Ranking Równi
w Biznesie

Cyklicznie sprawdzamy, jak najwięksi producenci dóbr szybko zbywalnych traktują lokalne sklepy, a jak centralnie zarządzane sieci supermarketów i dyskontów. Co kwartał publikujemy obiektywny ranking na bazie danych dostarczanych przez agencję NielsenIQ.

Jak czytać wyniki rankingu?

Ranking klasyfikuje producentów w danej kategorii produktowej w kolejności – od tego, który oferuje najlepsze ogólne warunki współpracy kanałowi sklepów lokalnych (miejsce pierwsze), do tego, który wspomniany kanał traktuje najmniej sprawiedliwie (miejsce ostatnie). W rankingu pokazywani są dostawcy, obejmujący co najmniej 90% rynku w każdej kategorii. Minimalnie pokazywanych jest pięciu dostawców, maksymalnie 10.

Na ocenę ogólnych warunków współpracy wpływają: strategia cenowa i dystrybucyjna producenta oraz udział produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (a więc takich, których klient nie znajdzie nigdzie indziej) w całkowitej sprzedaży.

Jak powstaje Ranking Równi w Biznesie?

Na finalną notę producenta w rankingu składają się następujące aspekty:

Dystrybucja
Cena
Kontrybucja do wzrostu
Produkty dedykowane (SKU)
Udział rynkowy
Cena
Udział rynkowy
Produkty dedykowane
(SKU)
Kontrybucja do
wzrostu
Dystrybucja

Cena

40% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały wolumenem sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy (a więc produkty będą tańsze w kanale niezależnym w stosunku do wielkiego formatu), tym więcej punktów otrzyma producent (a więc tym lepszą notę uzyska).Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.nside of a div block.

Udział rynkowy

10% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik (a więc większa przewaga udziału w rynku małoformatowym nad supermarketami i dyskontami), tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

10% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie dla supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Kontrybucja do wzrostu

20% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym, a którzy o nim zapominają. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej) w supermarketach oraz dyskontach od dynamiki w rynku małoformatowym. Im wyższy wynik(a więc przewaga dynamiki w kanale niezależnym nad dynamiką w wielkim formacie), tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Dystrybucja

20% wagi w finalnej punktacji
Liczbę punktów, które producenci otrzymują za tę kategorię, oblicza się poprzez odjęcie od dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych dystrybucji w supermarketach i dyskontach. Różnica ta obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało- czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego nad niezależnym, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Adnotacja

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Wyniki Rankingu Równi w Biznesie

Text Link
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Piwo
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Piwo
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Piwo
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Piwo
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Wódki
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Wódki
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Wódki
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Wódki
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Whisky
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Whisky
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Whisky
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Whisky
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Woda
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Woda
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Woda
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Woda
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Napoje gazowane
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Napoje gazowane
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Napoje gazowane
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Napoje gazowane
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Makarony
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Makarony
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Makarony
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Makarony
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Ryż
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Ryż
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Ryż
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Ryż
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Warzywa konserwowe
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Warzywa konserwowe
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Warzywa konserwowe
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Warzywa konserwowe
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy rybne
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy rybne
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy rybne
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy rybne
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy mięsne
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy mięsne
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy mięsne
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Konserwy mięsne
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Kawy
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Kawy
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Kawy
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Kawy
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Herbaty
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Herbaty
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Herbaty
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Herbaty
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Praliny
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Praliny
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Praliny
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Praliny
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Czekolady
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Czekolady
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Czekolady
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Czekolady
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Słodkie wypieki
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Słodkie wypieki
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Słodkie wypieki
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Słodkie wypieki
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Dżemy
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Dżemy
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Dżemy
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Dżemy
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Chipsy
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Chipsy
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Chipsy
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Chipsy
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Masła i margaryny
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Masła i margaryny
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Masła i margaryny
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Masła i margaryny
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Mleko
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Mleko
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Mleko
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Mleko
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Śmietana
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Śmietana
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Śmietana
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Śmietana
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Jogurty
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Jogurty
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Jogurty
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Jogurty
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Mleczne desery
Kwartał 1
Wyniki III edycji (2019)
Mleczne desery
Kwartał 2
Wyniki III edycji (2019)
Mleczne desery
Kwartał 3
Wyniki III edycji (2019)
Mleczne desery
Kwartał 4
Wyniki III edycji (2019)
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
HEINEKEN
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
HEINEKEN
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
HEINEKEN
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
HEINEKEN
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
PERNOD RICARD
5
BROWN FORMAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
PERNOD RICARD
5
BROWN FORMAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
PERNOD RICARD
5
BROWN FORMAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
PERNOD RICARD
5
BROWN FORMAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PERNOD RICARD
3
BROWN FORMAN
4
UNITED BEVERAGES
5
DIAGEO
6
ROUST
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PERNOD RICARD
3
BROWN FORMAN
4
UNITED BEVERAGES
5
DIAGEO
6
ROUST
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PERNOD RICARD
3
BROWN FORMAN
4
UNITED BEVERAGES
5
DIAGEO
6
ROUST
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
PERNOD RICARD
3
BROWN FORMAN
4
UNITED BEVERAGES
5
DIAGEO
6
ROUST
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
MASPEX
3
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
MASPEX
3
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
MASPEX
3
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
MASPEX
3
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
MARWIT
2
COLIAN
3
VICTORIA CYMES
4
POLMLEK
5
FOODCARE
6
MASPEX
7
HORTEX HOLDING
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
COLIAN
3
PEPSICO
4
ZBYSZKO
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
COLIAN
3
PEPSICO
4
ZBYSZKO
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
COLIAN
3
PEPSICO
4
ZBYSZKO
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
COLIAN
3
PEPSICO
4
ZBYSZKO
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MARWIT
2
COLIAN
3
VICTORIA CYMES
4
POLMLEK
5
FOODCARE
6
MASPEX
7
HORTEX HOLDING
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MARWIT
2
COLIAN
3
VICTORIA CYMES
4
POLMLEK
5
FOODCARE
6
MASPEX
7
HORTEX HOLDING
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MARWIT
2
COLIAN
3
VICTORIA CYMES
4
POLMLEK
5
FOODCARE
6
MASPEX
7
HORTEX HOLDING
8
DAWTONA
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
GOLIARD
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
EKO MAK MAKARONY BABUNI
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
BARILLA
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
GOLIARD
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
EKO MAK MAKARONY BABUNI
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
BARILLA
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
GOLIARD
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
EKO MAK MAKARONY BABUNI
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
BARILLA
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
GOLIARD
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
EKO MAK MAKARONY BABUNI
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
BARILLA
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
KROS
3
SONKO
4
GEMINI GRUPE
5
SAWEX FOOD
6
KONPACK
7
MARS
8
KUPIEC
9
MAKRO K&K
10
MELVIT
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
KROS
3
SONKO
4
GEMINI GRUPE
5
SAWEX FOOD
6
KONPACK
7
MARS
8
KUPIEC
9
MAKRO K&K
10
MELVIT
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
KROS
3
SONKO
4
GEMINI GRUPE
5
SAWEX FOOD
6
KONPACK
7
MARS
8
KUPIEC
9
MAKRO K&K
10
MELVIT
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
KROS
3
SONKO
4
GEMINI GRUPE
5
SAWEX FOOD
6
KONPACK
7
MARS
8
KUPIEC
9
MAKRO K&K
10
MELVIT
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
PRYMAT
3
ARTMAN
4
OKECHAMP
5
URBANEK
6
DAWTONA
7
ROLNIK
8
MASPEX
9
CHARSZNICKIE POLA NATURY
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
PRYMAT
3
ARTMAN
4
OKECHAMP
5
URBANEK
6
DAWTONA
7
ROLNIK
8
MASPEX
9
CHARSZNICKIE POLA NATURY
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
PRYMAT
3
ARTMAN
4
OKECHAMP
5
URBANEK
6
DAWTONA
7
ROLNIK
8
MASPEX
9
CHARSZNICKIE POLA NATURY
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
PRYMAT
3
ARTMAN
4
OKECHAMP
5
URBANEK
6
DAWTONA
7
ROLNIK
8
MASPEX
9
CHARSZNICKIE POLA NATURY
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
LISNER
5
ŁOSOŚ
6
GRAAL
7
STEK ROL
8
HDS
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
LISNER
5
ŁOSOŚ
6
GRAAL
7
STEK ROL
8
HDS
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
LISNER
5
ŁOSOŚ
6
GRAAL
7
STEK ROL
8
HDS
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
LISNER
5
ŁOSOŚ
6
GRAAL
7
STEK ROL
8
HDS
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SMAK GÓRNO
2
WITPOL
3
Z.M. WEBLIŃSKI
4
GRAAL
5
PAMAPOL
6
ANIMEX
7
STEK ROL
8
DANISH CROWN
9
L.D.C.
10
FARMUTIL
Wyniki rankingu
Producent
1
SMAK GÓRNO
2
WITPOL
3
Z.M. WEBLIŃSKI
4
GRAAL
5
PAMAPOL
6
ANIMEX
7
STEK ROL
8
DANISH CROWN
9
L.D.C.
10
FARMUTIL
Wyniki rankingu
Producent
1
SMAK GÓRNO
2
WITPOL
3
Z.M. WEBLIŃSKI
4
GRAAL
5
PAMAPOL
6
ANIMEX
7
STEK ROL
8
DANISH CROWN
9
L.D.C.
10
FARMUTIL
Wyniki rankingu
Producent
1
SMAK GÓRNO
2
WITPOL
3
Z.M. WEBLIŃSKI
4
GRAAL
5
PAMAPOL
6
ANIMEX
7
STEK ROL
8
DANISH CROWN
9
L.D.C.
10
FARMUTIL
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
NESTLÉ
3
WOSEBA
4
DALLMAYR
5
STRAUSS GROUP
6
JACOBS DOUVE EGBERTS
7
GRUPA ORBICO (LAVAZZA)
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
NESTLÉ
3
WOSEBA
4
DALLMAYR
5
STRAUSS GROUP
6
JACOBS DOUVE EGBERTS
7
GRUPA ORBICO (LAVAZZA)
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
NESTLÉ
3
WOSEBA
4
DALLMAYR
5
STRAUSS GROUP
6
JACOBS DOUVE EGBERTS
7
GRUPA ORBICO (LAVAZZA)
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
NESTLÉ
3
WOSEBA
4
DALLMAYR
5
STRAUSS GROUP
6
JACOBS DOUVE EGBERTS
7
GRUPA ORBICO (LAVAZZA)
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HRBAPOL-LUBLIN
3
BIG-ACTIVE
4
MALWA TEA
5
TEEKANNE
6
UNILEVER
7
MOKATE
8
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
9
GOURMET FOODS (DILMAH)
10
AHMAD TEA LONDON
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HRBAPOL-LUBLIN
3
BIG-ACTIVE
4
MALWA TEA
5
TEEKANNE
6
UNILEVER
7
MOKATE
8
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
9
GOURMET FOODS (DILMAH)
10
AHMAD TEA LONDON
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HRBAPOL-LUBLIN
3
BIG-ACTIVE
4
MALWA TEA
5
TEEKANNE
6
UNILEVER
7
MOKATE
8
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
9
GOURMET FOODS (DILMAH)
10
AHMAD TEA LONDON
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HRBAPOL-LUBLIN
3
BIG-ACTIVE
4
MALWA TEA
5
TEEKANNE
6
UNILEVER
7
MOKATE
8
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
9
GOURMET FOODS (DILMAH)
10
AHMAD TEA LONDON
Wyniki rankingu
Producent
1
VOBRO
2
COLIAN
3
STORCK
4
LOTTE GROUP
5
WAWEL
6
MIESZKO
7
FERRERO
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
LINDT & SPRÜNGLI
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VOBRO
2
COLIAN
3
STORCK
4
LOTTE GROUP
5
WAWEL
6
MIESZKO
7
FERRERO
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
LINDT & SPRÜNGLI
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VOBRO
2
COLIAN
3
STORCK
4
LOTTE GROUP
5
WAWEL
6
MIESZKO
7
FERRERO
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
LINDT & SPRÜNGLI
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VOBRO
2
COLIAN
3
STORCK
4
LOTTE GROUP
5
WAWEL
6
MIESZKO
7
FERRERO
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
LINDT & SPRÜNGLI
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE GROUP
2
KRÜGER
3
FERRERO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
ALFRED RITTER
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE GROUP
2
KRÜGER
3
FERRERO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
ALFRED RITTER
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE GROUP
2
KRÜGER
3
FERRERO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
ALFRED RITTER
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE GROUP
2
KRÜGER
3
FERRERO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
ALFRED RITTER
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZPC SKAWA
2
LOTTE GROUP
3
TAGO PPC
4
BAHLSEN
5
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
6
FABRYKA CUKIERNICZA “KOPERNIK”
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
COLIAN
9
DR GERARD
10
LUMAR
Wyniki rankingu
Producent
1
ZPC SKAWA
2
LOTTE GROUP
3
TAGO PPC
4
BAHLSEN
5
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
6
FABRYKA CUKIERNICZA “KOPERNIK”
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
COLIAN
9
DR GERARD
10
LUMAR
Wyniki rankingu
Producent
1
ZPC SKAWA
2
LOTTE GROUP
3
TAGO PPC
4
BAHLSEN
5
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
6
FABRYKA CUKIERNICZA “KOPERNIK”
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
COLIAN
9
DR GERARD
10
LUMAR
Wyniki rankingu
Producent
1
ZPC SKAWA
2
LOTTE GROUP
3
TAGO PPC
4
BAHLSEN
5
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
6
FABRYKA CUKIERNICZA “KOPERNIK”
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
COLIAN
9
DR GERARD
10
LUMAR
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
BIOFLUID
3
KONSHURT
4
ST. DALFOUR
5
POZ BRUK (MIĘDZYCHÓD NOWICKA)
6
ZPS JAMAR (SZCZEPANIAK)
7
ÁNGEL CAMACHO
8
ZPOiW VORTUMNUS
9
HERBAPOL-LUBLIN
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ONEDAYMORE
5
SANTE A. KOWALSKI
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ONEDAYMORE
5
SANTE A. KOWALSKI
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ONEDAYMORE
5
SANTE A. KOWALSKI
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ONEDAYMORE
5
SANTE A. KOWALSKI
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
BIOFLUID
3
KONSHURT
4
ST. DALFOUR
5
POZ BRUK (MIĘDZYCHÓD NOWICKA)
6
ZPS JAMAR (SZCZEPANIAK)
7
ÁNGEL CAMACHO
8
ZPOiW VORTUMNUS
9
HERBAPOL-LUBLIN
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
BIOFLUID
3
KONSHURT
4
ST. DALFOUR
5
POZ BRUK (MIĘDZYCHÓD NOWICKA)
6
ZPS JAMAR (SZCZEPANIAK)
7
ÁNGEL CAMACHO
8
ZPOiW VORTUMNUS
9
HERBAPOL-LUBLIN
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
DAWTONA
2
BIOFLUID
3
KONSHURT
4
ST. DALFOUR
5
POZ BRUK (MIĘDZYCHÓD NOWICKA)
6
ZPS JAMAR (SZCZEPANIAK)
7
ÁNGEL CAMACHO
8
ZPOiW VORTUMNUS
9
HERBAPOL-LUBLIN
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
TBM
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGG’S (PRINGLES)
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TBM
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGG’S (PRINGLES)
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TBM
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGG’S (PRINGLES)
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
TBM
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGG’S (PRINGLES)
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LUMIKO
2
SOBIK
3
LAKTOPOL
4
MLEKPOL
5
BUNGE
6
POLMLEK
7
BIELMAR
8
UPFIELD
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
LUMIKO
2
SOBIK
3
LAKTOPOL
4
MLEKPOL
5
BUNGE
6
POLMLEK
7
BIELMAR
8
UPFIELD
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
LUMIKO
2
SOBIK
3
LAKTOPOL
4
MLEKPOL
5
BUNGE
6
POLMLEK
7
BIELMAR
8
UPFIELD
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
LUMIKO
2
SOBIK
3
LAKTOPOL
4
MLEKPOL
5
BUNGE
6
POLMLEK
7
BIELMAR
8
UPFIELD
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
THEO M-LLER
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
THEO M-LLER
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
THEO M-LLER
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
THEO M-LLER
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYN
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
O.S.M. RADOMSKO
5
MLEKOVITA
6
JAGR
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYN
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
O.S.M. RADOMSKO
5
MLEKOVITA
6
JAGR
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYN
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
O.S.M. RADOMSKO
5
MLEKOVITA
6
JAGR
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYN
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
O.S.M. RADOMSKO
5
MLEKOVITA
6
JAGR
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
DANONE
7
MLEKPOL
8
BAKOMA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
DANONE
7
MLEKPOL
8
BAKOMA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
DANONE
7
MLEKPOL
8
BAKOMA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
DANONE
7
MLEKPOL
8
BAKOMA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
LACTALIS
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
LACTALIS
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
LACTALIS
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
LACTALIS
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKOW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO M-LLER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKOW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO M-LLER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKOW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO M-LLER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKOW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
ZOTT
5
THEO M-LLER
6
7
8
9
10