Informacje Giełdowe

Od 2005 r. jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nieustannie rozwijamy się i zwiększamy skalę swojej działalności poprzez sukcesywnie realizowaną strategię M&A, inwestując w sprawdzone modele biznesowe.

Notowania (data)

Grupa Eurocash

Akcjonariat

Luis Amaral
61 287 778
44,04%
Pozostali
77 875 508
55.96%
Razem
139 163 286
100,00%

Dywidenda

2022
0.36
2020
0.48
2018
1.00
2017
0.73
2016
0.73
2015
1.00
2014
0.79
2013
0.79
2012
0.90
2011
0.18
2010
0.37
2009
0.37
2008
0.30
2007
0.30
2006
0.23
2005
0.16

Kalendarium

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. "osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego".

Analitycy

BM Pekao
Dariusz Dziubiński
CITI DM Banku Handlowego SA
Rafał Wiatr
DM BOŚ SA
Jakub K. Viscardi
Dom Maklerski BDM SA
Anna Madziar
Erste Securities Polska SA
Krzysztof Kawa
Goldman Sachs
in transition
IPOPEMA Securities SA
Adrian Górniak
mBank DM
Janusz Pięta
Merrill Lynch
in transition
Noble Securities SA
Dariusz Dadej
PKO BP DM
Adrian Skłodowski
Raiffeisen Centrobank AG
Jakub Krawczyk
Santander
Tomasz Sokołowski
Trigon DM SA
Grzegorz Kujawski
UBS Investment Bank
Michał Potyra
WOOD & Company
Łukasz Wachełko

Kontakt RI

Jan Domański
Dyrektor ds. Korporacyjnych

Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa