Ranking Równi
w Biznesie

Cyklicznie sprawdzamy, jak najwięksi producenci dóbr szybko zbywalnych traktują lokalne sklepy, a jak centralnie zarządzane sieci supermarketów i dyskontów. Co kwartał publikujemy obiektywny ranking na bazie danych dostarczanych przez agencję NielsenIQ.

Jak czytać wyniki rankingu?

Ranking klasyfikuje producentów w danej kategorii produktowej w kolejności – od tego, który oferuje najlepsze ogólne warunki współpracy kanałowi sklepów lokalnych (miejsce pierwsze), do tego, który wspomniany kanał traktuje najmniej sprawiedliwie (miejsce ostatnie). W rankingu pokazywani są dostawcy, obejmujący co najmniej 90% rynku w każdej kategorii. Minimalnie pokazywanych jest pięciu dostawców, maksymalnie 10.

Na ocenę ogólnych warunków współpracy wpływają: strategia cenowa i dystrybucyjna producenta oraz udział produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (a więc takich, których klient nie znajdzie nigdzie indziej) w całkowitej sprzedaży.

Jak powstaje Ranking Równi w Biznesie?

Na finalną notę producenta w rankingu składają się następujące aspekty:

Dystrybucja
Cena
Kontrybucja do wzrostu
Produkty dedykowane (SKU)
Udział rynkowy
Cena
Udział rynkowy
Produkty dedykowane
(SKU)
Kontrybucja do
wzrostu
Dystrybucja

Cena

40% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały wolumenem sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy (a więc produkty będą tańsze w kanale niezależnym w stosunku do wielkiego formatu), tym więcej punktów otrzyma producent (a więc tym lepszą notę uzyska).Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.nside of a div block.

Udział rynkowy

10% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik (a więc większa przewaga udziału w rynku małoformatowym nad supermarketami i dyskontami), tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

10% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie dla supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Kontrybucja do wzrostu

20% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym, a którzy o nim zapominają. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej) w supermarketach oraz dyskontach od dynamiki w rynku małoformatowym. Im wyższy wynik(a więc przewaga dynamiki w kanale niezależnym nad dynamiką w wielkim formacie), tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Dystrybucja

20% wagi w finalnej punktacji
Liczbę punktów, które producenci otrzymują za tę kategorię, oblicza się poprzez odjęcie od dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych dystrybucji w supermarketach i dyskontach. Różnica ta obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało- czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego nad niezależnym, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Adnotacja

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Wyniki Rankingu Równi w Biznesie

Text Link
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Piwo
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Wódki
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Whisky
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Woda mineralna
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Napoje gazowane
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Przyprawy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Majonezy i dressingi
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Musztardy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Ketchupy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Makarony
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Warzywa konserwowe
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy mięsne
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Kawy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Herbaty
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Praliny
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Czekolady
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Słodkie wypieki
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Masła i margaryny
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Dżemy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Chipsy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Ryż
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy rybne
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Mleko
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Śmietana
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Jogurty
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Mleczne desery
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Środki do prania
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Pasty do zębów
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Papier toaletowy
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Higiena kobieca
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 1
Wyniki V edycji (2021)
Piwo
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Wódki
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Whisky
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Woda mineralna
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Napoje gazowane
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Przyprawy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Majonezy i dressingi
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Musztardy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Ketchupy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Makarony
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Ryż
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Warzywa konserwowe
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy rybne
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy mięsne
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Kawy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Herbaty
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Praliny
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Czekolady
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Słodkie wypieki
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Dżemy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Chipsy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Masła i margaryny
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Mleko
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Śmietana
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Jogurty
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Mleczne desery
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Środki do prania
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Pasty do zębów
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Papier toaletowy
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Higiena kobieca
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 2
Wyniki V edycji (2021)
Piwo
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Wódki
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Whisky
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Woda mineralna
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Napoje gazowane
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Przyprawy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Majonezy i dressingi
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Musztardy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Ketchupy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Makarony
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Ryż
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Warzywa konserwowe
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy rybne
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy mięsne
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Kawy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Herbaty
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Praliny
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Czekolady
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Słodkie wypieki
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Dżemy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Chipsy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Masła i margaryny
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Mleko
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Śmietana
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Jogurty
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Mleczne desery
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Środki do prania
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Pasty do zębów
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Papier toaletowy
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Higiena kobieca
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 3
Wyniki V edycji (2021)
Piwo
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Wódki
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Whisky
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Woda mineralna
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Przyprawy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Majonezy i dressingi
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Musztardy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Ketchupy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Makarony
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Ryż
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Warzywa konserwowe
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy rybne
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Konserwy mięsne
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Kawy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Herbaty
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Praliny
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Czekolady
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Słodkie wypieki
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Dżemy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Chipsy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Masła i margaryny
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Mleko
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Śmietana
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Jogurty
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Mleczne desery
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Środki do prania
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Pasty do zębów
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Papier toaletowy
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Higiena kobieca
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 4
Wyniki V edycji (2021)
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
PERŁA (BREWERY)
3
VAN PUR
4
CARLSBERG
5
HEINEKEN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MARIE BRIZARD
2
STOCK
3
ROUST
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
PERNOD RICARD
3
STOCK
4
BROWN FORMAN
5
ROUST
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
2
COCA COLA COMPANY
3
MUSZYNIANKA
4
SAN BENEDETTO
5
JURAJSKA
6
MASPEX
7
DANONE
8
OSHEE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
SUNTORY
3
COCA-COLA COMPANY
4
COLIAN
5
PEPSICO
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
MARWIT
3
MASPEX
4
POLMLEK
5
HORTEX HOLDING
6
FOODCARE
7
DAWTONA
8
COCA-COLA COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PRYMAT
3
DR. OETKER
4
PODRAVKA
5
UNILEVER
6
NESTLÉ
7
FOODCARE
8
MCCORMICK
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
OCETIX
3
MOSSO
4
SPOŁEM KIELCE
5
ROLESKI
6
NESTLÉ
7
DEVELEY
8
KRAFT HEINZ COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM KIELCE
2
PEGAZ
3
ROLESKI
4
PRYMAT
5
ANKORP
6
DEVELEY
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
ROLESKI
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
ARC POL
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MAKARONY POLSKIE
5
GOLIARD
6
POL MAK (PASTA)
7
MASPEX
8
PODRAVKA
9
BARILLA
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
KILJAN
2
URBANEK
3
PRYMAT
4
OKECHAMP
5
CHARSZNICKIE POLA NATURY
6
DOMINIK
7
DAWTONA
8
ROLNIK
9
PROVITUS
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
STEK ROL
2
WITPOL
3
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
4
GRAAL
5
FARMUTIL
6
L.D.C.
7
PAMAPOL
8
ANIMEX
9
DANISH CROWN
10
SMAK GORNO
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
TCHIBO
3
STRAUSS GROUP
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
NESTLÉ
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
MOKATE
3
HERBAPOL-LUBLIN
4
UNILEVER
5
MALWA TEA
6
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
7
GOURMET FOODS (DILMAH)
8
AHMAD TEA
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
FERRERO
3
COLIAN
4
WAWEL
5
STORCK
6
MONDELĒZ INTERNATIONAL
7
VOBRO
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
STORCK
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
FERRERO
6
LINDT & SPRÜNGLI
7
WAWEL
8
ALFRED RITTER
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
TAGO
3
KOPERNIK
4
LOTTE
5
BAHLSEN
6
MONDELĒZ INTERNATIONAL
7
DR. GERARD
8
SPOMET
9
LUMAR
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
FOODCARE
2
BAKALLAND
3
MASPEX
4
SANTE A. KOWALSKI
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
SOBIK
3
LUMIKO
4
MLEKPOL
5
BIELMAR
6
UPFIELD
7
BUNGE
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
MLEKOVITA
10
POLMLEK
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
BIOFLUID
3
ÁNGEL CAMACHO
4
KONSHURT
5
JAMAR
6
VORTUMNUS
7
DAWTONA
8
HERBAPOL-LUBLIN
9
P.O.Z. BRUK
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGGS
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
SAWEX FOODS
3
MELVIT
4
JANEX
5
KUPIEC
6
GEMINI GRUPE
7
SONKO
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KONSHURT
2
B.M.C.
3
ŁOSOŚ
4
THAI UNION GROUP
5
LISNER
6
STEK ROL
7
GRAAL
8
BOLTON GROUP
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKOVITA
4
THEO MÜLLER
5
POLMLEK
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
S.M. GOSTYŃ
3
BAKOMA
4
O.S.M. RADOMSKO
5
MLEKOVITA
6
O.S.M. KRASNYSTAW
7
MLEKPOL
8
ZOTT
9
O.S.M. ŁOWICZ
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
O.S.M. ŁOWICZ
3
LACTALIS
4
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
POLMLEK
7
DANONE
8
MLEKPOL
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO MÜLLER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
POLLENA
3
HENKEL
4
RECKITT BENCKISER
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
COLGATE PALMOLIVE
4
HIMALAYA GLOBAL
5
DR. THEISS
6
GLAXOSMITHKLINE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WERNER & MERTZ
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
METSÄ TISSUE
2
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
3
SOFIDEL
4
ALMUS
5
TRONCHETTI
6
VELVET CARE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
PROCTER & GAMBLE
3
UNILEVER
4
COLGATE PALMOLIVE
5
HENKEL
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
PERŁA (BREWERY)
3
VAN PUR
4
CARLSBERG
5
HEINEKEN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PREMIUM DISTILLERS
3
ROUST
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
PERNOD RICARD
3
ROUST
4
BROWN FORMAN
5
STOCK
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA COLA COMPANY
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
MUSZYNIANKA
4
SAN BENEDETTO
5
MASPEX
6
DANONE
7
JURAJSKA
8
OSHEE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COCA-COLA COMPANY
3
SUNTORY
4
PEPSICO
5
COLIAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
HORTEX HOLDING
3
COLIAN
4
MASPEX
5
FOODCARE
6
POLMLEK
7
BRACIA SADOWNICY
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PODRAVKA
3
COLIAN
4
PRYMAT
5
DR. OETKER
6
UNILEVER
7
MCCORMICK
8
FOODCARE
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
MOSSO
3
OCETIX
4
SPOŁEM KIELCE
5
NESTLÉ
6
ROLESKI
7
DEVELEY
8
KRAFT HEINZ COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM KIELCE
2
PEGAZ
3
PRYMAT
4
ROLESKI
5
DEVELEY
6
ANKORP
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
ROLESKI
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MAKARONY POLSKIE
5
POL MAK (PASTA)
6
GOLIARD
7
MASPEX
8
PODRAVKA
9
BARILLA
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
SAWEX FOODS
3
IMPACK
4
SONKO
5
GEMINI GRUPE
6
KUPIEC
7
MARS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
PRYMAT
4
CHARSZNICKIE POLA NATURY
5
OKECHAMP
6
URBANEK
7
DAWTONA
8
ROLNIK
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
KONSHURT
3
ŁOSOŚ
4
LISNER
5
STEK ROL
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
AGRO TOP
2
STEK ROL
3
WITPOL
4
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
5
FARMUTIL
6
GRAAL
7
PAMAPOL
8
DANISH CROWN
9
L.D.C.
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
WOSEBA
3
TCHIBO
4
NESTLÉ
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
MOKATE
4
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
5
UNILEVER
6
MALWA TEA
7
TEEKANNE
8
GOURMET FOODS (DILMAH)
9
AHMAD TEA
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
LOTTE
3
FERRERO
4
STORCK
5
WAWEL
6
MONDELĒZ INTERNATIONAL
7
VOBRO
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
STORCK
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
FERRERO
6
LINDT & SPRÜNGLI
7
ALFRED RITTER
8
WAWEL
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
ANIA
3
TAGO
4
KOPERNIK
5
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6
DR. GERARD
7
BAHLSEN
8
COLIAN
9
LOTTE
10
LUMAR
Wyniki rankingu
Producent
1
FOODCARE
2
BAKALLAND
3
MASPEX
4
SANTE A. KOWALSKI
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
ÁNGEL CAMACHO
3
DAWTONA
4
KONSHURT
5
JAMAR
6
VORTUMNUS
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
P.O.Z. BRUK
9
MASPEX
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
S.M. GOSTYŃ
3
BIELMAR
4
LUMIKO
5
MLEKPOL
6
UPFIELD
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
BUNGE
9
POLMLEK
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
MLEKOVITA
3
THEO MÜLLER
4
WART MILK
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
O.S.M. ŁOWICZ
7
POLMLEK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
BAKOMA
3
S.M. GOSTYŃ
4
O.S.M. RADOMSKO
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
MLEKOVITA
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
O.S.M. KRASNYSTAW
3
O.S.M. ŁOWICZ
4
LACTALIS
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
POLMLEK
7
MLEKPOL
8
DANONE
9
MLEKPOL
10
BAKOMA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO MÜLLER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLLENA
2
HENKEL
3
PROCTER & GAMBLE
4
RECKITT BENCKISER
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
COLGATE PALMOLIVE
3
DR. THEISS
4
GLAXOSMITHKLINE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WERNER & MERTZ
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
METSÄ TISSUE
2
SOFIDEL
3
TRONCHETTI
4
VELVET CARE
5
ALMUS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOHNSON & JOHNSON
2
PROCTER & GAMBLE
3
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
PROCTER & GAMBLE
3
HENKEL
4
COLGATE PALMOLIVE
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
CARLSBERG
5
HEINEKEN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
MARIE BRIZARD
3
ROUST
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
ROUST
3
DIAGEO
4
PERNOD RICARD
5
STOCK
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA COLA COMPANY
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
MUSZYNIANKA
4
MASPEX
5
JURAJSKA
6
OSHEE
7
SAN BENEDETTO
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COCA-COLA COMPANY
3
SUNTORY
4
PEPSICO
5
COLIAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PODRAVKA
3
DR. OETKER
4
PRYMAT
5
UNILEVER
6
NESTLÉ
7
FOODCARE
8
MCCORMICK
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
FOODCARE
3
MASPEX
4
POLMLEK
5
VICTORIA CYMES
6
HORTEX HOLDING
7
BRACIA SADOWNICY
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
OCETIX
3
SPOŁEM KIELCE
4
NESTLÉ
5
ROLESKI
6
DEVELEY
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
SPOŁEM KIELCE
3
PRYMAT
4
ROLESKI
5
DEVELEY
6
ANKORP
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
UNILEVER
3
MASPEX
4
ROLESKI
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MAKARONY POLSKIE
5
POL MAK (PASTA)
6
GOLIARD
7
MASPEX
8
PODRAVKA
9
BARILLA
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
KONPACK
2
SAWEX FOODS
3
JANEX
4
SONKO
5
GEMINI GRUPE
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
PRYMAT
4
CHARSZNICKIE POLA NATURY
5
OKECHAMP
6
ROLNIK
7
URBANEK
8
DAWTONA
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
KONSHURT
3
ŁOSOŚ
4
LISNER
5
STEK ROL
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STEK ROL
2
WITPOL
3
AGRO TOP
4
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
5
GRAAL
6
FARMUTIL
7
DANISH CROWN
8
PAMAPOL
9
ANIMEX
10
L.D.C.
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
TCHIBO
3
WOSEBA
4
NESTLÉ
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
MOKATE
3
HERBAPOL-LUBLIN
4
UNILEVER
5
MALWA TEA
6
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
7
GOURMET FOODS (DILMAH)
8
AHMAD TEA
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
LOTTE
3
FERRERO
4
STORCK
5
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6
WAWEL
7
VOBRO
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
FERRERO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
ALFRED RITTER
6
WAWEL
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
TAGO
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
KOPERNIK
5
FERRERO
6
DR. GERARD
7
LOTTE
8
BAHLSEN
9
SKAWA
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
FOODCARE
2
BAKALLAND
3
SANTE A. KOWALSKI
4
MASPEX
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
ÁNGEL CAMACHO
3
KONSHURT
4
BIOFLUID
5
JAMAR
6
VORTUMNUS
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
P.O.Z. BRUK
9
MASPEX
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
S.M. GOSTYŃ
3
MLEKPOL
4
LUMIKO
5
UPFIELD
6
O.S.M. ŁOWICZ
7
BIELMAR
8
BUNGE
9
POLMLEK
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
MLEKOVITA
3
WART MILK
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
THEO MÜLLER
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
POLMLEK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
S.M. GOSTYŃ
3
BAKOMA
4
O.S.M. RADOMSKO
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
MLEKOVITA
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M. ŁOWICZ
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
6
MLEKPOL
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
DANONE
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
BAKOMA
5
DANONE
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
PROCTER & GAMBLE
3
HENKEL
4
RECKITT
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
COLGATE PALMOLIVE
4
DR. THEISS
5
GLAXOSMITHKLINE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
INCO
2
WERNER & MERTZ
3
HENKEL
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
METSÄ TISSUE
2
SOFIDEL
3
TRONCHETTI
4
VELVET CARE
5
ALMUS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HENKEL
2
GLOBAL COSMED
3
COLGATE PALMOLIVE
4
PROCTER & GAMBLE
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
CARLSBERG
5
HEINEKEN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
ROUST
3
PERNOD RICARD
4
DIAGEO
5
UNITED BEVERAGES
6
STOCK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA COLA COMPANY
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
MASPEX
4
MUSZYNIANKA
5
JURAJSKA
6
SAN BENEDETTO
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
MARWIT
3
MASPEX
4
POLMLEK
5
HORTEX HOLDING
6
FOODCARE
7
DAWTONA
8
COCA-COLA COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PODRAVKA
3
PRYMAT
4
UNILEVER
5
DR. OETKER
6
NESTLÉ
7
MCCORMICK
8
FOODCARE
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
OCETIX
3
SPOŁEM KIELCE
4
NESTLÉ
5
ROLESKI
6
DEVELEY
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
SPOŁEM KIELCE
3
PRYMAT
4
ROLESKI
5
DEVELEY
6
ANKORP
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
UNILEVER
3
MASPEX
4
ROLESKI
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
MAKARONY POLSKIE
4
GOLIARD
5
POL MAK (PASTA)
6
MASPEX
7
PODRAVKA
8
BARILLA
9
MELISSA KIKIZAS
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
KONPACK
2
JANEX
3
SAWEX FOODS
4
GEMINI GRUPE
5
SONKO
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
PRYMAT
4
ROLNIK
5
DAWTONA
6
OKECHAMP
7
URBANEK
8
MASPEX
9
PROVITUS
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
KONSHURT
2
THAI UNION GROUP
3
ŁOSOŚ
4
LISNER
5
STEK ROL
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STEK ROL
2
WITPOL
3
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
4
AGRO TOP
5
FARMUTIL
6
GRAAL
7
L.D.C.
8
DANISH CROWN
9
PAMAPOL
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
NESTLÉ
3
TCHIBO
4
WOSEBA
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
MALWA TEA
3
HERBAPOL-LUBLIN
4
UNILEVER
5
MOKATE
6
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
7
AHMAD TEA
8
GOURMET FOODS (DILMAH)
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
FERRERO
2
COLIAN
3
LOTTE
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
STORCK
6
WAWEL
7
VOBRO
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
LINDT & SPRÜNGLI
4
FERRERO
5
WAWEL
6
MONDELĒZ INTERNATIONAL
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
SKAWA
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
TAGO
5
DR. GERARD
6
LOTTE
7
BAHLSEN SP. Z O.O.
8
KOPERNIK
9
COLIAN
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
FOODCARE
2
BAKALLAND
3
SANTE A. KOWALSKI
4
MASPEX
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ÁNGEL CAMACHO
2
DAWTONA
3
BIOFLUID
4
KONSHURT
5
VORTUMNUS
6
JAMAR
7
P.O.Z. BRUK
8
HERBAPOL-LUBLIN
9
MASPEX
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
S.M. GOSTYŃ
3
MLEKPOL
4
BIELMAR
5
LUMIKO
6
UPFIELD
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
BUNGE
9
SAVENCIA
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
O.S.M. ŁOWICZ
4
THEO MÜLLER
5
POLMLEK
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
S.M. GOSTYŃ
3
BAKOMA
4
O.S.M. RADOMSKO
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
MLEKOVITA
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
O.S.M. KRASNYSTAW
3
POLMLEK
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
LACTALIS
6
MLEKPOL
7
DANONE
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
O.S.M. PIĄTNICA
10
BAKOMA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
POLLENA
3
HENKEL
4
RECKITT BENCKISER
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
PROCTER & GAMBLE
3
DR. THEISS
4
GLAXOSMITHKLINE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HENKEL
2
INCO
3
WERNER & MERTZ
4
RECKITT BENCKISER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
2
METSÄ TISSUE
3
TRONCHETTI
4
SOFIDEL
5
VELVET CARE
6
ALMUS
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
HENKEL
3
COLGATE PALMOLIVE
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10