27-05-2020

27/5/2020

Koronawirus - organizacja pracy sklepu w czasie epidemii

Sytuacja epidemiologiczna wymusza na pracodawcach konieczność wprowadzania szeregu zmian w codziennym funkcjonowaniu firmy. Wprowadzenie wszystkich wymaganych rozporządzeń i zaleceń to podstawa, jednak w sklepach, gdzie przebywa na co dzień wiele osób, takich zmian należy wdrożyć więcej niż wymagane prawem minimum.

Jedną z najbardziej skutecznych metod ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników – poza środkami ochrony osobistej, wzmożoną dbałością o higienę i regularną dezynfekcją wszystkich przestrzeni i przedmiotów – jest wprowadzenie pracy zmianowej. Oto najważniejsze zasady, których przestrzeganie sprawi, że będzie ona skuteczna.

  1. Wytłumacz pracownikom powód wdrożenia systemu zmianowego i jego zasadność – podział na grupy ma na celu ograniczenie ryzyka zainfekowania całego zespołu w przypadku, gdy ktoś okaże się chory.
  2. Podziel pracowników na grupy. Nie muszą być one tej samej wielkości, np. poranna zmiana może być liczniejsza niż popołudniowa. Dostosuj liczebność zmian do potrzeb swojego sklepu, godzin największego ruchu, itp.
  3. Trzymaj się ustaleń i nie mieszaj grup. To bardzo ważne, by pracownicy nie rotowali między zmianami – w przeciwnym wypadku, jeśli pracownik ze zmiany A zostanie skierowany do zmiany B i w międzyczasie okaże się chory, kwarantannie będą musieli być poddani wszyscy pracownicy, z jakimi miał kontakt.
  4. Wprowadź przerwę techniczną. To bardzo ważne, bo pozwoli ograniczyć ryzyko stykania się porannej i popołudniowej zmiany. Wystarczy pół godziny. Ustal z pracownikami zasady zmianowości: pracownicy kończący zmianę, przed zamknięciem sklepu podczas przerwy technicznej oraz na koniec dnia powinni dodatkowo zdezynfekować dokładnie sklep oraz usunąć śmieci i odpady w postaci środków ochrony osobistej (zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki). Oczywiście sprzątanie sklepu i dezynfekcja powinny odbywać się dużo częściej, warto jednak ustalić z pracownikami, że każda zmiana przygotuje sklep dla następnej. Taki harmonogram znacznie ułatwi im pracę oraz podniesie bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepu.

Epidemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ale pamiętaj, że wciąż zgodnie z prawem, pracodawca nie może dopuścić do pracy nikogo, kto nie ma aktualnych badań lekarskich. Co zrobić, jeśli nasz pracownik musi odbyć badanie wstępne i ma problem ze znalezieniem placówki, która w czasie epidemii je wykonuje? Co w takim wypadku również z badaniami okresowymi?

Badanie wstępne pracowników

Informacje zamieszczane na stronach rządowych (www.gov.pl) nie pozostawiają wątpliwości. Zgodnie z prawem (znowelizowana 31 marca Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - jeśli nie mamy dostępu do lekarza medycyny pracy to wstępne badanie może przeprowadzić każdy inny lekarz dowolnej specjalności. Z takim orzeczeniem pracownik może bez przeszkód przystąpić do pracy, ale musimy pamiętać, że jego ważność może być krótsza niż standardowego – zgodnie z ustawą takie „awaryjne” zaświadczenia przestają być honorowane po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Czytaj także: Bezpieczeństwo i ochrona żywności - wytyczne, które pomogą w codziennej pracy sklepu

Badania okresowe

Z kolei wymóg badań okresowych został zawieszony przez przepisy Tarczy Antykryzysowej na czas trwania stanu epidemii. Pamiętaj jednak, że po jego zakończeniu badania należy wykonać niezwłocznie – ustawodawca daje na to 60 dni. Warto więc na bieżąco kontrolować sytuację, aby nie przeoczyć żadnego z terminów.

Pamiętaj też, że zgodnie z obowiązującym prawem, w obu przypadkach orzeczenie lekarskie może być wydane zdalnie - z wykorzystaniem Internetu lub usługi telemedycyny. Warto zachęcać pracowników do skorzystania z powyższych możliwości.

       

Podobne artykuły