16-11-2021

16/11/2021

Raport Wpływu Grupy Eurocash – dlaczego powinien Cię zainteresować?

Opracowaliśmy niedawno „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok” i chcemy podzielić się z Wami jego wynikami. Prezentujemy w nim, w jaki sposób poprzez nasze działania wspieramy rozwój biznesów współpracujących z nami przedsiębiorców, których jest już blisko 92 tys.[1]. 71 tys. z nich to właściciele sklepów detalicznych. 89% naszych Klientów posiada jeden sklep, a 11% - dwa sklepy i więcej. Jak wynika z naszego raportu, jeśli ktoś szuka biznesu na lata, powinien rozważyć handel niezależny. 43% przedsiębiorców związanych z Grupą prowadzi swój sklep od ponad 20 lat, a przy okazji rozwija cechy przydatne w handlu – m.in. innowacyjność i odwagę biznesową[2].

Niezależni detaliści rozwijają polską przedsiębiorczość i dają pracę tysiącom osób, wnosząc znaczący wkład do państwowego budżetu (połowę PKB generują małe i średnie firmy[3]). Co ciekawe, handel to kierunek obierany nierzadko przez osoby młode, popularny szczególnie w małych miastach i na wsi, bo zapewnia źródło dochodów na lata. Raport wpływu Grupy Eurocash pokazuje, że prawie połowa współpracujących z Grupą przedsiębiorców prowadzi swój sklep od ponad 20 lat.

Franczyza jako bezpieczny model biznesowy

Zdaniem większości Polaków własna firma to najlepszy sposób na życie, ale tylko co dziesiąty faktycznie ją ma. Być może na swoją działalność gospodarczą zdecydowałoby się więcej osób, gdyby wiedziały, że handlu można się nauczyć. Pomocna w tym zakresie jest franczyza, czyli gotowy model biznesowy udostępniany przez dużego partnera. Bezpieczeństwo, wsparcie na start, wiedza, niskie bariery wejścia i dostęp do technologii czynią go dobrą alternatywą dla debiutantów w biznesie. Na franczyzę decydują się także doświadczeni handlowcy – właśnie dzięki temu, że rozwija przedsiębiorczość.

Wsparcie oferowane przez sieci franczyzowe, organizowane przez Grupę, pozwala naszym Klientom nie tylko zarabiać, ale też rozwijać cechy niezbędne dla prowadzenia biznesu: odwagę, motywację do działania, wytrwałość, odpowiedzialność i innowacyjność. Procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości naszych Klientów wynosi aż 41,2%. Oznacza to, że właściciele sklepów współpracujących z Grupą w ponad 40% rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (gdzie pozostałe 58,8% to czynniki zewnętrzne, niezwiązane z Grupą Eurocash).

Otwierają oni swoje biznesy najczęściej na wsiach lub w miastach do 20 tys. mieszkańców i decydują się na franczyzę pod marką Delikatesów Centrum, ABC, Gamy, Groszka, Euro Sklepu czy Lewiatana.  

Innowacyjność jako efekt współpracy franczyzowej

Nasz raport pokazał też, że największy wpływ w ramach współpracy z przedsiębiorcami, bo aż na poziomie 66%, mamy w zakresie innowacyjności. Franczyzobiorcy Eurocash częściej wprowadzają w swoich sklepach nowe formy dostaw czy innowacje w zakresie kategorii produktów, komunikacji z klientem, działań reklamowych, płatności itd. Przykładowo, wystrój placówki zmieniło w 2020 r. aż 38% franczyzobiorców współpracujących z Grupą i 18% przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność poza jedną z sieci zrzeszonych w  Eurocash.

Na drugim miejscu znalazło się budowanie odpowiedzialności za innych (wpływ: 44%), rozumianej jako inspirowanie do działań na rzecz środowiska i lokalnej społeczności. Prowadząc biznes w sieci Eurocash, nasi Klienci potwierdzili też, że budują swoją motywację do rozwoju (40% wskazań), odwagę biznesową, np. w kierunku inwestycji (30%) oraz wytrwałość (26%). Każda z tych cech przekłada się na mierzalny rezultat – np. innowacyjne rozwiązania pozwoliły naszym Klientom przetrwać trudny rok 2020. 70% z nich wprowadziło wtedy do oferty nowe kategorie produktów, a 45% – nowe metody zarządcze. Co więcej, przedsiębiorców współpracujących z Eurocash spadek przychodu dotknął w tym czasie w mniejszym stopniu, niż osoby prowadzące sklepy poza sieciami. To pokazuje, jak ważna jest współpraca ze stabilnym, godnym zaufania i dużym partnerem.

Więcej ciekawych danych nt. wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości detalicznej w Polsce możecie znaleźć tutaj: https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupaeurocash-raport-wplywu-2020.pdf

Wszystkie powyższe dane liczbowe i procentowe pochodzą również z tego raportu.

[1] Raport odpowiedzialności społecznej Grupy Eurocash za rok 2020.

[2] Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok.

[3] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021, PARP.

       

Podobne artykuły