16-04-2021

16/4/2021

Czym jest podatek CIT? Jakie są stawki na 2021 rok? Kiedy należy się rozliczyć?

CIT (Corporate Income Tax) to nic innego jak podatek dochodowy od osób prawnych, czyli odpowiednik popularnego PIT-u. Do jego rozliczenia zobowiązane są m.in. osoby prawne i spółki kapitałowe (np. sp. z o.o. czy akcyjne). Standardowo wskazane podmioty po zamknięciu roku podatkowego muszą w przeciągu pierwszych trzech miesięcy (do 31 marca) złożyć odpowiedni formularz do urzędu skarbowego. Jednak w tym roku termin rozliczenia został wydłużony do 30 czerwca. Sprawdź, jakie są stawki CIT na 2021 rok i warunki stosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce płacą zarówno największe podmioty gospodarcze, jak i te mniejsze, z różnych gałęzi gospodarki. Kwestie związane z podatkiem CIT reguluje Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, która była wielokrotnie nowelizowana.

Zmiany w podatkach. Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych na 2021 rok?

Podstawowy podatek od dochodów osób prawnych wynosi 19%. Obowiązuje także preferencyjna stawka – 9% dla małych podatników oraz podmiotów, które rozpoczęły działalność w danym roku. Z początkiem 2021 roku wzrósł limit bieżących przychodów pozwalający na korzystanie z 9% stawki CIT – z 1,2 mln do 2 mln euro. Przeliczany jest on według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2021 roku jest to kurs z 4 stycznia, który wynosi 4,5485 zł za euro[1].

Aby rozliczać CIT na preferencyjnych warunkach trzeba jednak spełnić jednocześnie drugi wymóg. Górny próg przychodów z poprzedniego roku (w tym wypadku 2020 r.) nie może przekroczyć 2 mln euro. Tę kwotę przelicza się jednak według średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. 1 października 2020 roku kurs ten wynosił 4,5153 zł za euro. Co ważne, pułap dotyczący bieżących przychodów liczony jest bez VAT (netto), a obejmujący przychody z poprzedniego roku z należnym VAT (czyli brutto). Dodatkowo limit bieżący odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, natomiast ubiegłoroczny do tych ze sprzedaży[2].

Podatki 2021. Przychody i koszty przy rozliczaniu CIT

Opodatkowaniu podlega dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Nie brakuje jednak przypadków, kiedy opodatkowaniu podlega sam przychód. W takiej sytuacji spółka nie może uwzględnić w rozliczeniu poniesionych kosztów.

Koszty uzyskania przychodu w CIT to temat budzący sporo emocji. Z jednej strony pozwalają na obniżenie wysokości podatku, z drugiej – w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdziemy zamkniętego katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. W tym przypadku dobrym „drogowskazem” dla spółek jest informacja, że do kosztów zaliczyć można wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia ich źródła. Trzeba mieć na uwadze, że to, czy dany rozchód możemy zakwalifikować jako koszt podatkowy, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonego biznesu. Może się zdarzyć tak, że poniesiony wydatek bezsprzecznie stanowi koszt w jednej firmie, a w innej jest zupełnie bezzasadny[3]. Jeśli koszty zostały poniesione w obcej walucie, przelicznik stanowi średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień poniesienia kosztu.

Podatki 2021. Gdzie znaleźć i jak wypełnić deklarację CIT-8?

CIT-8 jest zeznaniem, które nie dotyczy każdego podatnika. CIT-8 składają osoby prawne oraz spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne, których siedziba mieści się w Polsce. Udogodnieniem dla podatników jest to, że zeznanie CIT-8 wypełnia się wyłącznie drogą elektroniczną. Deklarację wysyła się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę swojej działalności. Musi być ona złożona w określonym terminie. Zazwyczaj przedsiębiorcy mają na to trzy miesiące od daty zakończenia roku podatkowego. W tym roku, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Finansów, przedłużono termin na rozliczenie podatku aż do końca czerwca, by ułatwić podatnikom w trudniejszym okresie epidemii wywiązanie się z ustawowego obowiązku [4].

Formularz CIT-8 znaleźć można na stronie e-deklaracje. Na tej witrynie znajdują się także instrukcje i poradniki, w jaki sposób należy wypełnić zeznanie. Nie można zapomnieć o niezbędnych załącznikach oraz o tym, by złożyć elektroniczny podpis.

[1] Dziennik Gazeta Prawna, Wiadomo, kto może w 2021 r. płacić 9 proc. CIT, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8068166,9-proc-cit-2021-prog-preferencyjna-stawka-podatku-dochodowego.html . Dostęp: 26.03.21.

[2] Ibidem.

[3] poradnikprzedsiebiorcy.pl, Koszty uzyskania przychodów w CIT - najważniejsze informacje, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-w-cit-najwazniejsze-informacje . Dostęp: 26.03.21.

[4] gov.pl, Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r., https://www.gov.pl/web/finanse/termin-rozliczenia-podatku-cit-przedluzony-do-30-czerwca-2021-r . Dostęp: 26.03.21.

       

Podobne artykuły