03-07-2019

3/7/2019

Zerowy PIT dla młodych - zmiany w prawie od 2020 roku wchodzą automatycznie

25 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą od 1 sierpnia 2019 roku pracujące osoby przed 26. rokiem życia nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych z uzyskanych przychodów. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało do progu rocznych zarobków w kwocie 85 528 zł w roku podatkowym.

Zerowy PIT dla młodych – pierwsze zmiany nastąpiły już 1 sierpnia

Nowe regulacje obowiązują od 1 sierpnia br. Jednak w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 5/12 limitu rocznego, czyli 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy br.: od sierpnia do grudnia. Po raz pierwszy limit w pełnej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Ustawodawca przyjął też zasadę, że w bieżącym roku podatkowym płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) pod warunkiem, że młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby zawartych przez pracownika umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to opodatkowana według skali podatkowej zostanie kwota powyżej określonego limitu, czyli kwoty 85 528 zł.

Dodatkowe zmiany od 1 stycznia 2020

Od 2020 roku wchodzi automatyczne uwzględnienie zerowego PIT-u dla młodych pracowników do 26 roku życia – z wyjątkiem sytuacji, kiedy to pracownik złoży wniosek o pobór zaliczek. Sytuacja ta dotyczy osób, które otrzymują wynagrodzenia z kilku źródeł, a ich przychody łącznie mogą przekroczyć limit ustalonego zwolnienia, czyli 85 528 zł.

W przypadku otrzymania wspomnianego wyżej wniosku od podwładnego płatnik zobowiązany jest do pobierania zaliczek najpóźniej od następnego miesiąca.

Należy pamiętać, że jeśli osoba, której przychód przekroczy ustaloną kwotę 85 528 zł, nie wystąpi z wnioskiem o pobieranie zaliczek, musi liczyć się z koniecznością dopłaty podatku, ponieważ w takiej sytuacji płatnicy niezależnie od siebie stosowali zwolnienie.

Kto skorzysta na PIT 0 proc.?

Szacuje się, że nowe przepisy będą dotyczyć ok. 2 mln młodych Polaków. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26 roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Jak podaje strona rządowa, na podatku PIT mogą zaoszczędzić od 133 do nawet 564 zł miesięcznie.

Wykluczeni z szans na zerowy PIT?

Ulgą zostaną objęci podatnicy w wieku poniżej 26 lat, ale nie wszyscy. Nowe przepisy wykluczają z tego przywileju osoby, które założą jednoosobową działalność gospodarczą i te zatrudnione na umowę o dzieło. Furtkę dla samozatrudnionych może być częściowe przeniesieni ich przychodów z działalności na umowę zlecenia, to jak zapewniają eksperci podatkowi jest proste i zgodne z prawem rozwiązanie.[1]

Przeczytaj również:Pit 8ar

Powyższe rozwiązanie podatkowe ma na celu aktywizację najmłodszej grupy zawodowej na rynku pracy. Korzystniejsze staje się bowiem ich zatrudnienie.

[1] Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/zerowy-pit-dla-mlodych-a-prowadzenie-wlasnej-firmy-kto-skorzysta/vnwmjm4

       

Podobne artykuły