22-01-2019

22/1/2019

Czas na PIT 11! Nowe wzory informacji podatkowych.

Od tego roku obowiązują nowe wzory informacji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym formularza PIT 11.

Ważny dokument

Deklaracja PIT 11 jest podstawą do rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Na podstawie wykazanych w nim przychodów, dochodów, kosztów ich uzyskania oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowywane są roczne zeznania podatkowe PIT 36 i PIT 37.

Nowe wzory PIT 11

W związku ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi opodatkowania dochodu, resort finansów wprowadza uaktualnione wersje wzorów informacji podatkowych. Nowe wersje dokumentów będą zgodne m.in. z wprowadzoną w br. tzw. ulgą dla młodych czy innymi zmianami uruchomionymi w 2019 roku. Opracowane nowe wzory będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Kalendarz rozliczeń PIT-11

Ustawa z 4 października 2018 r. dotycząca zmian w podatkach dochodowych, zmieniła m.in. zasady przesyłania deklaracji podatkowych PIT 4R, PIT 8AR i PIT 11 do urzędu skarbowego. O zmianach w składaniu deklaracji PIT 4R i PT 8AR już pisaliśmy.

W ubiegłym roku nastąpiła modyfikacja dotycząca terminu składania deklaracji. Od poprzedniego roku, druk PIT 11 trzeba złożyć najpóźniej do 31 stycznia. Druga istotna zmiana dotyczy formy jego przesyłania. Od 2019 roku przedsiębiorca może złożyć PIT 11 do urzędu skarbowego jedynie w formie elektronicznej.

Pamiętajmy, że złożenie dokumentów w formie elektronicznej wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego, a na jego wyrobienie musimy zarezerwować sobie nieco czasu. Podpis kwalifikowany można kupić u jednego z dostawców wymienionych na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Innym rozwiązanie jest współpraca z biurem księgowym, które już taki podpis posiada. W tej sytuacji konieczne będzie jednak złożenie do urzędu pełnomocnictwa UPL- 1, w którym wskażemy osobę upoważnioną do przesyłania w naszym imieniu deklaracji drogą elektroniczną.

31 stycznia 2020

termin wysyłki deklaracji do urzędu skarbowego

  • deklaracja PIT 11 wysłana jest tylko elektronicznie
  • wszyscy płatnicy składają elektronicznie imienne informacje o dochodach swoich pracowników sporządzone według ustalonego wzoru

2 marca 2020

termin przekazania deklaracji pracownikowi

  • dowolna forma przekazania dokumentu (papierowa lub elektroniczna)
  • płatnicy przekazują PIT 11 swoim pracownikom za potwierdzeniem odbioru

O czym należy pamiętać składając deklarację

Wypełniając formularz online łatwo o pomyłkę. Dużą wagę warto przyłożyć do sprawdzenia zgodności wszystkich danych pracownika, takich jak poprawność imienia i nazwiska, z identyfikatorem podatkowym, numerem PESEL oraz weryfikacją jego adresu zamieszkania, który w ciągu roku mógł się zmienić.

Nie zmieniły się warunki przekazania dokumentu pracownikowi. Ustawodawca dopuszcza trzy formy przekazana deklaracji PIT 11 pracownikowi. Dokument możemy mu wręczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru, wysłać listem poleconym lub przesłać elektronicznie. Pracodawca ma czas na wypełnienie tego obowiązku do 2 marca 2020 r.

Gdzie składamy PIT 11?

Odpowiednio wypełniony formularz PIT 11 wysyłamy do urzędu skarbowego właściwego dla pracownika. Drugi egzemplarz przekazujemy pracownikowi, a trzeci zachowujemy w firmowej dokumentacji kadrowej.

Warto wiedzieć

Opóźnienie w złożeniu deklaracji lub jej niedostarczenie do urzędu, może skutkować grzywną w wysokości nawet 180 stawek dziennych.[1]

Czytaj również: Zmiany prawne w 2019, które mogą Cię dotyczyć. Nowy kodeks pracy

[1] Źródło: Podatnik.Info

       

Podobne artykuły