07-05-2020

7/5/2020

Zasady dotyczące dezynfekcji sklepu i stosowania środków ochrony przed koronawirusem

Higiena i czystość w sklepie muszą być zachowywane zawsze, niezależnie od okoliczności. Niemniej w czasie epidemii warto podwoić wysiłki wkładane w dezynfekcję obiektu, przedmiotów oraz urządzeń, które są dotykane przez wiele osób oraz miejsc przechowywania i ekspozycji towaru. Codzienna dezynfekcja sklepu raczej nie budzi wątpliwości - większość kwestii dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego opisana jest jasno w rozporządzenia GIS.

A co w przypadku wystąpienia koronawirusa lub podejrzenia zakażenia u kogokolwiek z naszych pracowników? W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić sanepid, a następnie stosować się do wszystkich jego zaleceń. Może się również zdarzyć, że stacja sanitarno-epidemiologiczna sama zgłosi się do nas z wytycznymi – je również należy wdrożyć natychmiast i w całości.

Ważne! Nie należy podejmować się dezynfekcji środkami, których nie znamy i nie wiemy jakie mają działanie na ludzi i produkty spożywcze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo własne i personelu jest zawsze priorytetem!

W przypadku, gdy otrzymamy decyzję sanepidu o nakazie zamknięcia lub dezynfekcji placówki z powodu zarażenia pracownika lub klienta, należy to zrobić od razu, a także powiadomić przedstawiciela sieci, z którym kontaktujemy się zwykle.  Przedsiębiorcy współpracujący z Eurocash są również proszeni, by niezwłocznie zgłosić ten fakt również Zespołowi ds. COVID-19 (infolinia czynna przez całą dobę 7 dni w tygodniu, +48 507 001 070; adres e-mail: koronawirus@eurocash.pl.). Zespół Grupy Eurocash ds. COVID-19 pomoże rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości, przekaże obowiązujące procedury, a także przekaże kontakt do wskazanej dla danego sklepu specjalistycznej firmy przeprowadzającej dezynfekcję. Dzięki temu pomoc otrzymamy niezwłocznie.

Podczas dezynfekcji obiekt musi pozostać zamknięty dla klientów i pracowników, dostęp do obiektu jest możliwy po dwóch godzinach od zabiegu.

Pamiętajmy, że:

  • produkty nieopakowane (sprzedawane luzem, dostępne bezpośrednio dla klienta lub pracownika) muszą zostać usunięte i poddane utylizacji.
  • po dezynfekcji (z zachowaniem wymaganego okresu na wywietrzenie sklepu wskazanego przez firmę specjalistyczną) sklep może zostać otwarty ponownie – po uprzednim umyciu powierzchni wykorzystywanych do pracy z nieopakowaną żywnością;
  • jeśli wobec pracowników sklepu została zastosowana kwarantanna, muszą bezwzględnie się do niej stosować! Pamiętajmy, że to właściciel sklepu decyduje, czy wznawia działalność z nowym zespołem, czy nie.

Pamiętajmy też, aby o decyzji o czasowym zamknięciu sklepu powiadomić sieć, z którą współpracujemy, Zespół ds. COVID-19, dostawców, a przede wszystkim naszych klientów.

Od 16 kwietnia obowiązują przepisy nakładające obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Sklep jest jednym z takich miejsc. Nie oznacza to jednak, że jego personel koniecznie musi mieć na sobie maseczkę – można bowiem korzystać z innych form ochrony.

1.     Nakaz zasłaniania ust i nosa dotyczy tylko pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę klientów. Pracownicy wykonujący inne zadania w miejscach odosobnionych, np. w części administracyjnej czy magazynowej sklepu, w tym czasie nie muszą mieć osłoniętej twarzy. Jednak jako dobrą praktykę zalecamy poinstruowanie pracowników, aby osłaniali twarz na każdym stanowisku pracy.

2. Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są pracownicy, którym nie pozwala na to stan zdrowia.  Rozporządzenie nie doprecyzowuje o jakie schorzenia chodzi, ale w komentarzach wymienia się wszystkie przypadłości wiążące się trudnościami w oddychaniu. W przypadku, gdy pracownik zgłosi nam taki fakt postarajmy się zapewnić mu możliwość pracy na stanowisku, które tego nie wymaga, np. przy fakturowaniu albo przyjęciu towaru, albo na stanowisku oddzielonym od klientów szybą lub przesłoną, gdzie wystarczy tylko przyłbica.

Wszystkie środki ochrony indywidualnej zakupione dla pracowników – maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, a także spirytus używany do dezynfekcji – przedsiębiorca ma prawo przy rozliczeniu ująć w kosztach.

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedsiębiorcy z uwagi na aktualną sytuację w kraju mają prawo dokonać takiego rozliczenia na podstawie ogólnej zasady wynikającej z przepisów o podatku dochodowym, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

Tekst został stworzony przez Dział Kontroli Jakości Grupy Eurocash

       

Podobne artykuły