20-05-2022

20/5/2022

Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash. Czym może Cię zainteresować?

Chociaż społeczna odpowiedzialność biznesu to termin kojarzący się na razie głównie ze światem wielkich korporacji, jej założenia może – a nawet powinien – realizować każdy uczestnik rynku, niezależnie od skali działalności. Co więcej, lokalne sklepy to miejsca, w których sposób szczególny widać, jak pozytywny wpływ na otoczenie może mieć biznes. Stanowią one serce miejscowych społeczności, uważnie wsłuchują się w potrzeby klientów, prowadzą inicjatywy charytatywne. To m.in. lokalne sklepy inspirują Grupę Eurocash w codziennej pracy na rzecz wspierania polskiej przedsiębiorczości. Eurocash właśnie wydał raport, podsumowujący działania CSR za rok 2021. Co warto o nim wiedzieć?

Po pierwsze – odpowiedzialny biznes reaguje na bieżąco

Odpowiedzialny biznes to nie tylko realizacja zaplanowanych inicjatyw charytatywnych, społecznych czy środowiskowych. To także świadome uczestnictwo w otaczającej rzeczywistości i reagowanie na nią na bieżąco. Szczególnie, gdy stawia ona przed nami duże wyzwania.

Dwa lata temu takim wyzwaniem była dla wszystkich epidemia koronawirusa, która bardzo szybko i radykalnie zmieniła realia funkcjonowania zarówno ludzi, jak i biznesów. Niesamowita sprawność działania i empatia, jaką wykazali się właściciele lokalnych sklepów spożywczych, organizujący bezpieczne formy zakupów dla osób starszych i na kwarantannach czy też wsparcie medyków produktami spożywczymi, były świetnym przykładem tego, jak biznes może być odpowiedzialny. Niezależnie od skali czy miejsca działania.

Dziś niezwykłym przykładem odpowiedzialności jest ogromne zaangażowanie przedsiębiorców w pomoc obywatelom Ukrainy od momentu wybuchu rosyjskiej agresji. Właściciele sklepów w całej Polsce natychmiast zaczęli organizować wsparcie dla osób dotkniętych wojną – samodzielnie, a także wspólnie z klientami czy lokalnymi podmiotami. Wszystkie te inicjatywy to bezpośrednia i realna pomoc drugiemu człowiekowi oraz przejaw bycia świadomym uczestnikiem rynku.

Zobacz wideo: Jak działa Grupa Eurocash

Co warto wiedzieć o działaniach Grupy Eurocash:

Firma już od 24 lutego podjęła szereg inicjatyw wspierających obywateli Ukrainy. Powołany został sztab kryzysowy, którego zadaniem jest m.in.: pomoc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom, koordynacja pomocy humanitarnej oraz wsparcie pracowników Grupy, którzy zaangażowali się w działania pomocowe. Grupa Eurocash przyłączyła się także do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich, a także we współpracy z Caritas Polska, przekazała kilkadziesiąt ton darów. Więcej o działaniach Grupy Eurocash na rzecz obywateli Ukrainy przeczytasz tutaj oraz w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021.

Po drugie – odpowiedzialny biznes nie marnuje

Sklepy lokalne mają tę niezwykłą cechę, że są sercem okolicznej społeczności – są blisko mieszkańców, z którymi każdego dnia „rozmawiają”. Ta niezwykła relacja może stać się nośnikiem wiedzy i pomóc promować odpowiedzialne gospodarowanie żywnością i zapobieganie jej marnowaniu. Dobry przykład może płynąć z lokalnego sklepu, dzięki czemu klienci zabiorą ze sobą do domu nie tylko zakupy – ale także inspirację, jak ograniczać marnowanie jedzenia.

Co warto wiedzieć o działaniach Grupy Eurocash:

Grupa Eurocash przeciwdziała marnowaniu żywności w sklepach i wspiera w tych działaniach nie tylko swoich Klientów, ale także wszystkich lokalnych przedsiębiorców w Polsce. W ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” Eurocash opublikował kompleksowy podręcznik na wspomniany temat, a także wyposażył przedsiębiorców materiały ułatwiające realizowanie działań z zakresu zapobiegania marnowaniu żywności (jak np. obowiązkowa organizacja kampanii edukacyjnej dla klientów sklepu). Można je znaleźć tutaj. Ponadto firma podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie marnowania jedzenia w całym swoim łańcuchu dostaw. Na ten moment wskaźnik żywności zmarnowanej w Eurocash wynosi 0,39%, zaś wskaźnik żywności uratowanej – 4,15%. Grupa współpracuje aż z 58 organizacjami społecznymi, którym przekazała w sumie prawie 300 ton produktów. Więcej przeczytasz w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021.

Po trzecie – odpowiedzialny biznes wspiera otoczenie

Nie ma biznesu bez ludzi. Przedsiębiorcy wiedzą o tym, jak nikt inny. Wokół każdej organizacji, niezależnie od skali działalności, skupione są różne grupy, na potrzeby których firma powinna odpowiadać. Zaczynając od pracowników, przez partnerów biznesowych i klientów, po opinię publiczną.

Lokalni przedsiębiorcy troszczą się o miejscową społeczność, biorą czynny udział w jej życiu. Rozwijają region w którym funkcjonują nie tylko poprzez kreowanie miejsc pracy, ale także poprzez współprace z lokalnymi samorządami i wszelkiego rodzaju aktywizacje mieszkańców (np. wspólne zbiórki, sąsiedzkie pikniki etc.). Wszystkie te działania dają impuls, który pobudza okolicę – społecznie i ekonomicznie.

Co warto wiedzieć o działaniach Grupy Eurocash:

Grupa Eurocash stale weryfikuje, jaki wpływ ma zarówno na swoich Klientów, jak i na resztę grup wokół niej skupionych. Jak wykazał zeszłoroczny Raport Wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość jej Klientów, procentowy udział Grupy w rozwoju współpracujących z nią przedsiębiorców wynosi aż 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów zorganizowanych w ramach Grupy Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (podczas gdy pozostałe 58% to czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza, środowisko prawne etc.). Co więcej, 73% Klientów Grupy uważa, że Eurocash dostarcza im narzędzi i rozwiązań, by mogli rozwijać swój biznes[1]. Więcej informacji znajdziesz w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za rok 2021.

Zobacz wideo: Wywiad z Pawłem Surówką, Prezesem Grupy Eurocash

[1] Badanie NPS, 2021 rok.

       

Podobne artykuły