13-02-2020

13/2/2020

Ubezpieczenie firmy – w jaki sposób możesz zadbać o swój biznes? Oto 7 rodzajów ubezpieczeń

Prowadzenie firmy to trwająca nieustannie kampania na wielu frontach. Z jednej strony firma to źródło dochodu, ale na drodze do wysokich zysków może stanąć wiele przeszkód. Będąc właścicielem, nawet niedużego przedsiębiorstwa, trzeba zadbać o płynność finansową, stałe przychody, wyposażenie, towar czy też bezpieczeństwo lokalu, w którym prowadzi się biznes. Nawet najwyższa sumienność nie jest gwarancją tego, że ktoś nie włamie się do lokalu i nie zniszczy wyposażenia lub nie dojdzie do kradzieży w firmie, i że zawsze zachowamy płynność finansową. By być spokojniejszym o finanse warto zdecydować się na ubezpieczenie działalności gospodarczej, które nie wyeliminuje niepożądanych zdarzeń, ale zabezpieczy przed ich skutkami.

Obowiązkowe ubezpieczenie – rodzaje działalności zobligowane do wykupienia polisy

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia wynika z tego, że w niektórych profesjach istnieje podwyższone ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim. Oczywiście krzywda nie musi wynikać z celowego działania. Prozaicznie może pojawić się błąd w sztuce, który będzie krzywdzący właśnie dla trzeciej osoby (np. klienta).  Szczególne ryzyko obejmuje takie profesje jak radca prawny, agent ubezpieczeniowy, inżynier budownictwa czy notariusz. Wysokim ryzykiem objęta jest także osoba prowadząca biuro rachunkowe. Osoby zajmujące się tymi profesjami są więc zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia OC.

Zobacz również: Niski ZUS - wielkie nadzieje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorców

Warto jednak przemyśleć wykupienie ubezpieczenia OC nawet jeśli jako przedsiębiorcy nie mamy takiego obowiązku. W zależności od tego, jaką firmę prowadzimy, może dojść do sytuacji, w której osoba trzecia zostanie pokrzywdzona w wyniku naszych działań czy decyzji. Mechanik może źle usunąć usterkę, przez co dojdzie do wypadku, fryzjer przypadkowo może zniszczyć włosy, a w sklepie przez nieuwagę możemy najechać na klienta wózkiem paletowym.

Często taki taki nieszczęśliwy wypadek może  się wiązać z wypłaceniem często dużego odszkodowania. Pojawia się ryzyko, że stracimy płynność finansową, co w najczarniejszym scenariuszu doprowadzi firmę do zamknięcia. Koszt ubezpieczenia OC nie musi być dużym obciążeniem, a zabezpiecza firmę w trudnych chwilach.

Co obejmuje ubezpieczenie firmy?

Ubezpieczenie warto odpowiednio dobrać w zależności od rodzaju prowadzonej firmy. Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym może w tym pomóc. Będąc przedsiębiorcą możesz skorzystać z całego wachlarza ubezpieczeń, które oferują towarzystwa. Jeśli prowadzisz sklep spożywczy to rozsądne wydaje się ubezpieczenie wyposażenia (urządzeń, maszyn). Do przemyślenia pozostaje również ubezpieczenie lokalu. W zasadzie zagrożenie utraty majątku, kradzieży czy wandalizmu mogą dotknąć praktycznie każdego przedsiębiorcę. Polisa może także zabezpieczać mienie przed ogniem, powodzią, wybuchem, przed kradzieżą z włamaniem oraz wandalizmem.

Warto przeczytać: Samochód w firmie na nowych zasadach

Propozycją idealną jest wykupienie ubezpieczenia all risk (ubezpieczenia od wszystkich ryzyk). Tego rodzaju polisa ubezpiecza firmę przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Ale to nie jedyny plus tego rodzaju ubezpieczenia. Bardzo istotną kwestią, która jeszcze bardziej zwiększa komfort ubezpieczonego, jest to, że o wiele łatwiej jest otrzymać odszkodowanie z tego typu ubezpieczenia. Wynika to z tego, że to na barkach ubezpieczyciela spoczywa tzw. ciężar udowodnienia. To oznacza, że jeśli ubezpieczyciel ma wątpliwości co do tego, czy odszkodowanie się należy, sam musi wskazać punkt w umowie, który wskazywałby na to, że ta czy inna szkoda znajduje się na liście wyłączeń, czyli nie jest objęta ubezpieczeniem.

Rodzaje ubezpieczeń dla firm, które warto rozważyć

Każda działalność gospodarcza narażona jest na różne niebezpieczeństwa wynikające z jej prowadzenia. Jeśli prowadzimy sklep spożywczy, istnieje ryzyko, że zostanie on okradziony, powstanie pożar lub zbita zostanie sklepowa witryna. Ale istnieją także inne zagrożenia, przed którymi chronią przedsiębiorców odpowiednie pakiety ubezpieczeń. Jakie ubezpieczenia mogą stanowić o bezpieczeństwie każdej firmy?

1. Ubezpieczenie od utraty zysku

Wypracowanie zysku w każdej firmie jest kluczowe dla jej dalszej działalności. Ryzyko utraty płynności istnieje i może być wynikiem różnych przyczyn. Niepożądane, losowe zdarzenia, utrata mienia czy kradzież mogą pozbawić firmę możliwości funkcjonowania i w następstwie generowania przychodu. Da się jednak zapobiec konsekwencjom wynikających z niefortunnych zdarzeń. By zachować płynność finansową, warto zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia od utraty zysku.

Ubezpieczenie od utraty zysku zapewnia firmie bezpieczeństwo, dzięki temu, że zabezpiecza środki, jakie przedsiębiorstwo mogłoby wygenerować w normalnych realiach pracy, produkując towaru lub sprzedając produkty czy usługi. To znaczy w sytuacji, w której praca nie zostałaby zakłócona lub wstrzymana w wyniku szkody w mieniu.

2. Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne ma szczególne zastosowanie, jeśli pracownik firmy wysyłany jest w delegację w kraju, jak i poza jego granicami. Polisa, która chroni podróżujących służbowo, ma niemal taki sam zakres jak standardowe ubezpieczenie turystyczne. W przypadku, kiedy podróżujący pracownik wymaga leczenia, polisa pokrywa jego koszty, a także koszty ratownictwa. Możemy też liczyć na odpowiednie odszkodowanie będące wynikiem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa turystyczna ubezpiecza także bagaż, zawiera pakiet assistance czy OC. Z takim ubezpieczeniem pracownik jest chroniony podczas całej delegacji, łącznie z podróżą.

Zaletą tego rodzaju ubezpieczeń jest także to, że pracodawca wykupuje polisę na dane firmowe. To oznacza, że może wliczyć koszt jej wykupienia w koszty przychodu.

3. Ubezpieczenia cybernetyczne

W dobie internetu oraz środowisk pracy w chmurze, pracodawcy co najmniej w dużej części opierają swoją działalność na procesach realizowanych online. Gromadzone dane oraz mechanizmy prowadzone w sieci wymagają odpowiednich zabezpieczeń, by firma nie naraziła się nie tylko na utratę wizerunku, ale również na kary finansowe, które przeważnie liczone są w formie procentu od obrotu. To duże zagrożenie zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem przed ryzykami cybernetycznymi będzie więc wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenie cybernetyczne stanowi ochronę przed atakami hakerskimi, ale także przed problemami z siecią czy nawet nieuczciwością pracowników.

4. Ubezpieczenie lokalu

Lokal użytkowy najczęściej służy do prowadzenia w nim firmy. Niezależnie czy w lokalu prowadzona jest działalność usługowa, biurowa czy handlowa, lokal narażony jest na szereg zagrożeń. Zakres ubezpieczenia warto skonfigurować pod kątem rodzaju prowadzonej w lokalu działalności. Sprawdźmy polisę ubezpieczeniową i to, co obejmuje. Może się okazać, że ubezpieczenie nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami, jakie mogą zaistnieć. W standardzie przeważnie znajduje się ubezpieczenie przed skutkami pożaru, zalaniem, kradzieżą z włamaniem. Jednak warto rozszerzyć ubezpieczenie tak, by swym zakresem obejmowało także np. cenny sprzęt elektroniczny.

Istotne jest to, by zweryfikować sumę ubezpieczenia. To znaczy, czy jest to kwota wystarczająca na ewentualny remont, który trzeba będzie przeprowadzić np. po pożarze. Nie pomijajmy także wyłączeń, by być w pełni świadomym tego, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie pokryje powstałych szkód. W razie potrzeby można ubezpieczenie rozszerzyć, jeśli ryzyko zaistnienia tej czy innej szkody jest realne.

5. Ubezpieczenie wyposażenia

Ubezpieczenie wyposażenia, czyli mienia firmy jest jednym z najistotniejszych zabezpieczeń przedsiębiorstwa, które dzięki polisie będzie mogło szybko powrócić do normalnego funkcjonowania w przypadku zaistnienia szkody. Ubezpieczenie mienia to także zabezpieczenie płynności finansowej oraz utrzymania się firmy na rynku.

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje wiele ryzyk, a także wiele składników majątku. Mogą to być budynki, lokale, magazyny czy inne nieruchomości łącznie z wyposażeniem. Jest to zabezpieczenie o tyle istotne, że chroni mienie firmy przed skutkami pożaru, wandalizmu czy kradzieży z włamaniem. Istotne jest także to, by dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia. Wówczas możemy być spokojniejsi o to, że w razie powstania szkody sprawnie przywrócimy firmę do normalnego funkcjonowania i zminimalizujemy niepotrzebne koszty.

6. Ubezpieczenie OC

Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej jest dla niektórych branż obowiązkowe. Obowiązkiem objęci są m.in. notariusze, biura rachunkowe, radcy prawni czy agenci ubezpieczeniowi. Pozostałe branże mogą się na nie zdecydować, ale takiego obowiązku nie mają. Jednak warto zauważyć, że OC może być kołem ratunkowym w wielu nieoczekiwanych wypadkach, które narażą firmę na straty. Jest to szczególnie cenne ubezpieczenie ze względu na to, że wskutek prowadzenia niektórych działalności może pojawić się sytuacja, w której poszkodowany klient wystąpi z roszczeniem. Takie roszczenia są obecnie często bardzo wysokie, a sądy zasądzają wysokie odszkodowania. To może nie tylko doprowadzić firmę do braku płynności finansowej, ale nawet do bankructwa. Z tego powodu warto zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia OC, nawet jeśli firma nie ma takiego obowiązku.

7. Ubezpieczenie sklepu internetowego

Zarządzanie sklepem internetowym wiąże się z wieloma wyzwaniami. Trudno do końca przewidzieć przed jakimi przyjdzie stanąć właścicielowi nieszczęśliwymi wypadkami. Zamówienie może być błędnie zrealizowane, może dojść do kradzieży biura czy do pożaru w magazynie, e-sklep szczególnie narażony jest także na ataki cybernetyczne. By zapewnić firmie prowadzonej w środowisku online płynność i swoisty parasol ochronny warto zdecydować się na dobrze skonfigurowane ubezpieczenie, które będzie obejmowało swoim zakresem wiele zagrożeń. Przede wszystkim wartościowa będzie polisa OC, która zabezpieczy sklep online przed skutkami wyrządzenia szkody osobom trzecim. Nie ryzykujmy i ubezpieczmy mienie, sprzęt elektroniczny, a także produkty czy np. regały magazynowe, który są niezbędne do prowadzenia takiej działalności. Ubezpieczenie przed utratą zysku także będzie pomocne, kiedy dojdzie w firmie np. do pożaru czy zalania. Wówczas możemy być pewniejsi tego, że firma nie narazi się na wielkie straty finansowe. Warto także zwrócić uwagę na wyłączenia, czy czasem nie liście nie znajdują się zagrożenia, których zaistnienie jest realne.

       

Podobne artykuły