11-07-2023

11/7/2023

Wzrost wynagrodzenia minimalnego od lipca – co to oznacza dla właściciela sklepu?

Poznaj nowe stawki

Od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca minimalne wynagrodzenie za pracę na pełny etat wynosiło 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wzrosła do 22,80 zł brutto. Kolejna waloryzacja nastąpiła 1 lipca 2023 r. Wysokość płacy minimalnej w Polsce wzrosła do 3600 zł brutto, a stawka godzinowa do 23,50 zł brutto[1]. To jednak nie koniec zmian dla przedsiębiorców: od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł, a od przyszłego lipca – 4300 zł[2]. Zmiana ta ma na celu poprawę warunków zatrudnienia oraz podniesienie standardów życia najmniej zarabiających w obliczu wysokiej inflacji.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia

Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę w swoim sklepie, należy dostosować ich wynagrodzenie do nowych, wyższych kwot, ale to nie jedyne wyzwanie. Każda zmiana wynagrodzenia minimalnego wiąże się również z podwyżkami wszystkich świadczeń, które są obliczane na jego podstawie. Będą to na przykład:

  • wynagrodzenie przestojowe: pracownikowi za czas przestoju przysługuje wynagrodzenie, jeżeli był gotów do pracy, a doznał przeszkód ze strony pracodawcy, np. w wyniku awarii maszyn w zakładzie pracy. Wynagrodzenie to nie może być niższe od pensji minimalnej.
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym: analogicznie jak przy wynagrodzeniu za przestój, pracodawca wypłaca je w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • dodatek za pracę w nocy: stanowi 20 proc. minimalnej stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Jeśli więc prowadzisz sklep otwarty także nocą, Twoi pracownicy powinni otrzymać dodatek do każdej nocnej godziny pracy – od lipca 2023 w wysokości 4,74 zł brutto;
  • odprawa pieniężna: jeżeli zajdzie konieczność wypłaty odprawy pieniężnej za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika, odprawę musisz wyliczyć również w oparciu o nową, wyższą wysokość płacy minimalnej;
  • minimalne odszkodowanie: z kolei w przypadkach, gdy wobec pracownika naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i należy mu się odszkodowanie, ono również zostanie naliczone w oparciu o aktualne stawki płacy minimalnej zapisane w Kodeksie Pracy. Ponadto osoby, które doświadczyły sytuacji o charakterze mobbingowym lub rozwiązały umowę o pracę w wyniku takich działań, będą miały prawo dochodzić odszkodowania, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę[3].

Co to oznacza dla pracodawców?

Dla pracodawców oferujących wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej zmiana ta oznacza przede wszystkim zwiększenie budżetu i wydatków przedsiębiorstwa. Zwiększenie kosztów zatrudnienia może wpłynąć na rentowność firmy, szczególnie jeśli zysk ze sprzedaży zależy od wysokości marży. Przedsiębiorca musi uwzględnić ten wzrost w swoim budżecie, aby zapewnić płynność finansową i utrzymać opłacalność biznesu. Dla niektórych pracodawców może to oznaczać również konieczność wprowadzenia zmian w planach finansowych, modyfikacji warunków czy  częściowej redukcji etatów. Istotne jest również to, aby pracodawcy odpowiednio aneksowali umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, w których wynagrodzenie zostało określone na poziomie minimalnym.

Ponadto podwyżka płacy minimalnej może mieć także wpływ na poziom cen w gospodarce. Wysokie ceny zniechęcają klientów do zakupów, co z kolei prowadzi do spadku obrotów. Na szybko zmieniającym się rynku utrzymanie konkurencyjnej ceny jest kluczowe dla przetrwania przedsiębiorstwa. Wdrożenie odpowiedniej strategii pomoże firmie być na bieżąco z trendami cenowymi i wyprzedzić konkurencję.

Przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy powinni również zwrócić uwagę, że pracownicy mogą oczekiwać od nich wynagrodzenia proporcjonalnego do nowych ustalonych stawek minimalnych. Istotne jest, aby pracownicy byli efektywni w swoich działaniach, a co za tym idzie – powinni czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Dlatego warto dbać o dobre relacje z nimi, motywować do działania, zapewnić im odpowiednie warunki do pracy oraz możliwość rozwoju. Pomogą Ci w tym szkolenia Akademii Umiejętności Eurocash.

Uczestnikami Akademii mogą być zarówno właściciele sklepów, jak i ich pracownicy, którzy chcą podnosić kwalifikacje oraz rozwijać swoją wiedzę o handlu w sklepie spożywczym. W ramach konferencji, szkoleń warsztatowych oraz kursów e-learningowych możesz poznać najważniejsze prawne i merytoryczne aspekty systemu wynagrodzeń w firmie oraz zdobyć umiejętności m.in. z zakresu zarządzania, standardów pracy w sklepie spożywczym i standardów obsługi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

[1] https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r

[2] https://www.gov.pl/web/premier/popozycja-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2024-r

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00181

Podobne artykuły