zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia.