Ranking Równi
w Biznesie

Cyklicznie sprawdzamy, jak najwięksi producenci dóbr szybko zbywalnych traktują lokalne sklepy, a jak centralnie zarządzane sieci supermarketów i dyskontów. Co kwartał publikujemy obiektywny ranking na bazie danych dostarczanych przez agencję NielsenIQ.

Jak czytać wyniki rankingu?

Ranking klasyfikuje producentów w danej kategorii produktowej w kolejności – od tego, który oferuje najlepsze ogólne warunki współpracy kanałowi sklepów lokalnych (miejsce pierwsze), do tego, który wspomniany kanał traktuje najmniej sprawiedliwie (miejsce ostatnie). W rankingu pokazywani są dostawcy, obejmujący co najmniej 90% rynku w każdej kategorii. Minimalnie pokazywanych jest pięciu dostawców, maksymalnie 10.

Na ocenę ogólnych warunków współpracy wpływają: strategia cenowa i dystrybucyjna producenta oraz udział produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (a więc takich, których klient nie znajdzie nigdzie indziej) w całkowitej sprzedaży.

Jak powstaje Ranking Równi w Biznesie?

Na finalną notę producenta w rankingu składają się następujące aspekty:

Dystrybucja
Cena
Kontrybucja do wzrostu
Produkty dedykowane (SKU)
Udział rynkowy
Cena
Udział rynkowy
Produkty dedykowane
(SKU)
Kontrybucja do
wzrostu
Dystrybucja

Cena

40% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały wolumenem sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy (a więc produkty będą tańsze w kanale niezależnym w stosunku do wielkiego formatu), tym więcej punktów otrzyma producent (a więc tym lepszą notę uzyska).Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.nside of a div block.

Udział rynkowy

10% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik (a więc większa przewaga udziału w rynku małoformatowym nad supermarketami i dyskontami), tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

10% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie dla supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Kontrybucja do wzrostu

20% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym, a którzy o nim zapominają. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej) w supermarketach oraz dyskontach od dynamiki w rynku małoformatowym. Im wyższy wynik(a więc przewaga dynamiki w kanale niezależnym nad dynamiką w wielkim formacie), tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Dystrybucja

20% wagi w finalnej punktacji
Liczbę punktów, które producenci otrzymują za tę kategorię, oblicza się poprzez odjęcie od dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych dystrybucji w supermarketach i dyskontach. Różnica ta obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało- czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego nad niezależnym, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Adnotacja

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Wyniki Rankingu Równi w Biznesie

Text Link
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Piwo
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Wódki
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Whisky
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Woda mineralna
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Napoje gazowane
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Przyprawy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Majonezy i dressingi
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Musztardy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Ketchupy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Makarony
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Ryż
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Warzywa konserwowe
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy rybne
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy mięsne
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Kawy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Herbaty
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Praliny
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Czekolady
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Słodkie wypieki
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Dżemy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Chipsy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Masła i margaryny
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Mleko
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Śmietana
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Jogurty
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Mleczne desery
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Środki do prania
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Pasty do zębów
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Papier toaletowy
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Higiena kobieca
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 1
Wyniki VI edycji (2022)
Piwo
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Wódki
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Whisky
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Woda mineralna
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Napoje gazowane
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Przyprawy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Majonezy i dressingi
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Musztardy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Ketchupy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Makarony
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Ryż
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Warzywa konserwowe
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy rybne
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy mięsne
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Kawy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Herbaty
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Praliny
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Czekolady
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Słodkie wypieki
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Dżemy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Chipsy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Masła i margaryny
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Mleko
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Śmietana
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Jogurty
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Mleczne desery
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Środki do prania
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Pasty do zębów
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Papier toaletowy
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Higiena kobieca
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 2
Wyniki VI edycji (2022)
Piwo
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Wódki
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Whisky
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Woda mineralna
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Napoje gazowane
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Przyprawy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Majonezy i dressingi
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Musztardy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Ketchupy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Makarony
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Ryż
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Warzywa konserwowe
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy rybne
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy mięsne
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Kawy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Herbaty
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Praliny
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Czekolady
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Słodkie wypieki
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Dżemy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Chipsy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Masła i margaryny
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Mleko
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Śmietana
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Jogurty
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Mleczne desery
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Środki do prania
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Pasty do zębów
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Papier toaletowy
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Higiena kobieca
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 3
Wyniki VI edycji (2022)
Piwo
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Wódki
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Whisky
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Woda mineralna
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Napoje gazowane
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Przyprawy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Majonezy i dressingi
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Musztardy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Ketchupy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Makarony
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Ryż
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Warzywa konserwowe
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy rybne
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Konserwy mięsne
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Kawy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Herbaty
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Praliny
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Czekolady
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Słodkie wypieki
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Dżemy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Chipsy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Masła i margaryny
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Mleko
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Śmietana
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Jogurty
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Mleczne desery
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Środki do prania
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Pasty do zębów
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Papier toaletowy
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Higiena kobieca
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 4
Wyniki VI edycji (2022)
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
VAN PUR
4
HEINEKEN
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
MARIE BRIZARD
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
ROUST
3
DIAGEO
4
PERNOD RICARD
5
UNITED BEVERAGES
6
STOCK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
MASPEX
4
JURAJSKA
5
MUSZYNIANKA
6
SAN BENEDETTO
7
OSHEE
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COCA-COLA COMPANY
3
SUNTORY
4
PEPSICO
5
COLIAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLMLEK
2
FOODCARE
3
VICTORIA CYMES
4
MASPEX
5
WOSANA
6
HORTEX HOLDING
7
DAWTONA
8
BRACIA SADOWNICY
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PRYMAT
3
PODRAVKA
4
NESTLÉ
5
UNILEVER
6
DR. OETKER
7
FOODCARE
8
MCCORMICK
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
UNILEVER
3
OCETIX
4
SPOŁEM KIELCE
5
NESTLÉ
6
ROLESKI
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
PRYMAT
3
ROLESKI
4
DEVELEY
5
ANKORP
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ROLESKI
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
MAKARONY POLSKIE
4
POL MAK (PASTA)
5
MASPEX
6
GOLIARD
7
PODRAVKA
8
BARILLA
9
DE CARE
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
JANEX
2
SONKO
3
GEMINI GRUPE
4
SAWEX FOODS
5
MELVIT
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
ROLNIK
4
PRYMAT
5
DAWTONA
6
OKECHAMP
7
MASPEX
8
URBANEK
9
PROVITUS
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
ŁOSOŚ
3
KONSHURT
4
LISNER
5
STEK ROL
6
BOLTON GROUP
7
GRAAL
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WITPOL
2
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
3
STEK ROL
4
FARMUTIL
5
L.D.C.
6
AGRO TOP
7
DANISH CROWN
8
PAMAPOL
9
GRAAL
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
STRAUSS GROUP
2
TCHIBO
3
NESTLÉ
4
WOSEBA
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MALWA TEA
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
BIOFLUID
4
UNILEVER
5
MOKATE
6
AHMAD TEA
7
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
8
GOURMET FOODS (DILMAH)
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
LOTTE
3
FERRERO
4
WAWEL
5
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6
STORCK
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
VOBRO
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
LINDT & SPRÜNGLI
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
FERRERO
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
BAHLSEN SP. Z O.O
4
GLICO
5
COLIAN
6
KOPERNIK
7
DR. GERARD
8
TAGO
9
FERRERO
10
LOTTE
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
SANTE A. KOWALSKI
3
MASPEX
4
NESTLÉ
5
PURELLA FOOD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JAMAR
2
ÁNGEL CAMACHO
3
DAWTONA
4
BIOFLUID
5
KONSHURT
6
VORTUMNUS
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
P.O.Z. BRUK
9
MASPEX
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
KELLOGGS
5
INTERSNACK
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
SOBIK
3
BIELMAR
4
MLEKPOL
5
UPFIELD
6
LUMIKO
7
BUNGE
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
SAVENCIA
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
MLEKPOL
3
MLEKOVITA
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
THEO MÜLLER
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
O.S.M. RADOMSKO
3
S.M. GOSTYŃ
4
BAKOMA
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
MLEKOVITA
7
MLEKPOL
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
O.S.M. PIĄTNICA
10
ZOTT
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
POLMLEK
3
O.S.M. ŁOWICZ
4
S.M. BIELUCH
5
MLEKPOL
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
DANONE
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
HENKEL
3
RECKITT
4
PROCTER & GAMBLE
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
PROCTER & GAMBLE
3
DR. THEISS
4
GLAXOSMITHKLINE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HENKEL
2
INCO
3
WERNER & MERTZ
4
RECKITT
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
2
METSÄ TISSUE
3
TRONCHETTI
4
SOFIDEL
5
VELVET CARE
6
ALMUS
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
HENKEL
3
COLGATE PALMOLIVE
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
HEINEKEN
4
VAN PUR
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
UNITED BEVERAGES
4
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
DIAGEO
3
ROUST
4
PERNOD RICARD
5
STOCK
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
JURAJSKA
4
MASPEX
5
MUSZYNIANKA
6
SAN BENEDETTO
7
DANONE
8
OSHEE
9
NESTLÉ
10
INEX GROUP
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COLIAN
3
PEPSICO
4
SUNTORY
5
COCA-COLA COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLMLEK
2
MASPEX
3
VICTORIA CYMES
4
FOODCARE
5
WOSANA
6
HORTEX HOLDING
7
DAWTONA
8
BRACIA SADOWNICY
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KOTANYI
2
COLIAN
3
PRYMAT
4
PODRAVKA
5
NESTLÉ
6
DR. OETKER
7
UNILEVER
8
FOODCARE
9
MCCORMICK
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
UNILEVER
3
OCETIX
4
ROLESKI
5
NESTLÉ
6
SPOŁEM KIELCE
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ROLESKI
3
PRYMAT
4
DEVELEY
5
ANKORP
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
MASPEX
4
ROLESKI
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
CZANIECKIE MAKARONY
3
POL MAK (PASTA)
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
GOLIARD
7
PODRAVKA
8
BARILLA
9
DE CARE
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
JANEX
2
SONKO
3
GEMINI GRUPE
4
MELVIT
5
SAWEX FOODS
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
ROLNIK
4
PRYMAT
5
DAWTONA
6
OKECHAMP
7
MASPEX
8
URBANEK
9
PROVITUS
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
KONSHURT
2
ŁOSOŚ
3
LISNER
4
THAI UNION GROUP
5
STEK ROL
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WITPOL
2
PROFI
3
AGRO TOP
4
STEK ROL
5
FARMUTIL
6
L.D.C.
7
PAMAPOL
8
DANISH CROWN
9
ANIMEX
10
GRAAL
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
WOSEBA
3
STRAUSS GROUP
4
NESTLÉ
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MALWA TEA
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
MOKATE
4
AHMAD TEA
5
BIOFLUID
6
UNILEVER
7
GOURMET FOODS (DILMAH)
8
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
9
USP ZDROWIE
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
COLIAN
3
WAWEL
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
VOBRO
6
FERRERO
7
STORCK
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
KRÜGER
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
LINDT & SPRÜNGLI
5
WAWEL
6
FERRERO
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SKAWA
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
LOTTE
4
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
5
BAHLSEN SP. Z O.O
6
KOPERNIK
7
DR. GERARD
8
TAGO
9
COLIAN
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
SANTE A. KOWALSKI
3
MASPEX
4
NESTLÉ
5
PURELLA FOOD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JAMAR
2
BIOFLUID
3
VORTUMNUS
4
ÁNGEL CAMACHO
5
KONSHURT
6
HERBAPOL-LUBLIN
7
P.O.Z. BRUK
8
DAWTONA
9
MASPEX
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
SOBIK
3
MLEKPOL
4
BIELMAR
5
UPFIELD
6
BUNGE
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
MLEKOVITA
9
LUMIKO
10
SAVENCIA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
MLEKOVITA
3
THEO MÜLLER
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
BAKOMA
3
O.S.M. RADOMSKO
4
S.M. GOSTYŃ
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
MLEKPOL
7
MLEKOVITA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
O.S.M. ŁOWICZ
3
MLEKOVITA
4
S.M. BIELUCH
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
MLEKPOL
7
LACTALIS
8
DANONE
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
LACTALIS
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
RECKITT
3
HENKEL
4
PROCTER & GAMBLE
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
PROCTER & GAMBLE
3
DR. THEISS
4
GLAXOSMITHKLINE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
INCO
2
WERNER & MERTZ
3
RECKITT
4
HENKEL
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
2
ALMUS
3
METSÄ TISSUE
4
TRONCHETTI
5
SOFIDEL
6
VELVET CARE
7
ITALIAN PAPER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
GLOBAL COSMED
3
HENKEL
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HEINEKEN
2
PERŁA (BREWERY)
3
ASAHI
4
CARLSBERG
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
4
UNITED BEVERAGES
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
DIAGEO
3
UNITED BEVERAGES
4
ROUST
5
STOCK
6
PERNOD RICARD
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
MASPEX
3
SAN BENEDETTO
4
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
5
MUSZYNIANKA
6
JURAJSKA
7
INEX GROUP
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
OSHEE
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
PEPSICO
3
COLIAN
4
COCA-COLA COMPANY
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLMLEK
2
MASPEX
3
WOSANA
4
VICTORIA CYMES
5
FOODCARE
6
HORTEX HOLDING
7
DAWTONA
8
COCA-COLA COMPANY
9
BRACIA SADOWNICY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CYKORIA
2
KOTANYI
3
PRYMAT
4
PODRAVKA
5
NESTLÉ
6
DR. OETKER
7
UNILEVER
8
FOODCARE
9
MCCORMICK
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
OCETIX
3
ROLESKI
4
DEVELEY
5
NESTLÉ
6
SPOŁEM KIELCE
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ROLESKI
3
DEVELEY
4
PRYMAT
5
ANKORP
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
ROLESKI
4
KRAFT HEINZ COMPANY
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
GOLIARD
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MASPEX
5
PODRAVKA
6
MAKARONY POLSKIE
7
POL MAK (PASTA)
8
BARILLA
9
DE CARE
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
JANEX
2
SONKO
3
GEMINI GRUPE
4
MELVIT
5
KUPIEC
6
SAWEX FOODS
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DOMINIK
2
KILJAN
3
CHARSZNICKIE POLA NATURY
4
URBANEK
5
DAWTONA
6
PRYMAT
7
ROLNIK
8
OKECHAMP
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
ŁOSOŚ
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
LISNER
5
THAI UNION GROUP
6
STEK ROL
7
GRAAL
8
BOLTON GROUP
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
FARMUTIL
2
AGRO TOP
3
STEK ROL
4
WITPOL
5
DANISH CROWN
6
L.D.C.
7
GRAAL
8
AGRICO
9
PAMAPOL
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
TCHIBO
2
WOSEBA
3
NESTLÉ
4
STRAUSS GROUP
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
LAVAZZA
7
DALLMAYR
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MALWA TEA
2
GOURMET FOODS (DILMAH)
3
HERBAPOL-LUBLIN
4
MOKATE
5
BIOFLUID
6
EKATERRA
7
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
8
AHMAD TEA
9
USP ZDROWIE
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
VOBRO
3
LOTTE
4
WAWEL
5
FERRERO
6
MONDELĒZ INTERNATIONAL
7
STORCK
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
LINDT & SPRÜNGLI
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
WAWEL
6
FERRERO
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
DR. GERARD
4
LOTTE
5
TAGO
6
COLIAN
7
KOPERNIK
8
BAHLSEN SP. Z O.O
9
SÍLEN
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
SANTE A. KOWALSKI
3
FOODCARE
4
MASPEX
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KONSHURT
2
JAMAR
3
VORTUMNUS
4
P.O.Z. BRUK
5
ÁNGEL CAMACHO
6
HERBAPOL-LUBLIN
7
DAWTONA
8
MASPEX
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
BIELMAR
3
S.M. GOSTYŃ
4
MLEKPOL
5
UPFIELD
6
BUNGE
7
MLEKOVITA
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
LUMIKO
10
SAVENCIA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
MLEKOVITA
3
THEO MÜLLER
4
O.S.M. PIĄTNICA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JAGR
2
S.M. GOSTYŃ
3
JOGO
4
BAKOMA
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
O.S.M. ŁOWICZ
7
MLEKOVITA
8
MLEKPOL
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. ŁOWICZ
2
POLMLEK
3
JANA
4
MLEKOVITA
5
MLEKPOL
6
S.M. BIELUCH
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
DANONE
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
O.S.M. CZARNKÓW
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
PROCTER & GAMBLE
3
RECKITT
4
UNILEVER
5
HENKEL
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
PROCTER & GAMBLE
3
DR. THEISS
4
GLAXOSMITHKLINE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
HENKEL
3
INCO
4
RECKITT
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ITALIAN PAPER
2
ALMUS
3
METSÄ TISSUE
4
TRONCHETTI
5
EPICOM
6
SOFIDEL
7
VELVET CARE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
GLOBAL COSMED
3
HENKEL
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HEINEKEN
2
ASAHI
3
PERŁA (BREWERY)
4
CARLSBERG
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
4
UNITED BEVERAGES
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BROWN FORMAN
2
DIAGEO
3
UNITED BEVERAGES
4
ROUST
5
PERNOD RICARD
6
STOCK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COCA-COLA COMPANY
2
MASPEX
3
SAN BENEDETTO
4
JURAJSKA
5
MUSZYNIANKA
6
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
7
INEX GROUP
8
DANONE
9
NESTLÉ
10
OSHEE
Wyniki rankingu
Producent
1
PEPSICO
2
ZBYSZKO
3
COLIAN
4
COCA-COLA COMPANY
5
SUNTORY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
RUDOLF WILD
2
POLMLEK
3
MASPEX
4
VICTORIA CYMES
5
HORTEX HOLDING
6
FOODCARE
7
COCA-COLA COMPANY
8
DAWTONA
9
BRACIA SADOWNICY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CYKORIA
2
KOTANYI
3
PRYMAT
4
NESTLÉ
5
PODRAVKA
6
DR. OETKER
7
UNILEVER
8
FOODCARE
9
MCCORMICK
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MOSSO
2
UNILEVER
3
ROLESKI
4
OCETIX
5
SPOŁEM KIELCE
6
NESTLÉ
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
ANKORP
3
ROLESKI
4
DEVELEY
5
PRYMAT
6
MCCORMICK
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
ROLESKI
4
KRAFT HEINZ COMPANY
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EKO MAK MAKARONY BABUNI
2
GOLIARD
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
PODRAVKA
5
MASPEX
6
MAKARONY POLSKIE
7
POL MAK (PASTA)
8
BARILLA
9
DE CARE
10
MELISSA KIKIZAS
Wyniki rankingu
Producent
1
JANEX
2
SONKO
3
GEMINI GRUPE
4
MELVIT
5
SAWEX FOODS
6
KUPIEC
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KILJAN
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
DOMINIK
4
PRYMAT
5
ROLNIK
6
URBANEK
7
DAWTONA
8
OKECHAMP
9
PROVITUS
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
ŁOSOŚ
2
KONSHURT
3
LISNER
4
THAI UNION GROUP
5
STEK ROL
6
GRAAL
7
BOLTON GROUP
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
FARMUTIL
2
WITPOL
3
STEK ROL
4
AGRO TOP
5
DANISH CROWN
6
L.D.C.
7
GRAAL
8
AGRICO
9
PAMAPOL
10
ANIMEX
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
STRAUSS GROUP
3
NESTLÉ
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
TCHIBO
6
DALLMAYR
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MALWA TEA
2
ADALBERTS
3
GOURMET FOODS (DILMAH)
4
MOKATE
5
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
6
HERBAPOL LUBLIN
7
BIOFLUID
8
EKATERRA
9
AHMAD TEA
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
MONDELĒZ INTERNATIONAL
2
VOBRO
3
COLIAN
4
WAWEL
5
LOTTE
6
STORCK
7
FERRERO
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
KRÜGER
4
FERRERO
5
WAWEL
6
LINDT & SPRÜNGLI
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
TAGO
4
MONDELĒZ INTERNATIONAL
5
LOTTE
6
COLIAN
7
KOPERNIK
8
SÍLEN
9
BAHLSEN SP. Z O.O
10
FERRERO
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKALLAND
2
FOODCARE
3
SANTE A. KOWALSKI
4
NESTLÉ
5
MASPEX
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JAMAR
2
KONSHURT
3
BIOFLUID
4
HERBAPOL LUBLIN
5
VORTUMNUS
6
ÁNGEL CAMACHO
7
DAWTONA
8
MASPEX
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SOBIK
2
BIELMAR
3
S.M. GOSTYŃ
4
MLEKPOL
5
BUNGE
6
LUMIKO
7
UPFIELD
8
MLEKOVITA
9
JAGR
10
SAVENCIA
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
MLEKOVITA
3
THEO MÜLLER
4
O.S.M. PIĄTNICA
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
JAGR
2
S.M. GOSTYŃ
3
JOGO
4
BAKOMA
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
O.S.M. ŁOWICZ
7
MLEKPOL
8
O.S.M. PIĄTNICA
9
ZOTT
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. ŁOWICZ
2
JANA
3
DANONE
4
MLEKOVITA
5
S.M. BIELUCH
6
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
MLEKPOL
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
ZOTT
3
DANONE
4
BAKOMA
5
LACTALIS
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
POLMLEK
3
THEO MÜLLER
4
VALIO
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
GLOBAL COSMED
3
RECKITT
4
UNILEVER
5
HENKEL
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
HALEON
3
DR. THEISS
4
PROCTER & GAMBLE
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
INCO
3
PROCTER & GAMBLE
4
HENKEL
5
RECKITT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
2
EPICOM
3
TRONCHETTI
4
METSÄ TISSUE
5
SOFIDEL
6
ALMUS
7
VELVET CARE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLGATE PALMOLIVE
2
GLOBAL COSMED
3
HENKEL
4
UNILEVER
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10