09-04-2020

9/4/2020

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - co warto wiedzieć?

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że aktualna sytuacja w kraju i na świecie jest szczególna i wpływa na życie właściwie każdego człowieka. Szczególnie obciążeni są w tej chwili przedsiębiorcy, którzy ponoszą odpowiedzialność nie tylko za zdrowie i byt własnych rodzin, lecz również za swoich pracowników oraz klientów, którzy wciąż potrzebują ich usług i towarów.

Wszystkich martwi też niepewność co do tego, jak długo potrwa epidemia COVID-19 i jakie będą jej długofalowe skutki.

W tej trudnej sytuacji musimy podejmować wiele szybkich i czasami ciężkich decyzji dotyczących zarówno funkcjonowania naszych firm w czasie epidemii, jak i w świetle szeregu bieżących formalności, w tym nowych przepisów i regulacji. Warto również pochylić się nad instrumentami pomocy ze strony rządu, z których warto skorzystać.

W odpowiedzi na dramatyczną sytuację wielu firm, rząd zaproponował rozwiązania, które mają wesprzeć przedsiębiorców w tych trudnych czasach, a ich pracownikom zapewnić ciągłość zatrudnienia.

Mając świadomość tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, Grupa Eurocash proponuje kolejną formę wsparcia przedsiębiorców, realizując społeczną misję wspierania przedsiębiorczości i przedsiębiorców również w tych trudnych czasach.

Na naszym blogu powstanie cykl artykułów, informujących o tym, w jaki sposób można skorzystać z pomocy państwa. Materiały te mają charakter edukacyjny i nie zastąpią indywidualnej porady prawnej, niemniej będą skoncentrowane na najważniejszych aspektach Tarczy antykryzysowej, które sukcesywnie będziemy przybliżać naszym przedsiębiorcom, a są to obecnie:

Czego dowiemy się z Przewodnika po Tarczy antykryzysowej?

W najbliższym czasie na naszym blogu będziemy zamieszczać posty informujące o tym, w jaki sposób można skorzystać z pomocy państwa. Będziemy pisać o tym:

 • jakie formy pomocy są dostępne,
 • jakie trzeba spełnić warunki,
 • kiedy i gdzie złożyć stosowne wnioski,
 • na co zwrócić szczególną uwagę.

Oczywiście materiały te będą miały charakter edukacyjny i nie zastąpią indywidualnej porady prawnej.

Co rząd oferuje przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej?

Zaproponowane przez rząd – i uchwalone przez parlament – przepisy wprowadzają szeroki wachlarz rozwiązań, od zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zaczynając, poprzez pożyczki, odroczenia terminów wykonania niektórych obowiązków, a na dopłatach do wynagrodzeń kończąc.

Rozwiązania te zostały zawarte w Ustawie z dnia z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej powszechnie Tarczą antykryzysową (i my też tej nazwy będziemy używać). Cała treść tej ustawy znajduje się w Dzienniku Ustaw.

Aby przekazywane przez nas informacje były wiarygodne, będziemy się opierać wyłącznie na przepisach, które weszły już w życie.

Tylko sprawdzone informacje

Odradzamy podejmowanie decyzji na temat skorzystania z pomocy państwa tylko na podstawie medialnych doniesień. Jest w nich niestety wiele uproszczeń.

Na przykład powszechnie informuje się o tym, że został przesunięty o miesiąc termin na złożenie zeznania PIT oraz na zapłatę podatku dochodowego za rok 2019. Tymczasem wcale go nie przesunięto. Data 30 kwietnia 2020 roku nadal obowiązuje. Tarcza antykryzysowa mówi jedynie o tym, że w przypadku gdy podatnik nie złoży zeznania w tym terminie (i nie zapłaci podatku), ale złoży je do końca maja 2020 roku, to organy skarbowe nie będą wyciągać w związku z tym żadnych konsekwencji. Nie będzie zatem ścigany za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Niemniej taka osoba będzie musiała zapłacić odsetki za opóźnienie (o ile kwota tych odsetek będzie wynosiła więcej niż 8,70 zł).

Na co należy zwrócić uwagę? Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z Tarczy antykryzysowej?

 1. Wsparcie nie jest przyznawane automatycznie.
  Wszystkie ulgi, dofinansowania czy zwolnienia w Tarczy antykryzysowej wymagają złożenia wniosku do konkretnej instytucji. Pamiętajmy, że w obecnej sytuacji te instytucje są bardzo mocno obciążone pracą i niestety może się zdarzyć tak, że na odpowiedź będziemy musieli poczekać.
 2. Aby wybrać formę wsparcia musisz dokładnie wyliczyć, czy spełniasz określone dla niej warunki i które rozwiązanie przyniesie większą korzyść.
  Jest to szczególnie ważne, ponieważ część rozwiązań wzajemnie się wyklucza. Czasami jest o tym mowa wprost w przepisach, a czasami trzeba to wyczytać między wierszami. Przykładowo nie można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia ze składek na ZUS i otrzymać dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Dlaczego tak jest? Otóż dofinansowanie wynagrodzeń obejmuje także dofinansowanie składek, a zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy tylko składek nieopłaconych (a te wskutek dofinansowania nie będą już nieopłacone).
 3. Spełnienie warunków uzyskania pomocy uzależnione jest od wysokości OBROTU lub PRZYCHODU, a nie dochodu. Nie bierze się zatem pod uwagę, ile rzeczywiście zarobiłeś na czysto, lecz to, za ile pieniędzy sprzedałeś towaru.
 4. Wszystkie oświadczenia, zwłaszcza te dotyczące sytuacji majątkowej, należy złożyć po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Nawet jeśli otrzymamy pomoc na podstawie nieprawdziwych danych, to musimy liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu, a także z zarzutami w postępowaniu karnym.

Dodatkowo instytucje przyznające pomoc, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mają obowiązek poinformować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu, którą zadeklarowaliśmy, on zaś ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

Sytuacja epidemiczna i gospodarcza zmienia się teraz jak w kalejdoskopie. Sam rząd przyznaje, że przepisy mogą być trudne w stosowaniu i wymagają dalszych prac. Musimy się zatem liczyć z kolejnymi nowelizacjami. Będziemy je śledzić na bieżąco. Wszystko to jednak powoduje powstawanie wielu interpretacji i utrudnia skorzystanie z zaoferowanej pomocy, tak teraz potrzebnej.

W kolejnych publikacjach będziemy przybliżać tematy, które są regulowane przez Tarczę antykryzysową. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga na bieżąco!

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Opublikowano: 9.04.2020

       

Podobne artykuły