Akademia
Umiejętności Eurocash

Akademia Umiejętności Eurocash to największe w Polsce centrum edukacyjno-szkoleniowe dla niezależnego handlu. Od 2010 r. Akademia wspiera konkurencyjność lokalnych sklepów, współpracujących z Grupą Eurocash poprzez oferowanie im kompleksowych szkoleń, organizację webinarów i rozmów z ekspertami, a także regularną dawkę świeżej, branżowej wiedzy.

O Akademii Umiejętności Eurocash

Celem działalności Akademii Umiejętności Eurocash jest podnoszenie konkurencyjności i rentowności lokalnych sklepów w oparciu o cztery filary:

Platforma edukacyjna

Nowoczesna, interaktywna platforma e-learningowa, oferująca kilkadziesiąt kursów, także w języku ukraińskim. Kursy dotyczą wszystkich obszarów funkcjonowania sklepu – od zarządzania finansami, personelem czy działami świeżymi, po obsługę klienta i merchandising. Platforma zapewnia dostęp do specjalistycznej i eksperckiej wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania sklepem w dowolnym miejscu i czasie w postaci artykułów, e-szkoleń w formie video i webinariów, czyli spotkań z ekspertami on-line.

Warsztaty stacjonarne

Warsztaty prowadzone są w salach szkoleniowych lub bezpośrednio w placówkach handlowych w całej Polsce przez trenerów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem w handlu. Podczas szkoleń uczestnicy – właściciele i pracownicy sklepów – doskonalą praktyczne umiejętności, a szeroki wachlarz tematyczny warsztatów pozwala podnosić kwalifikacje twarde dotyczące zarządzania sklepem i jego działami, jak również rozwijać miękkie kompetencje osobiste.

Konferencje edukacyjne

Celem tego filaru jest poszerzenie wiedzy i zainspirowanie najnowocześniejszymi rozwiązaniami w handlu niezależnych przedsiębiorców. Organizowany we wrześniu Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu co roku gromadzi wśród uczestników tysiące właścicieli lokalnych sklepów i ich pracowników. To okazja do wymiany doświadczeń, spotkania uznanych ekspertów, poznania najnowszych trendów w handlu i zdobycia wiedzy przydatnej w codziennym prowadzeniu sklepu.

Studia podyplomowe

Od 2017 r. Akademia Umiejętności Eurocash we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie prowadzi pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla właścicieli sklepów spożywczych: ,,Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym". To wyjątkowe na skalę kraju studia, kształcące w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania placówką handlową.

Akademia uznana certyfikatem

Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych i doradczych za pośrednictwem platformy edukacyjnej, konferencji, warsztatów, webinariów, kursów, a także usług edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych oraz w ramach współpracy z organizatorami studiów podyplomowych. Od 2018 roku Akademia poszerza także swój zakres działania o program szkoleń dla uczniów szkół zawodowych pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Akademia Umiejętności Eurocash pod Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji prowadzi projekt na rzecz promocji zawodów sprzedawcy i magazyniera-logistyka w szkołach branżowych oraz technika handlowca i technika logistyka w szkołach technicznych.

Od 2019 r. decyzją Ministra Technologii i Przedsiębiorczości Akademia Umiejętności Eurocash jest Instytucją Certyfikującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji ,,Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca". Od 2020 r. Akademia prowadzi kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Jak zacząć korzystać z Akademii
Umiejętności Eurocash?

Z oferty edukacyjnej Akademii Umiejętności Eurocash mogą korzystać właściciele i pracownicy sklepów sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash. W celu zarejestrowania się na platformie należy skontaktować się z infolinią Akademii pod numerem + 48 502 004 024 lub poprzez wysłanie zapytania na adres kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

Dowiedz się więcej