26-11-2019

26/11/2019

Dotacje na działalność firmy – skąd je brać?

Skąd możemy pozyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy lub franczyzy? Gdzie możemy aplikować o dofinansowanie dla firmy, którą już prowadzimy, a chcemy rozszerzyć zakres jej działania?

Skąd wziąć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Dotacje dla firm z Unii Europejskiej to finansowy zastrzyk w kwocie nawet 40 tysięcy złotych. Co ważne, dofinansowanie unijne dla firm ma charakter bezzwrotny. Możemy go przeznaczyć na otwarcie własnego sklepu, co z powodzeniem powinno starczyć na zakupienie sprzętu oraz podstawowych towarów. Potrzebujemy jednak solidnego planu biznesowego określającego cele, które zamierzamy sfinansować z dotacji. Musimy pamiętać o tym, że dotację zobowiązani jesteśmy wydać w terminie, który podany jest w umowie o dofinansowanie. I co bardzo istotne, działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez okres 12-tu miesięcy od dnia jej założenia.

Jeżeli jednak nie dotrzymałoby się warunków umowy, trzeba liczyć się z koniecznością zwrotu całości dofinansowania.

Przeczytaj także: Niski ZUS - wielkie nadzieje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorców

Dla kogo dotacje z UE?

Na stronie PARP znajdziemy szczegółowy wykaz dostępnych możliwości dofinansowania. W zależności od potrzeb możemy wyszukać opcje dedykowane otwieraniu nowej firmy czy rozwijaniu biznesu, który już prowadzimy.

Dotacje na założenie firmy z urzędu pracy

Dofinansowanie na rozwój firmy z ramienia Funduszu Pracy jest również bardzo atrakcyjne, gdyż – podobnie jak w przypadku funduszy unijnych dla firm – nie musimy go zwracać. Wysokość dotacji na firmę w ramach dofinansowania dla nowych firm może być równa nawet sześciokrotnemu średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu, co daje kwotę około 27 tys. zł brutto. Takie wsparcie możemy z powodzeniem przeznaczyć np. na otwarcie punktu handlowego, zakup jego wyposażenia, itd.

Ogłoszeń dotyczących naboru wniosków należy szukać na stronach urzędów pracy. Warto mieć na uwadze fakt, że zazwyczaj nabory ruszają wraz z początkiem roku, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy w ramach ponownego naboru w późniejszym terminie można starać się o dofinansowanie, jednak nie jest to regułą. W przypadku niejasności, warto kontaktować się z urzędem pracy, aby otrzymać dokładne wskazówki odnośnie dostępnych możliwości dofinansowania.

Na co możemy wydać środki przyznane z Urzędu Pracy?

 • zakup maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup materiałów, surowców oraz towarów,
 • reklamę,
 • zakup materiałów remontowych i koszty adaptacji lokalu, włącznie z podłączeniem mediów,
 • koszty wsparcia prawnego, konsultacji oraz ewentualnego doradztwa w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • zakup domeny internetowej i oprogramowania.

Czego nie możemy finansować z dotacji pozyskanej z ramienia Urzędu Pracy?

 • koszty bieżące wynikające z prowadzenia działalności, jak czynszu, rachunki, podatki, koncesje, składki ZUS,
 • zakupu nieruchomości lub ziemi,
 • zakupu pojazdów,
 • zakupu kasy fiskalnej oraz drukarki fiskalnej,
 • finansowanie działalności sezonowej, handlu odzieżą używaną, handlu obwoźnego lub automatów samosprzedających,
 • kosztów transportu towarów,
 • szkoleń.

Co musimy zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Przede wszystkim należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy, mając tym samym status osoby bezrobotnej. Poszczególne urzędy mają odrębne przepisy odnośnie tego, jak długo trzeba być zarejestrowanym, by móc skorzystać z dofinansowania. W następnej kolejności należy wypełnić wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności (dostępny do pobrania na stronie urzędu pracy) i złożyć go w urzędzie w wymaganym terminie.

Wszystkie dokumenty przydatne do wnioskowania o przyznanie wsparcia są ogólnodostępne na stronach urzędów pracy, dlatego warto się z nimi zapoznać wcześniej, zanim zaczniemy się starać o dotację.

Dotacje dla firm już istniejących

Doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy

Jeśli chcemy rozszerzyć działalność, na przykład w sklepie spożywczym chcemy zainstalować wyspę kawową, niezbędne będzie zatrudnienie nowego pracownika, a także zakup określonego wyposażenia.  

W takiej sytuacji możemy liczyć na wsparcie ze wspomnianego już zresztą powyżej urzędu pracy, który dysponuje funduszami na stworzenie stanowiska pracy oraz zakup urządzeń.  Maksymalna kwota dofinansowania do wyposażenia jednego stanowiska pracy to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie składamy w powiatowym urzędzie pracy, zgodnie z miejscem siedziby firmy.

Staż z Urzędu Pracy

W ramach wsparcia przydzielany jest pracownik z ramienia urzędu pracy, którego wynagrodzenie finansuje urząd, a właściciel sklepu nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. Taki staż zwyczajowo trwa od 3 do 9 miesięcy.

Dofinansowanie z ZUS

Ta forma dofinansowania dedykowana jest poprawie bezpieczeństwa pracy, zmniejszeniu zagrożeń wypadkami przy pracy oraz redukcji niekorzystnie oddziaływujących czynników, a co za tym idzie – chorób zawodowych. Konkurs ma charakter coroczny, a dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc De Minimis

Pomoc de minimis to wparcie ze strony Skarbu Państwa polegające na zabezpieczaniu kredytów dla przedsiębiorców. Umożliwia ona otrzymanie kredytu szybciej i na korzystniejszych warunkach. Pomoc de minimis stanowi rodzaj zabezpieczenia kredytu, gdyby przedsiębiorcy nie udało się go spłacić w terminie zapisanym w umowie.

Wniosek o udzielenie wsparcia dostępny jest tutaj.

Dotacje z PFRffrONu

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON? Fundusz umożliwia osobom niepełnosprawnym otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wpłaty wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, mającym status bezrobotnych.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w powiatowym urzędzie pracy, według miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON. Jest to znakomite rozwiązanie dla obydwu stron, jako że pracownicy niepełnosprawni chwalą sobie pracę w handlu, a przedsiębiorcy mają dzięki temu możliwość skorzystania z dodatkowych środków z racji przyjęcia do pracy osoby niepełnosprawnej.

Pracownicy muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Pracodawca jest z kolei zobowiązany jest do zarejestrowania niepełnosprawnych pracowników lub pracownika w ewidencji PFRON. Wymogiem jest legalne zatrudnienie. Pracownikowi nie może również przysługiwać ustawowe prawo do świadczeń emerytalnych.

Dofinansowanie nie będzie możliwe w przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni są na umowę o charakterze cywilnoprawnym albo gdy orzeczono lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

To zaledwie część możliwości dofinansowania do otwarcia działalności lub rozwoju już prowadzonej firmy. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań, od wspomnianych powyżej dotacji, przez fundusze pożyczkowe, instytucję Aniołów Biznesu, czy nawet formy crowdfundingu.

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres dostępnych możliwości, można powiedzieć, że wystarczy mieć dobry pomysł i inicjatywę, by rozwinąć skrzydła. Chcąc zaś poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem własnego sklepu lub punktu handlowego, można skorzystać z bogatej oferty szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych przez Akademię Eurocash.

       

Podobne artykuły