Program
stypendialny

W 2013 roku Fundacja Grupy Eurocash uruchomiła program stypendialny „Spełniaj Marzenia!” dla dzieci pracowników Grupy, franczyzobiorców i partnerów, a także pracowników sklepów. Uczniowie szkół średnich i studenci mogą ubiegać się o stypendia na rozwój swoich pasji i spełnianie marzeń.

Podsumowanie 10 edycji programu
„Spełniaj Marzenia!”

1212 stypendiów o łącznej wartości ponad 7 mln zł.

703 uzdolnione młode osoby otrzymały stypendia.

60% stypendystów skorzystało z programu więcej niż raz.

Stypendyści o programie

(…) Pierwszy raz stypendium Eurocash otrzymałem w drugiej klasie liceum. Od początku miało ono duży wpływ na moje życie – od młodości nauczyłem się zarządzać własnymi finansami, pomogło mi rozwijać moje pasje, zmotywowało mnie do dalszych działań i dało poczucie odpowiedzialności. Przyczyniło się także do mojej decyzji o podjęciu studiów za granicą. (…) W przeciągu lat stypendium Eurocash stało się dla mnie nie tylko podporą finansową, ale również jednym z decydujących czynników przy podejmowaniu kluczowych wyborów w moim życiu. Obecnie jestem studentem trzeciego roku studiów stacjonarnych o kierunku ICT Engineering na uczelni VIA University Collage w Horsens w Danii.

Michał Podgórni

stypendysta edycji 2015/16, 2016/17, 2017/18 oraz 2019/20

Stypendium pozwoliło mi nie tylko na odciążenie rodziców od codziennych wydatków, ale również na rozwój osobisty i spełnienie drobnych marzeń. Dzięki wsparciu materialnemu mogłam sama utrzymać się na studiach, zakupić materiały do nauki oraz wziąć udział w praktykach zagranicznych.

Patrycja Gęborys

stypendystka edycji 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019

Stypendium Grupy Eurocash pozytywnie wpłynęło na moje życie. Ułatwiło mi ono start na studiach, ponieważ mogłam zakupić wszelkie potrzebne rzeczy, m.in. laptopa, książki oraz bilety na dojazdy do uczelni. Dzięki niemu odciążyłam budżet rodziców, wydając własne pieniądze na własne potrzeby. Niewydane pieniądze odkładam, aby móc opłacać kolejne lata studiów oraz zapewnić sobie dobry start w życiu.

Renata Kowalew

stypendystka edycji 2019/2020

Dla kogo przeznaczony jest Program Stypendialny Grupy Eurocash?

Dla szczególnie uzdolnionych dzieci pracowników Grupy oraz personelu franczyzobiorców i partnerów Eurocash, które:

są w szkole średniej kończącej się maturą;

studiują w trybie dziennym;

rozpoczynają studia w szkole wyższej (publicznej lub prywatnej).

Więcej o programie stypendialnym