20-02-2020

20/2/2020

Rozliczenia PIT – przedsiębiorco, nie przegap! O czym musisz pamiętać?

Rozliczanie PIT to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Początek nowego roku to moment, w którym należy złożyć zeznanie rocznego za rok, który się właśnie skończył. Składane w 2020 r. rozliczenie podatkowe nie będzie się znacząco różniło od tego składanego w roku poprzednim.

Czym są PITy i kto je wypełnia?

PIT, czyli z angielskiego: Personal Income Tax, to nic innego jak podatek od dochodów osobistych. Celem składania formularza PIT jest obliczenie rocznego podatku od uzyskanych dochodów osobistych w poprzednim roku. Jest to też rodzaj podatku bezpośredniego, co oznacza, że stanowi on bezpośredni koszt podatnika. Do złożenia podatku PIT zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne składają podatek CIT.

Podatek PIT jest powszechnie stosowanym na świecie podatkiem od dochodów uzyskiwanych zarówno przez osoby fizyczne, czyli od wynagrodzeń za wykonywaną pracę, z tytułu emerytur, rent, zasiłków, a także od wykonywania wolnego zawodu oraz od prowadzenia własnej działalności. Podatek obejmuje umowy o pracę, o dzieło i umowy zlecenie. Samodzielne rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla każdej osoby, która ukończyła 18. rok życia, ale też pracująca i żyjąca na własny rachunek. Dzieci, przed wejściem w wiek pełnoletni, rozliczane są z rodzicami na wspólnym formularzu.

Rozliczenie PIT ma rozstrzygnąć, czy mamy nadpłatę, czy niedopłatę. W pierwszym przypadku urząd skarbowy zwraca nam nadwyżkę, drugi scenariusz oznacza, że jesteśmy zobowiązani zwrócić niedopłacony podatek do urzędu.

Rodzaje PIT-ów – co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca?

Jest kilka rodzajów PIT-ów i nie jest wcale taką prostą rzeczą wybrać odpowiedni formularz, za pomocą którego rozliczymy dochód. Co więcej, może się zdarzyć, że nie wystarczy wypełnienie jednego rodzaju dokumentu. Warto zatem zapoznać się z rodzajami PIT-ów, by wybrać właściwy formularz:

PIT-36 – podatek na zasadach ogólnych: co powinno znaleźć się w zeznaniu podatkowym?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, zobowiązany jesteś do wypełnienia deklaracji PIT-36. W tym zeznaniu powinny się znaleźć te dochody, które opodatkowane są według stawek 17% oraz 32%. Wyższa stawka wchodzi w życie w momencie, kiedy przekroczony zostanie I próg podatkowy, czyli jeśli jako przedsiębiorca uzyskasz dochód w kwocie powyżej 85 528 zł. Na jednym formularzu PIT-36 można rozliczyć dochody z takich źródeł jak etat, zlecenie czy właśnie działalność gospodarcza. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, umożliwia także rozliczanie się wspólnie ze współmałżonkiem. Warunkiem jest jedynie posiadanie wspólności majątkowej oraz bycie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Rozliczanie na zasadach ogólnych niesie ze sobą korzyści w postaci ulg podatkowych takich jak:

 • ulgi na dzieci,
 • ulgi na internet (do kwoty 760 zł),
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa czy kultu religijnego, warunkiem jest nieprzekroczenie 6% dochodu,
 • ulgi rehabilitacyjne,
 • indywidualne wpłaty na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – do kwoty 5 718 zł).
 • Nowa ulga termomodernizacyjna – za rok 2019 będzie można skorzystać z nowej ulgi do kwoty 53 000 zł.

Ostateczny termin składania rozliczenia dochodowego na zasadach ogólnych przypada na 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

PIT-36L – podatek liniowy: ile wynosi stawka?

Podatek liniowy oznacza, że jako przedsiębiorca rozliczasz się według stałej stawki podatku, który wynosi 19%. Stawka podatku nie jest w żadnym wypadku uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu, jest zawsze taka sama. Jest to szczególnie atrakcyjna forma rozliczania dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętać jednak należy, że podatek liniowy uniemożliwia łączenie w zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów. Wynik jest taki, że jeśli uzyskujesz dochód z tytułu prowadzenia działalności oraz umowy o pracę, zobowiązany jesteś do rozliczenia tych dochodów na dwóch osobnych formularzach. PIT 36L posłuży do rozliczenia działalności, a PIT-37 dochody wynikające z pracy na etacie.

Tak samo, jak w przypadku podatku na zasadach ogólnych, termin składania formularza PIT-36L przypada na 30 kwietnia. Warto też zauważyć, że podatek liniowy pozbawia przedsiębiorcę z pewnych możliwości oraz ulg:

 • nie można rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem,
 • nie można odliczać od dochodu darowizn, ulgi na dzieci czy internet,
 • nie można korzystać z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku.

Można jednak tak, jak w przypadku PIT 36, korzystać z ulgi termomodernizacyjnej do kwoty 53 000 zł.

PIT-28 – ryczałt: kto jest zobowiązany do jego składania?

Jedną z różnic pomiędzy PIT-em 28 a 36 i 36L jest to, że trzeba go złożyć do 2 marca 2020 r. Do złożenia tego rodzaju formularza zobowiązane są osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowanych od przychodów ewidencjonowanych w formie ryczałtu. Drugą grupą osób, które muszą złożyć PIT-28 są osoby, które prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych, w przypadku kiedy opodatkowane są ryczałtem. Również osoby, które osiągają przychody z najmu czy dzierżawy (umowy nie mogą być zawierane w ramach działalności), są zobligowane do składania formularza PIT-28.

Minusem tego rozwiązania jest to, że przedsiębiorca nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej i nie ma możliwości rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem. Jest natomiast możliwość skorzystania z ulgi internetowej, z tytułu darowizny (np. na cele pożytku publicznego), a także z nowej ulgi termomodernizacyjnej.

PIT-16A – karta podatkowa: jaki jest jej cel i kto może z niej skorzystać?

Ten rodzaj formularza jest przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej. Celem karty podatkowej jest wykazanie realnie opłaconych i odliczonych od niej składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym.

Czytaj też: Do 30 stycznia rozlicz podatek dochodowy pracowników - PIT4R i PIT 8AR

Warto pamiętać, że jeśli pominiemy jakąś płatność w ciągu roku, to pozbawiamy się możliwości odliczenia jej od karty oraz umieszczenia jej w formularzu PIT-16A. Ten rodzaj formularza uniemożliwia także rozliczanie się wspólne z małżonkiem.

Jak rozliczyć PIT-y online?

Rozliczenie PIT-ów online już od kilku lat działa i coraz chętniej podatnicy korzystają z tej formy ich składania. Jak donosi Ministerstwo Finansów, z usługi „Twój e-PIT” w 2019 r. skorzystało ponad 2,5 miliona osób (dotyczy to formularzy PIT-37 i PIT-38). W 2020 r. będzie można złożyć drogą internetową także formularze:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-28,
 • PIT-39.

By skorzystać z tej usługi, należy wejść do serwisu podatki.gov.pl i wybrać usługę „Twój e-PIT”. Następnie trzeba przejść przez uwierzytelnienie, wypełniając wzmagane informacje (PESEL, kwoty przychodu, etc.) lub użyć profilu zaufanego.

Jakie są wady i zalety składania PIT-ów online?

Deklaracje roczne składane elektronicznie wysyłane są bezpośrednio do urzędu skarbowego. To, o czym należy pamiętać to pobranie dokumentu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Jest to o tyle ważne, że trzeba je przechowywać przez 5 lat podatkowych. Jest to dokument równoznaczny z pieczęcią urzędu skarbowego, jeśli składalibyśmy zeznanie osobiście. Nie powinno to nam jednak przysporzyć wielkich trudności, operacja jest prosta do wykonania.

Po stronie plusów stojących za elektronicznym wysyłaniem deklaracji jest wygoda. Elektroniczna forma eliminuje oczekiwanie w kolejkach, usprawnia cały proces. Nie jesteśmy też ograniczeni godzinami pracy urzędu, możemy wypełnić deklarację o każdej porze, z dowolnego miejsca.

Warto wiedzieć: Czas na Pit-11

Minusem takiego rozwiązania jest to, że może pojawić się błąd systemowy. By zminimalizować taką ewentualność, należy korzystać z najnowszych programów do rozliczania PIT.

Terminy składania PIT-ów – do kiedy należy się rozliczyć?

Rozliczenia podatkowe jesteśmy zobowiązani złożyć w odpowiednim terminie. Dla formularzy PIT 36 oraz PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r., PIT-28 do 2 marca 2020 r., natomiast PIT-16A do 31 stycznia.

       

Podobne artykuły