27-10-2019

27/10/2019

152 Stypendystów! 20 września poznaliśmy finalistów Programu Stypendialnego Fundacji Eurocash na rok 2019/2020

Od połowy czerwca do 31 lipca br., dzieci pracowników Grupy Eurocash, a  oraz dzieci personelu zatrudnionego w sklepach franczyzowych Grupy Eurocash, mogły zgłaszać swój udział w nowej edycji Programu „Spełniaj Marzenia”. W tym roku napłynęło 560 zgłoszeń!

To już siódma edycja Programu Stypendialnego Fundacji Eurocash. Idea wspierania utalentowanej młodzieży ze szkół średnich i uczelni wyższych cieszy się ogromnym powodzeniem. W poprzednich latach sfinansowaliśmy 716 całorocznych stypendiów, a doliczając bieżącą edycję będzie ich aż 868!

Do następnego etapu zakwalifikowały się 424 osoby, w tym 217 z grupy uczniowskiej i 207 z grupy studenckiej. O tym, kto skorzysta ze wsparcia finansowego, zadecydowała liczba zdobytych punktów. Pierwszeństwo miały te dzieci, którym bez dodatkowego wsparcia finansowego i dostępu do edukacji i rozwoju trudniej byłoby się kształcić w wymarzonym kierunku. Oceniane były także: motywacja w osiąganiu celów i wrażliwość społeczna. Stypendia otrzymali  kandydaci z najwyższą uzyskaną punktacją.

Stypendia są całoroczne i będą wypłacane co miesiąc, przez czas trwania roku szkolnego/akademickiego. Pierwsze przelewy już trafiły na konta stypendystów. Po zakończeniu roku stypendyści mogą ponownie ubiegać się o wsparcie Fundacji w kolejnych latach. Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium jest wysoka średnia - dla uczniów szkół średnich min. 4,2, dla studentów 4,0, osiągnięcia oraz działalność prospołeczna, a także warunki życiowe aplikującego.

O stypendium mogą starać się wszyscy - twórcy sztuki, muzycy, utalentowani lingwiści, sportowcy czy młodzi chemicy - bez względu na obszar ich zainteresowań. Najważniejsza jest pasja i dążenie do wyznaczonego celu.

- Ideą  programu jest pomoc młodym ludziom w rozwoju ich zainteresowań i pasji. W gronie najlepszych są osoby osiągające wybitne wyniki sportowe, a także utalentowani artyści i naukowcy. Nasi stypendyści wykorzystują dodatkowe środki na różne cele związane z edukacją: instrumenty muzyczne, laptopy, dodatkowe lekcje języka obcego, specjalistyczne kursy czy na utrzymanie się ucząc się poza miejscem zamieszkania - o programie mówi Katarzyna Kopaczewska, prezes Fundacji i członek zarządu Grupy Eurocash.

       

Podobne artykuły