11-05-2021

11/5/2021

Lokalne zaangażowanie biznesu. Dlaczego warto być odpowiedzialnym przedsiębiorcą?

Niezależne sklepy stanowią istotny element polskiego rynku handlu detalicznego. Są także ważnym „uczestnikiem” życia pobliskich mieszkańców, szczególnie w małych miejscowościach. Ich rola jest znacząca zarówno w obszarze ekonomicznym, jak i społecznym. Odpowiedzialna postawa właścicieli przedsiębiorstw powinna być ukierunkowana nie tylko na rozwój biznesu, ale także na potrzeby klientów, sąsiadów i społeczności. Dlaczego warto być odpowiedzialnym przedsiębiorcą? Co możemy zrobić, żeby nasz biznes był przykładem dla innych? Podpowiadamy.

Właściciele niezależnych sklepów dbają o to, aby nikomu nie zabrakło żywności i najważniejszych produktów pierwszej potrzeby. Wyróżniają się także proaktywną postawą. Mowa tutaj nie tylko o prowadzeniu biznesu w sposób uczciwy i odpowiedzialny, ale także o każdej dodatkowej aktywności, mającej na celu polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców – czy to w postaci wsparcia finansowego budowy pobliskiego placu zabaw czy też w formie nowoczesnej instalacji, zapewniającej czystą i bezpieczną energię dla sklepu. Społeczna odpowiedzialność biznesu może przybrać różne formy. Warto zastanowić się, po co dane działania są podejmowane, z czego wynikają i kto ma być ich odbiorcą. Na prowadzone przez firmy projekty CSR należy patrzeć całościowo i postrzegać je nie tylko jako pojedyncze inicjatywy, ale także codzienną pracę.

Co to znaczy odpowiedzialny biznes lokalny?

Współcześnie coraz ważniejsze stają się zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem – zarówno w kontekście biznesowym, jak i społecznym. Przekłada się to na zachowania konsumentów, którzy z roku na rok stają się bardziej świadomi swoich wyborów i wymagający,  jeżeli chodzi o aspekty etyczne dotyczące pochodzenia i sposobów wytwarzania produktów. Rośnie także wrażliwość na działania producentów związane z ochroną środowiska. Chociaż w tych kwestiach pod szczególną obserwacją pozostają największe przedsiębiorstwa i korporacje, to sposób prowadzenia biznesu oraz zwracanie uwagi na potrzeby otoczenia stają się także istotne w kontekście lokalnych firm, w tym niezależnie prowadzonych sklepów. Dlaczego? Takie placówki są ważnym miejscem dla okolicznych społeczności. Stanowią ośrodek spotkań, wymiany informacji – centrum życia mieszkańców. Przedsiębiorcy powinni czuć się częścią społeczności i mieć świadomości odpowiedzialności za siebie i innych.

Na gruncie lokalnym nawet niewielkie działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Nie muszą to być koniecznie szeroko zakrojone kampanie CSR. Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza także wypełniane swoich obowiązków z najwyższą starannością, dbanie o  zadowolenie klientów, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie. Z drugiej strony wiąże się z odpowiedzialnością za swoich pracowników i zapewnianiem im właściwych warunków zatrudnienia (zobacz tekst: 4 wskazówki, jak motywować do pracy personel w okresie epidemii). Zaangażowany społecznie biznes uwzględnia w swoim funkcjonowaniu również dbałość o środowisko. Przykładem może być zastosowanie systemów HACCP w ekologicznym zarządzaniu sklepem czy też wykorzystanie energii słonecznej jako ekologicznego źródła zasilania dla placówki (zobacz tekst: Fotowoltaika dla firm to podwójne korzyści – ekonomiczne i wizerunkowe).

Ważnym przejawem lokalnej odpowiedzialności jest też przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Właściciele sklepów mogą wspierać tę ideę na kilka sposobów. Przede wszystkim warto przeanalizować, czy zamawiane ilości produktów żywnościowych odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu klientów – może okazać się, że sklep notuje regularne nadwyżki asortymentu. Dobrym pomysłem jest przekazywanie żywności z bliskim terminem przydatności organizacjom pożytku publicznego (zobacz tekst: Jak zapobiegać wyrzucaniu i marnowaniu żywności?).

Dlaczego warto być odpowiedzialnym przedsiębiorcą?

W dzisiejszej niezwykle dynamicznej i wymagającej rzeczywistości rynkowej, oprócz chęci rozwoju, niezmiernie ważna jest odpowiedzialna postawa biznesowa i zaangażowanie społeczne. Powinny być one elementem misji każdego przedsiębiorstwa. Konsumenci doceniają uczciwe i proaktywne podejście w prowadzeniu firmy. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, konsumenci znacznie lepiej postrzegają firmy, które angażują się w promowanie ekologicznych rozwiązań, ochronę środowiska, akcje społeczne, edukacyjne czy prozdrowotne. 59% ankietowanych lepiej ocenia firmy dbające o środowisko, a 57% osób zaangażowane w wydarzenia społeczne[1].

Przedsiębiorca udzielający się w swoim otoczeniu uzyskuje przychylność mieszkańców oraz większą rozpoznawalność biznesu, co przekłada się na umocnienie zaufania klientów. Będąc firmą odpowiedzialną, jesteśmy także bardziej transparentni, co może pomóc nam także w relacjach z różnymi instytucjami i urzędami. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw postępuje rzetelnie i etycznie w stosunku do pracowników czy kontrahentów, współpracuje z lokalnymi dostawcami, zwraca uwagę na aspekty ekologiczne oraz angażuje się w akcje społeczne, ale nie określa tego CSR-em, mimo że takie działania również wpisują się w tę ideę i tworzą pozytywny wizerunek firmy[2].

Przedsiębiorcy dają przykład

Sklepy lokalne stanowią ważny element społeczności wokół nich skupionych. Ponadto, ich bliskość czyni je podmiotami, które najlepiej znają oczekiwania i potrzeby swoich klientów. Grupa Eurocash wspiera polskich niezależnych przedsiębiorców i docenia ich za to, co robią na co dzień dla swoich klientów, pracowników i partnerów. Jednym z projektów, w którym przedstawiliśmy wyjątkowe postawy właścicieli lokalnych biznesów są Herosi Codzienności. To historie wspaniałych ludzi, bohaterów „z sąsiedztwa”, którzy mocno angażują się w działania na rzecz swoich społeczności.

Polscy przedsiębiorcy wykazują się nie tylko empatią i wrażliwością. Odważnie wdrażają nowe rozwiązania, które mają pomóc zarówno im samym w prowadzeniu biznesu, jak i ich klientom w wygodnym i sprawnym dokonywaniu zakupów. Dzięki wygranej w konkursie Herosi Polskiej Przedsiębiorczości jeden ze sklepów ABC zadbał o ograniczenie emisji CO2 i zmniejszenie zapotrzebowania na prąd poprzez montaż własnej instalacji fotowoltaicznej. Z kolei właściciel placówki sieci Delikatesy Centrum otrzymał grant na realizację ekologicznego systemu do zarządzania urządzeniami chłodniczymi.

Grupa Eurocash wspiera odpowiedzialne biznesy

Grupa Eurocash od lat wspiera przedsiębiorców w wielu kluczowych dla ich biznesów aspektach – tak samo jest w przypadku prowadzenia firmy w sposób odpowiedzialny. W 2020 roku, w ramach działań Akademii Umiejętności Eurocash, był prowadzony nowy cykl edukacyjny dotyczący zrównoważonego rozwoju przedsiębiorców – Odpowiedzialne Webinary. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia związane m.in. ze społeczną rolą przedsiębiorcy, wspieraniem i motywowaniem pracowników, systemem HACCP i jego znaczeniem w ekologicznym zarządzaniu sklepem oraz kwestiami przeciwdziałania marnowaniu żywności. W pierwszej edycji udział wzięło blisko 900 przedsiębiorców. 98% z nich oceniło wiedzę, którą pozyskali podczas spotkań jako przydatną. W tym roku ruszy druga edycja Odpowiedzialnych Webinarów, która ma objąć 15 spotkań. Informacje można znaleźć na stronie Akademii Umiejętności Eurocash.

Więcej o naszych odpowiedzialnych społecznie działaniach można przeczytać w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 r., który dostępny jest tutaj.

[1] ARC Rynek i Opinia, Konsumenci lepiej oceniają firmy zaangażowane społecznie, https://arc.com.pl/konsumenci-lepiej-oceniaja-firmy-zaangazowane-spolecznie/ . Dostęp: 16.04.21.

[2] Polska Izba Handlu, Czym jest CSR i dlaczego warto go wprowadzać, http://www.pih.org.pl/index.php/1848-czym-jest-csr-i-dlaczego-warto-go-wprowadzac . Dostęp: 16.04.21.

       

Podobne artykuły