21-04-2020

21/4/2020

Świadczenie postojowe po nowemu – czyli co zmieniła Tarcza antykryzysowa 2.0?

Jak już informowaliśmy, Tarcza antykryzysowa 2.0 została uchwalona przez parlament, podpisana przez prezydenta i weszła w życie. Pełny tekst tej ustawy można znaleźć tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Tarcza 2.0 nie tylko wprowadza nowe sposoby, które mają wspomóc także większe przedsiębiorstwa, lecz modyfikuje również niektóre rozwiązania uregulowane w pierwszej Tarczy (o tej ustawie pisaliśmy we artykule Tarcza antykryzysowa- co powienieneś wiedzieć?  Celem tych zmian jest umożliwienie skorzystania z pomocy państwa szerszemu kręgowi przedsiębiorców.

Dziś chcemy omówić zmiany zasad dotyczących świadczenia postojowego. O świadczeniu postojowym pisaliśmy już w artykule: Tarcza antykryzysowa - co powinniśmy wiedzieć o świadczeniu postojowym.

Co to jest świadczenie postojowe?

Jest to dofinansowanie w kwocie 2080 zł (to 80% minimalnego wynagrodzenia), o które mogą się starać przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, u których w firmie w następstwie COVID-19 doszło do przestoju. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wynosi 2600 zł i można je sprawdzić tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001778/O/D20191778.pdf

Świadczenie postojowe wg tarczy antykryzysowej 2.0  – co się zmieniło dla przedsiębiorcy?

Na mocy poprzednich przepisów świadczenie postojowe przysługiwało przedsiębiorcy, jeśli spełnił określone warunki:

  1. wystąpił u niego przestój w następstwie COVID-19,
  2. legalnie zamieszkuje na terytorium Polski (niezależnie od obywatelstwa),
  3. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu na innej podstawie,
  4. rozpoczął swoją działalność przed 1 lutego 2020 r.
  5. nie zawiesił działalności gospodarczej i odnotował spadek obrotów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 15% w stosunku do obrotu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (czyli jeśli składamy wniosek o świadczenie w kwietniu 2020 r., to musimy sprawdzić, czy nasze obroty w marcu 2020 r. spadły o 15% w porównaniu do obrotów z lutego 2020 r.).

Te warunki pozostają bez zmian.

Dotychczas jednak świadczenie postojowe nie należało się przedsiębiorcy, którego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązującego na dzień złożenia wniosku), czyli wyższy niż 15 595,74 zł. Ten warunek został usunięty i już nie obowiązuje.

Świadczenie postojowe będzie się zatem należało przedsiębiorcy, nawet jeśli jego przychód był wyższy niż 15 595,74 zł. Zmianę tę trzeba ocenić pozytywnie, gdyż wysoki przychód przedsiębiorcy wcale nie musi oznaczać wysokich dochodów, zwłaszcza w branżach, w których marże są małe, a koszty wysokie.

Na podstawie Tarczy 2.0 odpadł też limit przychodów w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r. Wcześniej tu również istniał górny limit przychodu, lecz został on usunięty z przepisów. Pozostałe warunki dla tej grupy przedsiębiorców (czyli punkty 1-4 powyżej) pozostały bez zmian.

Jeszcze jedna ważna zmiana w świadczeniu postojowym!

Dotychczas ustawa przewidywała, że świadczenie postojowe może być przyznane tylko raz. Teraz możemy je uzyskać nawet trzy razy.

Jego wypłatę po raz kolejny możemy otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna naszej firmy (ukazana w pierwszym wniosku) nie uległa poprawie. To dobra wiadomość dla osób borykających się z trudnościami w swojej działalności!

Pozostałe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz tryb ubiegania się o to dofinansowanie pozostały bez zmian.

Informacje te możesz znaleźć w naszym wcześniejszym wpisie: Tarcza antykryzysowa - co powinniśmy wiedzieć o świadczeniu postojowym

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych - co w ich przypadku zmienia Tarcza antykryzysowa 2.0?

Tutaj utrzymano limit przychodów, wiec świadczenie postojowe nie będzie się należało osobie, u której za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku były one wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli wynosiły więcej niż 15 595,74 zł.

I tutaj mamy dobrą zmianę. Mianowicie zmieniono datę, przed którą powinna być zawarta umowa cywilnoprawna. Teraz świadczenie może być przyznane – oczywiście po spełnieniu innych warunków – jeśli umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej musiała być zawarta najpóźniej 31 stycznia 2020 r.).

Już wkrótce kolejne informacje na temat pomocy państwa dla przedsiębiorców.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Opublikowano 21.04.2020

       

Podobne artykuły