3/11/2023

Papierowe paragony przechodzą do lamusa?

Odkąd ustawodawca przewidział możliwość wystawiania elektronicznych paragonów, opinie na ten temat wyrażają zarówno przedsiębiorcy zobowiązani do rejestrowania zakupów na kasach fiskalnych, jak też klienci, którzy tych zakupów dokonują. Firma Deloitte przeprowadziła w lutym 2023 r. badanie, by sprawdzić, na ile Polacy są otwarci na rezygnację z papierowych paragonów. Czy powinny być wycofane i zastąpione e-paragonami? O obawach i o korzyściach związanych z tą ewentualną zmianą piszemy w poniższym artykule.

Wymóg wystawienia paragonu fiskalnego jest określony w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, która precyzuje, że „podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

• w postaci papierowej lub

• w postaci elektronicznej, za zgodą nabywcy, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Rozporządzenie doprecyzowuje także, że w przypadku e-paragonu powinien być on przesłany nabywcy „przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych, bez konieczności podawania jego danych osobowych”. Ta wiedza nie jest jednak powszechna. Jak pokazuje raport firmy Deloitte pt. „Otwartość Polaków na e-paragony”[1] podstawową przeszkodą we wdrożeniu e-paragonów jest kwestia poczucia bezpieczeństwa własnych danych – uważa tak 58% ankietowanych.

Co ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawcy nie muszą wydawać e-paragonów i mogą pozostać przy tradycyjnych paragonach.

Większość konsumentów za e-paragonami

Cytowany powyżej raport pokazuje także, że ponad 70% Polaków jest otwartych na korzystanie z e-paragonów, z czego aż 35% entuzjastycznie podchodzi do tego rozwiązania. Najbardziej przychylną grupą są osoby młode, wykształcone i mieszkające w większych miastach. Na otrzymanie przy kasie w sklepie wyłącznie e-paragonu jest gotowych 55% badanych, jednocześnie wciąż 45% ankietowanych nie chce całkowicie rezygnować z papierowego paragonu. Wśród nich 14% Polaków należy do grupy szczególnie opornych, którzy chcieliby zostać jedynie przy wersji papierowej. Dla 53% ankietowanych niechęć do elektronicznej wersji dokumentu łączy się z koniecznością instalowania w telefonie kolejnej aplikacji, która umożliwiałaby jego otrzymanie.

Można jednak sądzić, że gdy tylko pojawią się rozwiązania pozwalające konsumentom w łatwy, bezpieczny i szybki sposób otrzymywać elektroniczne potwierdzenie zakupu, to ich otwartość na e-paragony będzie rosła. Na razie jako najbardziej pożądane metody otrzymania e-paragonu wskazujemy SMS (27%) oraz aplikację agregującą e-paragony (24%) i e-mail (23%).

E-paragony z perspektywy przedsiębiorców

Dla przedsiębiorcy elektroniczny dowód zakupu może wprowadzać istotne usprawnienia i oszczędności finansowe. Ta forma eliminuje na przykład konieczność przechowywania dokumentacji w formie papierowej. Wpływa to również na ograniczenie ryzyka zgubienia paragonu. Dokument jest bezpiecznie przechowywany w tzw. chmurze.  Można go też szybko pobrać (po zalogowaniu się do aplikacji) gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to również ogromne ułatwienie na przykład w przypadku zwrotu towaru bądź zgłoszenia reklamacji – nie trzeba mieć przy sobie wydruku. E-paragon pozwala dodatkowo na bieżąco sprawdzać zawarte transakcje i kontrolować wydatki. Wystawianie e-paragonów skraca również czasu obsługi kontrahenta.

I jeszcze jedna, równie istotna zaleta tego elektronicznego systemu – to także zadbanie o środowisko naturalne. E-paragony mają wymiar ekologiczny, nie wymagają wycinki lasów i ogromnego zużycia wody potrzebnej do produkcji papieru.

e-Paragony 2.0.

Warto wspomnieć, że resort finansów we wrześniu 2023 r. udostępnił nową aplikację e-Paragony 2.0, która pozwala kupującym na pobranie dowodu zakupu w elektronicznej wersji, a następnie przechowywanie go w formie e-paragonu. Nowe rozwiązanie opiera się na zasadzie dobrowolności. Sprzedawcy, jak wspominano na początku artykułu, nie mają jeszcze obowiązku wystawiania paragonów w formie elektronicznej.

[1] Raport Deloitte można pobrać na tej stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/czy-polacy-chca-korzystac-z-e-paragonow.html

Podobne artykuły