25/7/2023

Cyberbezpieczeństwo w branży spożywczej – rola szkoleń i świadomości pracowników w zapobieganiu cyberatakom

W dzisiejszych czasach ochrona danych i systemów wewnętrznych firm jest istotnym elementem dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od sektora gospodarki. Wprowadzając odpowiedni plan cyberbezpieczeństwa, firmy mogą zmniejszyć ryzyko cyberataków. Regularne aktualizowanie tego planu oraz monitorowanie jego skuteczności zapewniają elastyczność, a także pozwalają na bieżąco reagować na zmieniające się wymagania technologiczne. Wdrażając plan cyberbezpieczeństwa, należy zdefiniować obszary, które powinno objąć się ochroną. Szczególnego zabezpieczenia wymagają użytkownicy, urządzenia oraz dane. Dbałość o bezpieczeństwo w sieci w firmie to przede wszystkim inwestycja w stabilność biznesu.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa – dlaczego warto?

1. Świadomość zagrożenia

Szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa wzbogaci ich o profesjonalną wiedzę na temat różnych rodzajów cyberataków i sposobom ich zapobiegania. Należą do nich m.in.[1]:

 • phishing e-mail– polega na podszywaniu się pod zaufaną osobę, firmę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych, dane bankowe lub inne dane osobowe.
 • spear phishing– w odróżnieniu od typowego phishingu, spear-phishing koncentruje się na konkretnych osobach lub organizacjach. W spear-phishingu oszuści starają się zdobyć zaufanie swoich ofiar, wykorzystując bardziej precyzyjne informacje na ich temat.
 • voice phishing– to rodzaj oszustwa wykorzystujący komunikację głosową, zamiast tradycyjnych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych, w celu wyłudzenia poufnych informacji.
 • phishing wyszukiwarkowy – to technika oszustwa, która wykorzystuje wyniki wyszukiwania użytkownika i wprowadza go w błąd. W rezultacie dochodzi do wyłudzenia od nich poufnych informacji.
 • malvertising –to złośliwa reklama internetowa. Technika wykorzystywana jest przez cyberprzestępców do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania poprzez reklamy wyświetlane na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych lub winnych mediach cyfrowych.

Przeszkoleni pracownicy będą bardziej wyczuleni na podejrzane sytuacje. Zatem im lepiej wyedukowany personel, tym mniejsze szanse, że dojdzie do cyberataku, który może przynieść dla przedsiębiorstwa szereg poważnych konsekwencji.

2. Odpowiednie postępowanie

Szkolenie pozwoli pracownikom nauczyć się, w jaki sposób reagować w przypadku podejrzenia lub wykrycia cyberataku. Edukacja powinna dotyczyć m.in. raportowania incydentów, unikania otwierania podejrzanych linków i udostępniania poufnych informacji. Wiedza, którą zdobędą, pozwoli uchronić Twoją firmę przed dodatkowymi kosztami, wynikającymi z konieczności odzyskiwania danych, utraty zysków oraz kary za naruszenie danych osobowych Twoich klientów.

3. Zgodność z przepisami i regulacjami

Od początku wprowadzenia RODO w Polsce nałożono kary na 52polskie firmy na łączną kwotę ponad 3,4 milionów euro[2].Przedsiębiorstwo, które narusza, łamie lub nie przestrzega zasad ochrony danych osobowych może utracić aż do 4% całkowitego rocznego obrotu z zeszłego roku.  Danymi w firmie operują praktycznie wszyscy pracownicy, niezależnie od ich stanowiska i obowiązków. Przeszkolenie z zasad ochrony danych osobowych pomoże zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed ewentualnymi karami finansowymi.

4. Skuteczna ochrona

W szkoleniach ważne jest, aby pracownicy nie tylko potrafili rozpoznawać cyberzagrożenia, ale także wiedzieli, jak ich unikać oraz w jaki sposób na nie reagować. Dlatego istotną rolą edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa jest zapoznanie personelu z działaniem prewencyjnym.  Przede wszystkim pracownicy powinni[3]:

 • logować się do ważnych zasobów firmowych za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego;
 • tworzyć kopie zapasowe;
 • korzystać ze sprawdzonych sieci wifi;
 • stosować unikatowe, skomplikowane hasła;
 • instalować programy tylko ze sprawdzonych źródeł;
 • nie logować się na konta firmowe z osobistych komputerów lub urządzeń mobilnych;
 • nie zostawiać danych do logowania w miejscu, w którym mogą je zobaczyć osoby trzecie;
 • nie otwierać podejrzanych linków;
 • nie otwierać załączników z wątpliwego źródła;
 • nie lekceważyć dziwnych oraz nietypowych sygnałów.

Wdrożenie skutecznej strategii szkoleń oraz podniesienie świadomości pracowników nie tylko zwiększy zdolność do zapobiegania incydentów cyberbezpieczeństwa, ale także korzystnie wpłynie na wizerunek Twojego sklepu. Konsumenci, dostawcy oraz partnerzy biznesowi coraz częściej biorą pod uwagę bezpieczeństwo swoich danych i oczekują, że przedsiębiorcy będą podejmować również odpowiednie działania w tym zakresie. Dlatego inwestycja w szkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwa to ważny krok, który przyczynia się do zwiększenia zaufania interesariuszy wobec firmy.

[1] https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/zagr-techniczne

[2] https://resilia.pl/blog/rejestr-kar-rodo-polskie-firmy-od-momentu-wprowadzenia/

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004175

Podobne artykuły