18-04-2023

18/4/2023

CSR w Twoim sklepie – to nic trudnego! Cz. 1

Każdy biznes funkcjonuje w określonym środowisku, z którym jest powiązany siecią zależności ekonomicznych i społecznych. Nawet działalność osiedlowego sklepu spożywczego wpływa na otoczenie, począwszy od zatrudnionych w nim pracowników, przez lokalną społeczność, po gospodarkę w szerszym wymiarze. Warto, by wpływ ten był korzystny, bo wtedy przełoży się pozytywnie na wizerunek firmy oraz relacje z klientami. Podpowiadamy, które zasady CSR najlepiej  stosować w swoim sklepie.

CSR, czyli Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu) może kojarzyć się z działalnością na rzecz ochrony środowiska, ale w praktyce chodzi tu o coś więcej. To całościowa strategia zarządzania firmą, w której przedsiębiorca dobrowolnie uwzględnia zarówno czynniki ekologiczne, jak też interesy społeczne i relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Inwestowanie w ochronę środowiska, zasoby ludzkie czy relacje z otoczeniem przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a przy okazji kształtuje warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego[1]. Ale to nie wszystko! Klienci zwracają uwagę na firmy zaangażowane społecznie, a także lepiej je oceniają. Aż połowa Polaków ankietowanych przez ARC Rynek i Opinia przyznała, że korzystniej ocenia podmioty zaangażowane w edukację, a 57% docenia te, które biorą udział w wydarzeniach społecznych[2].

CSR jest dla każdego

Co to wszystko oznacza dla właścicieli lokalnych sklepów? Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny jest koniecznością w czasach dużej konkurencji, dlatego warto zapoznać się bliżej z tym tematem. Na szczęście wdrażanie zasad CSR nawet w najmniejszej firmie nie jest trudne, więc bez problemu wprowadzisz kilka z nich w swoim sklepie. Na początek jednak spójrz na społeczną odpowiedzialność biznesu jako na sumę swoich działań, wyborów i decyzji, bo każda z nich może się dla firmy okazać strategiczna. Przemyśl, na które elementy swojego otoczenia masz wpływ jako przedsiębiorca oraz co dane działanie może Ci przynieść w zamian. Na przykład: angażując się w akcje społeczne, budujesz pozytywny wizerunek sklepu w lokalnym otoczeniu, a przy okazji zyskujesz lojalność klientów, którzy będą Cię polecać innym. Z kolei dbając o relacje z pracownikami, tworzysz zaangażowany zespół i w perspektywie zmniejszasz rotację w zatrudnieniu. Masz ku temu spore możliwości, bo w lokalnym sklepie, gdzie właściciel zna osobiście pracowników i klientów, łatwiej zdiagnozować potrzeby otoczenia oraz na nie zareagować. Nieco inaczej jest w dużych firmach, ale od nich też możesz się wiele nauczyć, a pewne rozwiązania przełożyć na swoją skalę. Zajrzyj do Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za 2022 rok, by zobaczyć, jakie działania CSR realizuje Grupa Eurocash, będąca jedną z największych firm w Polsce.

Bądź odpowiedzialnym pracodawcą

Ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu są stosunki pracy. Dbając o nie, nawet na poziomie lokalnego sklepu, dokładasz swoją cegiełkę do zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, a jednocześnie poprawiasz rentowność swojej firmy. Pamiętaj, że pracownik to nie koszt, lecz wkład w rozwój Twojego biznesu, o który należy dbać, zwłaszcza, że z roku na rok Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na zadowolenie z pracy. Według analiz firmy PwC wiąże się ono ze stażem, a na każdym etapie rozwoju pracownik ma inne oczekiwania. Np. dla stażysty priorytetem będą możliwości rozwoju, dla pracownika ze średnim stażem transparentne procedury (np. w zakresie awansu), a weterani liczą, że szef doceni ich wkład w budowę firmy i zaoferuje większą decyzyjność[3]. Oprócz spersonalizowanych potrzeb istnieją uniwersalne zasady dbania o dobrostan pracowników, których powinien przestrzegać każdy odpowiedzialny przedsiębiorca:

  • Dbałość o dobrą atmosferę pracy – pod tym hasłem można skupić wartości niematerialne, np. poszanowanie różnorodności czy wzajemny szacunek w relacjach, ale też namacalne wsparcie (np. komfortowe pomieszczenie socjalne, w którym pracownik odpocznie podczas przerwy);
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym regularne szkolenia z zakresu BHP oraz stworzenie możliwości informowania o zagrożeniach w miejscu pracy i szybkie usuwanie potencjalnych zagrożeń;
  • Przejrzyste zasady wynagrodzeń – wynagrodzenia powinny być skonstruowane w oparciu o konkretne wytyczne, np. podstawa zależna od stażu pracy, odpowiedzialności, decyzyjności i wpływu na biznes;
  • Zwiększanie kompetencji i rozwój pracowników – tu ułatwione zadanie mają przedsiębiorcy współpracujący z Grupą Eurocash, która zapewnia gotowe narzędzia edukacyjne w ramach Akademii Umiejętności Eurocash. Są w niej szkolenia, kursy e-learningowe, konferencje, a nawet studia podyplomowe, dzięki którym już 170 tys. osób rozwinęło swoje umiejętności w zakresie zarządzania, standardów pracy w sklepie i standardów obsługi klienta. Ponad połowa z nich wykorzystuje nabytą wiedzę w codziennej pracy, zwiększając konkurencyjność firmy;
  • Docenianie pracowników i ich innowacyjnych pomysłów, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz motywacja – na temat motywowania więcej przeczytasz tutaj;
  • Wsparcie wellbeing – dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Tu do dyspozycji masz szereg narzędzi, które możesz dostosować do skali swojego przedsiębiorstwa. Mogą to być takie działania jak np. dofinansowanie karnetów sportowych i opieki medycznej, zapewnienie wsparcia psychologicznego, ale także organizowanie konkursów dla pracowników czy spotkań świątecznych.

Bądź dobrym sąsiadem i partnerem biznesowym

Gdy już zadbasz o swoich pracowników, skup się na najbliższym otoczeniu sklepu, bo ono również stanowi ważny element strategii CSR. Zawsze warto utrzymywać dobre stosunki sąsiedzkie, czy to z firmami zlokalizowanymi obok, czy z klientami sklepu. Każde działanie na rzecz lokalnej społeczności wzmacnia więzi i buduje wizerunek firmy jako zaangażowanej, a czasem do sukcesu wystarczy niewiele: zbiórka charytatywna, wspólne sprzątanie śmieci w okolicy, przekazywanie żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia lokalnym fundacjom. Można też pomagać starszym i schorowanym klientom w zakupach, co – jak pokazała epidemia koronawirusa – jest częstą praktyką wśród właścicieli sklepów współpracujących z Grupą Eurocash. Biznes odpowiedzialny społecznie zawsze bierze udział w życiu osiedla czy dzielnicy i na tym buduje jedną ze swoich przewag konkurencyjnych.

Masz większy wpływ, niż przypuszczasz

Każdy przedsiębiorca ma wpływ na otoczenie gospodarcze oraz społeczne także przez to, że codzienną pracą generuje zyski, których część trafia do budżetu państwa i wraca do nas w postaci konkretnych świadczeń. Lokalny sklep spożywczy jest zatem ważnym elementem gospodarczej układanki, a jego właściciel – podatnikiem, pracodawcą i wsparciem dla biznesowej różnorodności.

Lokalne, niezależne sklepy w Polsce to fenomen na skalę Europy, bo nigdzie indziej nie ma ich tak wiele. Grupa Eurocash wychodzi z założenia, że warto je wspierać poprzez rozwijanie postaw przedsiębiorczych i robi to już od 28 lat. Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z filarów strategii zrównoważonego rozwoju, który firma realizuje m.in. poprzez dostarczanie przedsiębiorcom możliwości współpracy w ramach różnorodnych konceptów detalicznych i narzędzi do rozwoju ich biznesów oraz tworzenie warunków do rozwijania innowacyjnych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorców. Opublikowany właśnie Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za 2022 rok pokazuje skalę tych działań, ale ma też na celu zachęcić właścicieli niezależnych sklepów, by CSR stał się ich codziennością, wizytówką oraz wyróżnikiem.

[1] Źródło: PARP, https://www.parp.gov.pl/csr [dostęp 14.04.2023 r.].

[2] Źródło: ARC Rynek i Opinia, https://arc.com.pl/konsumenci-lepiej-oceniaja-firmy-zaangazowane-spolecznie/ [dostęp 14.04.2023 r.].

[3] Źródło: PwC, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/kultura-organizacyjna-i-zachowania-pracownikow-jak-i-kiedy-zmieniaja-sie-oczekiwania-pracownikow.html [dostęp 14.04.2023 r.].

Podobne artykuły