Ranking Równi
w Biznesie

Cyklicznie sprawdzamy, jak najwięksi producenci dóbr szybko zbywalnych traktują lokalne sklepy, a jak centralnie zarządzane sieci supermarketów i dyskontów. Co kwartał publikujemy obiektywny ranking na bazie danych dostarczanych przez agencję NielsenIQ.

Jak czytać wyniki rankingu?

Ranking klasyfikuje producentów w danej kategorii produktowej w kolejności – od tego, który oferuje najlepsze ogólne warunki współpracy kanałowi sklepów lokalnych (miejsce pierwsze), do tego, który wspomniany kanał traktuje najmniej sprawiedliwie (miejsce ostatnie). W rankingu pokazywani są dostawcy, obejmujący co najmniej 90% rynku w każdej kategorii. Minimalnie pokazywanych jest pięciu dostawców, maksymalnie 10.

Na ocenę ogólnych warunków współpracy wpływają: strategia cenowa i dystrybucyjna producenta oraz udział produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (a więc takich, których klient nie znajdzie nigdzie indziej) w całkowitej sprzedaży.

Jak powstaje Ranking Równi w Biznesie?

Na finalną notę producenta w rankingu składają się następujące aspekty:

Dystrybucja
Cena
Kontrybucja do wzrostu
Produkty dedykowane (SKU)
Udział rynkowy
Cena
Udział rynkowy
Produkty dedykowane
(SKU)
Kontrybucja do
wzrostu
Dystrybucja

Cena

40% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały wolumenem sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy (a więc produkty będą tańsze w kanale niezależnym w stosunku do wielkiego formatu), tym więcej punktów otrzyma producent (a więc tym lepszą notę uzyska).Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.nside of a div block.

Udział rynkowy

10% wagi w finalnej punktacji
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik (a więc większa przewaga udziału w rynku małoformatowym nad supermarketami i dyskontami), tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

10% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie dla supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Kontrybucja do wzrostu

20% wagi w finalnej punktacji
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym, a którzy o nim zapominają. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej) w supermarketach oraz dyskontach od dynamiki w rynku małoformatowym. Im wyższy wynik(a więc przewaga dynamiki w kanale niezależnym nad dynamiką w wielkim formacie), tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Dystrybucja

20% wagi w finalnej punktacji
Liczbę punktów, które producenci otrzymują za tę kategorię, oblicza się poprzez odjęcie od dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych dystrybucji w supermarketach i dyskontach. Różnica ta obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało- czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego nad niezależnym, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Adnotacja

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Wyniki Rankingu Równi w Biznesie

Text Link
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Piwo
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Piwo
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Piwo
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Piwo
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Wódki
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Wódki
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Wódki
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Wódki
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Whisky
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Whisky
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Whisky
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Whisky
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Woda mineralna
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Woda mineralna
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Woda mineralna
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Woda mineralna
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Napoje gazowane
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Napoje gazowane
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Napoje gazowane
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Napoje gazowane
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Soki i napoje niegazowane
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Przyprawy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Przyprawy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Przyprawy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Przyprawy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Majonezy i dressingi
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Majonezy i dressingi
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Majonezy i dressingi
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Majonezy i dressingi
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Musztardy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Musztardy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Musztardy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Musztardy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Ketchupy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Ketchupy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Ketchupy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Ketchupy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Makarony
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Makarony
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Makarony
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Makarony
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Ryż
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Ryż
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Ryż
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Ryż
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Warzywa konserwowe
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Warzywa konserwowe
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Warzywa konserwowe
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Warzywa konserwowe
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy rybne
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy rybne
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy rybne
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy rybne
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy mięsne
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy mięsne
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy mięsne
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Konserwy mięsne
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Kawy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Kawy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Kawy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Kawy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Herbaty
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Herbaty
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Herbaty
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Herbaty
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Praliny
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Praliny
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Praliny
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Praliny
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Czekolady
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Czekolady
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Czekolady
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Czekolady
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Słodkie wypieki
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Słodkie wypieki
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Słodkie wypieki
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Słodkie wypieki
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Płatki śniadaniowe
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Dżemy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Dżemy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Dżemy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Dżemy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Chipsy
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Chipsy
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Chipsy
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Chipsy
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Masła i margaryny
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Masła i margaryny
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Masła i margaryny
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Masła i margaryny
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Mleko
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Mleko
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Mleko
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Mleko
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Śmietana
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Śmietana
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Śmietana
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Śmietana
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Serki słodkie i homogenizowane
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Jogurty
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Jogurty
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Jogurty
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Jogurty
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Mleczne desery
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Mleczne desery
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Mleczne desery
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Mleczne desery
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Środki do prania
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Środki do prania
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Środki do prania
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Środki do prania
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Pasty do zębów
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Pasty do zębów
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Pasty do zębów
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Pasty do zębów
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny i proszki do mycia naczyń
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Higiena kobieca
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Higiena kobieca
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Higiena kobieca
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Higiena kobieca
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 1
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 2
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 3
Wyniki IV edycji (2020)
Płyny do płukania tkanin
Kwartał 4
Wyniki IV edycji (2020)
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
HEINEKEN
3
PERŁA (BREWERY)
4
VAN PUR
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ASAHI
2
HEINEKEN
3
PERŁA (BREWERY)
4
VAN PUR
5
CARLSBERG
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
CARLSBERG
4
HEINEKEN
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PERŁA (BREWERY)
2
ASAHI
3
CARLSBERG
4
HEINEKEN
5
VAN PUR
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
ROUST
3
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
4
PERNOD RICARD
5
MARIE BRIZARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
3
ROUST
4
MARIE BRIZARD
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
MARIE BRIZARD
3
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
4
ROUST
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
STOCK
2
MARIE BRIZARD
3
POLMOS BIELSKO-BIAŁA
4
ROUST
5
PERNOD RICARD
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
STOCK
3
PERNOD RICARD
4
BROWN FORMAN
5
ROUST
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
STOCK
3
PERNOD RICARD
4
BROWN FORMAN
5
ROUST
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
STOCK
3
PERNOD RICARD
4
BROWN FORMAN
5
ROUST
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
DIAGEO
2
STOCK
3
PERNOD RICARD
4
ROUST
5
BROWN FORMAN
6
UNITED BEVERAGES
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
MASPEX
3
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
OSHEE
8
DANONE
9
INEX GROUP
10
NESTLÉ
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
MASPEX
4
COCA COLA COMPANY
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
DANONE
8
OSHEE
9
INEX GROUP
10
NESTLÉ
Wyniki rankingu
Producent
1
MUSZYNIANKA
2
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
3
COCA COLA COMPANY
4
MASPEX
5
SAN BENEDETTO
6
JURAJSKA
7
DANONE
8
OSHEE
9
INEX GROUP
10
NESTLÉ
Wyniki rankingu
Producent
1
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
2
COCA COLA COMPANY
3
MUSZYNIANKA
4
SAN BENEDETTO
5
MASPEX
6
JURAJSKA
7
DANONE
8
OSHEE
9
INEX GROUP
10
NESTLÉ
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COLIAN
3
SUNTORY
4
COCA COLA COMPANY
5
PEPSICO
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
COLIAN
3
SUNTORY
4
COCA COLA COMPANY
5
PEPSICO
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
PEPSICO
3
SUNTORY
4
COCA COLA COMPANY
5
COLIAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
ZBYSZKO
2
PEPSICO
3
SUNTORY
4
COCA COLA COMPANY
5
COLIAN
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
COLIAN
3
MARWIT
4
FOODCARE
5
MASPEX
6
POLMLEK
7
DAWTONA
8
HORTEX HOLDING
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
COLIAN
3
MARWIT
4
POLMLEK
5
MASPEX
6
FOODCARE
7
DAWTONA
8
HORTEX HOLDING
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
COLIAN
3
MARWIT
4
POLMLEK
5
MASPEX
6
FOODCARE
7
DAWTONA
8
HORTEX HOLDING
9
COCA-COLA COMPANY
10
Wyniki rankingu
Producent
1
VICTORIA CYMES
2
MARWIT
3
MASPEX
4
FOODCARE
5
POLMLEK
6
DAWTONA
7
HORTEX HOLDING
8
COCA-COLA COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
KOTANYI
3
PRYMAT
4
DR. OETKER
5
PODRAVKA
6
NESTLÉ
7
UNILEVER
8
FOODCARE
9
MCCORMICK
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
DR. OETKER
3
PRYMAT
4
CYKORIA
5
PODRAVKA
6
NESTLÉ
7
FOODCARE
8
UNILEVER
9
MCCORMICK
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PRYMAT
3
DR. OETKER
4
PODRAVKA
5
NESTLÉ
6
FOODCARE
7
UNILEVER
8
MCCORMICK
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
COLIAN
2
PRYMAT
3
DR. OETKER
4
PODRAVKA
5
NESTLÉ
6
UNILEVER
7
MCCORMICK
8
FOODCARE
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MAJONEZY
2
UNILEVER
3
OCETIX
4
MOSSO
5
DEVELEY
6
NESTLÉ
7
SPOŁEM KIELCE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
OCETIX
2
UNILEVER
3
MOSSO
4
DEVELEY
5
NESTLÉ
6
SPOŁEM KIELCE
7
KRAFT HEINZ COMPANY
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
OCETIX
2
UNILEVER
3
MOSSO
4
ROLESKI
5
DEVELEY
6
SPOŁEM KIELCE
7
NESTLÉ
8
KRAFT HEINZ COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
OCETIX
3
MOSSO
4
ROLESKI
5
NESTLÉ
6
SPOŁEM KIELCE
7
DEVELEY
8
KRAFT HEINZ COMPANY
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
PRYMAT
3
ROLESKI
4
SPOŁEM KIELCE
5
ANKORP
6
DEVELEY
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PEGAZ
2
PRYMAT
3
ROLESKI
4
SPOŁEM KIELCE
5
ANKORP
6
DEVELEY
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM KIELCE
2
PEGAZ
3
ROLESKI
4
PRYMAT
5
DEVELEY
6
ANKORP
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM KIELCE
2
PEGAZ
3
ROLESKI
4
PRYMAT
5
ANKORP
6
DEVELEY
7
MCCORMICK
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
UNILEVER
3
DEVELEY
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
UNILEVER
3
DEVELEY
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
UNILEVER
3
DEVELEY
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
NESTLÉ
3
DEVELEY
4
MASPEX
5
KRAFT HEINZ COMPANY
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CZANIECKIE MAKARONY
2
MASPEX
3
EKO MAK MAKARONY BABUNI
4
GOLIARD
5
MAKARONY POLSKIE
6
POL MAK (PASTA)
7
PODRAVKA
8
MELISSA KIKIZAS
9
BARILLA
10
DE CARE
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MASPEX
5
MAKARONY POLSKIE
6
GOLIARD
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
DE CARE
10
BARILLA
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MAKARONY POLSKIE
5
MASPEX
6
GOLIARD
7
POL MAK (PASTA)
8
MELISSA KIKIZAS
9
DE CARE
10
BARILLA
Wyniki rankingu
Producent
1
ARC POL
2
EKO MAK MAKARONY BABUNI
3
CZANIECKIE MAKARONY
4
MAKARONY POLSKIE
5
GOLIARD
6
MASPEX
7
POL MAK (PASTA)
8
PODRAVKA
9
MELISSA KIKIZAS
10
BARILLA
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
JANEX
3
SPOŁEM ZAKOPANE
4
KONPACK
5
GEMINI GRUPE
6
SONKO
7
KUPIEC
8
SAWEX FOODS
9
MELVIT
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
JANEX
3
KONPACK
4
POLGREEN
5
KUPIEC
6
SAWEX FOODS
7
MELVIT
8
SONKO
9
GEMINI GRUPE
10
MARS
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
JANEX
3
KONPACK
4
KUPIEC
5
POLGREEN
6
MELVIT
7
GEMINI GRUPE
8
SAWEX FOODS
9
SONKO
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KROS
2
KONPACK
3
KUPIEC
4
JANEX
5
SAWEX FOODS
6
GEMINI GRUPE
7
MELVIT
8
SONKO
9
MARS
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CHARSZNICKIE POLA NATURY
2
PRYMAT
3
URBANEK
4
DOMINIK
5
DAWTONA
6
ROLNIK
7
OKECHAMP
8
MASPEX
9
PROVITUS
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KILJAN
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
PRYMAT
4
URBANEK
5
DOMINIK
6
ROLNIK
7
DAWTONA
8
OKECHAMP
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
KILJAN
2
CHARSZNICKIE POLA NATURY
3
PRYMAT
4
URBANEK
5
DOMINIK
6
ROLNIK
7
DAWTONA
8
OKECHAMP
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
KILJAN
2
URBANEK
3
CHARSZNICKIE POLA NATURY
4
PRYMAT
5
OKECHAMP
6
DAWTONA
7
ROLNIK
8
DOMINIK
9
MASPEX
10
PROVITUS
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
ŁOSOŚ
4
KONSHURT
5
LISNER
6
STEK ROL
7
HDS
8
GRAAL
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
THAI UNION GROUP
2
B.M.C.
3
KONSHURT
4
ŁOSOŚ
5
LISNER
6
STEK ROL
7
HDS
8
GRAAL
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
B.M.C.
2
THAI UNION GROUP
3
ŁOSOŚ
4
KONSHURT
5
LISNER
6
STEK ROL
7
HDS
8
GRAAL
9
BOLTON GROUP
10
Wyniki rankingu
Producent
1
B.M.C.
2
KONSHURT
3
THAI UNION GROUP
4
ŁOSOŚ
5
LISNER
6
STEK ROL
7
GRAAL
8
BOLTON GROUP
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
FARMUTIL
2
WITPOL
3
L.D.C.
4
STEK ROL
5
GRAAL
6
DANISH CROWN
7
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
8
ANIMEX
9
AGRO TOP
10
PAMAPOL
Wyniki rankingu
Producent
1
WITPOL
2
STEK ROL
3
FARMUTIL
4
L.D.C.
5
GRAAL
6
SMAK GÓRNO
7
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
8
DANISH CROWN
9
ANIMEX
10
PAMAPOL
Wyniki rankingu
Producent
1
WITPOL
2
STEK ROL
3
FARMUTIL
4
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
5
L.D.C.
6
GRAAL
7
ANIMEX
8
SMAK GÓRNO
9
DANISH CROWN
10
PAMAPOL
Wyniki rankingu
Producent
1
WITPOL
2
STEK ROL
3
FARMUTIL
4
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI
5
GRAAL
6
L.D.C.
7
ANIMEX
8
DANISH CROWN
9
SMAK GÓRNO
10
PAMAPOL
Wyniki rankingu
Producent
1
NESTLÉ
2
WOSEBA
3
TCHIBO
4
DALLMAYR
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
STRAUSS GROUP
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
NESTLÉ
3
TCHIBO
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
DALLMAYR
6
STRAUSS GROUP
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
NESTLÉ
3
TCHIBO
4
JACOBS DOUWE EGBERTS
5
DALLMAYR
6
STRAUSS GROUP
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WOSEBA
2
TCHIBO
3
NESTLÉ
4
STRAUSS GROUP
5
JACOBS DOUWE EGBERTS
6
DALLMAYR
7
LAVAZZA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
UNILEVER
4
MOKATE
5
MALWA TEA
6
GOURMET FOODS (DILMAH)
7
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
8
ROGER
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
UNILEVER
4
GOURMET FOODS (DILMAH)
5
MOKATE
6
MALWA TEA
7
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
8
ROGER
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
GOURMET FOODS (DILMAH)
4
UNILEVER
5
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
6
MALWA TEA
7
AHMAD TEA
8
MOKATE
9
USP ZDROWIE
10
TEEKANNE
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
HERBAPOL-LUBLIN
3
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY)
4
UNILEVER
5
MOKATE
6
AHMAD TEA
7
GOURMET FOODS (DILMAH)
8
MALWA TEA
9
TEEKANNE
10
USP ZDROWIE
Wyniki rankingu
Producent
1
WAWEL
2
VOBRO
3
LOTTE
4
COLIAN
5
STORCK
6
FERRERO
7
MIESZKO
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
MONDELĒZ INTERNATIONAL
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WAWEL
2
VOBRO
3
LOTTE
4
COLIAN
5
STORCK
6
FERRERO
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
WAWEL
2
LOTTE
3
STORCK
4
FERRERO
5
COLIAN
6
VOBRO
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
LINDT & SPRÜNGLI
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
WAWEL
3
FERRERO
4
COLIAN
5
STORCK
6
VOBRO
7
LINDT & SPRÜNGLI
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
KRÜGER
4
FERRERO
5
LINDT & SPRÜNGLI
6
ALFRED RITTER
7
WAWEL
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
LINDT & SPRÜNGLI
4
KRÜGER
5
FERRERO
6
ALFRED RITTER
7
WAWEL
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LOTTE
2
MONDELĒZ INTERNATIONAL
3
KRÜGER
4
LINDT & SPRÜNGLI
5
FERRERO
6
ALFRED RITTER
7
WAWEL
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
KRÜGER
2
LOTTE
3
MONDELĒZ INTERNATIONAL
4
LINDT & SPRÜNGLI
5
WAWEL
6
FERRERO
7
ALFRED RITTER
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
SKAWA
2
TAGO
3
ANIA
4
DR GERARD
5
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
6
LOTTE
7
KOPERNIK
8
MONDELĒZ INTERNATIONAL
9
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
SKAWA
2
TAGO
3
DR GERARD
4
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
5
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6
LOTTEKOPERNIK
7
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
8
LOTTE
9
SPOMET
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
SKAWA
2
TAGO
3
DR GERARD
4
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
5
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6
BAHLSEN SP. Z O.O.
7
KOPERNIK
8
LOTTE
9
SPOMET
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
SKAWA
2
TAGO
3
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES)
4
KOPERNIK
5
DR GERARD
6
BAHLSEN SP. Z O.O.
7
MONDELĒZ INTERNATIONAL
8
LOTTE
9
SPOMET
10
COLIAN
Wyniki rankingu
Producent
1
MASPEX
2
FOODCARE
3
BAKALLAND
4
SANTE A. KOWALSKI
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MASPEX
2
FOODCARE
3
BAKALLAND
4
SANTE A. KOWALSKI
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MASPEX
2
FOODCARE
3
SANTE A. KOWALSKI
4
BAKALLAND
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
FOODCARE
2
MASPEX
3
BAKALLAND
4
SANTE A. KOWALSKI
5
NESTLÉ
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
SPOŁEM ZAKOPANE
3
VORTUMNUS
4
JAMAR
5
DAWTONA
6
HERBAPOL-LUBLIN
7
KONSHURT
8
CAMACHO
9
P.O.Z. BRUK
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
SPOŁEM ZAKOPANE
3
DAWTONA
4
VORTUMNUS
5
JAMAR
6
ÁNGEL CAMACHO
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
KONSHURT
9
P.O.Z. BRUK
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
BIOFLUID
2
SPOŁEM ZAKOPANE
3
VORTUMNUS
4
ÁNGEL CAMACHO
5
DAWTONA
6
JAMAR
7
HERBAPOL-LUBLIN
8
KONSHURT
9
P.O.Z. BRUK
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
SPOŁEM ZAKOPANE
2
BIOFLUID
3
ÁNGEL CAMACHO
4
JAMAR
5
VORTUMNUS
6
DAWTONA
7
KONSHURT
8
HERBAPOL-LUBLIN
9
P.O.Z. BRUK
10
MASPEX
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
T.B.M. SNACKS
2
PEPSICO
3
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD
4
INTERSNACK
5
KELLOGGS
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
LUMIKO
2
LAKTOPOL
3
SOBIK
4
BIELMAR
5
MLEKPOL
6
UPFIELD
7
BUNGE
8
POLMLEK
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
LUMIKO
3
SOBIK
4
MLEKPOL
5
BIELMAR
6
BUNGE
7
UPFIELD
8
MLEKOVITA
9
POLMLEK
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
SOBIK
3
LUMIKO
4
MLEKPOL
5
BIELMAR
6
UPFIELD
7
BUNGE
8
POLMLEK
9
MLEKOVITA
10
O.S.M. ŁOWICZ
Wyniki rankingu
Producent
1
S.M. GOSTYŃ
2
SOBIK
3
LUMIKO
4
MLEKPOL
5
BIELMAR
6
UPFIELD
7
BUNGE
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
POLMLEK
10
MLEKOVITA
Wyniki rankingu
Producent
1
POLMLEK
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
THEO MÜLLER
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLMLEK
2
O.S.M. RADOMSKO
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
WART MILK
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
THEO MÜLLER
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKPOL
2
O.S.M. RADOMSKO
3
WART MILK
4
MLEKOVITA
5
THEO MÜLLER
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. RADOMSKO
2
MLEKPOL
3
MLEKOVITA
4
POLMLEK
5
THEO MÜLLER
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
O.S.M. ŁOWICZ
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYŃ
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
MLEKOVITA
5
O.S.M. RADOMSKO
6
MLEKPOL
7
JAGR
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
BAKOMA
2
S.M. GOSTYŃ
3
MLEKPOL
4
MLEKOVITA
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
O.S.M. RADOMSKO
7
JAGR
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
BAKOMA
3
S.M. GOSTYŃ
4
MLEKOVITA
5
MLEKPOL
6
O.S.M. KRASNYSTAW
7
O.S.M. RADOMSKO
8
O.S.M. ŁOWICZ
9
ZOTT
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
JOGO
2
S.M. GOSTYŃ
3
BAKOMA
4
MLEKOVITA
5
O.S.M. KRASNYSTAW
6
O.S.M. RADOMSKO
7
MLEKPOL
8
ZOTT
9
O.S.M. ŁOWICZ
10
O.S.M. PIĄTNICA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
POLMLEK
4
LACTALIS
5
O.S.M. ŁOWICZ
6
DANONE
7
MLEKPOL
8
BAKOMA
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
O.S.M PIĄTNICA
3
JANA
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
POLMLEK
6
LACTALIS
7
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
8
DANONE
9
MLEKPOL
10
BAKOMA
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. KRASNYSTAW
2
JANA
3
O.S.M PIĄTNICA
4
O.S.M. ŁOWICZ
5
LACTALIS
6
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
7
POLMLEK
8
DANONE
9
MLEKPOL
10
BAKOMA
Wyniki rankingu
Producent
1
JANA
2
O.S.M. ŁOWICZ
3
O.S.M. KRASNYSTAW
4
O.S.M PIĄTNICA
5
LACTALIS
6
DANONE
7
POLMLEK
8
MLEKPOL
9
BAKOMA
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
LACTALIS
6
DANONE
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
DANONE
4
ZOTT
5
BAKOMA
6
LACTALIS
7
O.S.M. PIĄTNICA
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
O.S.M. PIĄTNICA
6
BAKOMA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
MLEKOVITA
2
MLEKPOL
3
ZOTT
4
DANONE
5
BAKOMA
6
O.S.M. PIĄTNICA
7
LACTALIS
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
O.S.M. CZARNKÓW
2
BAKOMA
3
POLMLEK
4
THEO MÜLLER
5
ZOTT
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLLENA
2
HENKEL
3
PROCTLE & GAMBLE
4
RECKITT BENCKISER
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLLENA
2
PROCTER & GAMBLE
3
RECKITT BENCKISER
4
HENKEL
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
POLLENA
3
HENKEL
4
RECKITT BENCKISER
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
POLLENA
3
RECKITT BENCKISER
4
HENKEL
5
UNILEVER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
DR THEISS
4
COLGATE PALMOLIVE
5
GLAXOSMITHKLINE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
HIMALAYA GLOBAL
2
PROCTER & GAMBLE
3
UNILEVER
4
DR THEISS
5
COLGATE PALMOLIVE
6
GLAXOSMITHKLINE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
COLGATE PALMOLIVE
4
DR THEISS
5
HIMALAYA GLOBAL
6
GLAXOSMITHKLINE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
UNILEVER
2
PROCTER & GAMBLE
3
COLGATE PALMOLIVE
4
HIMALAYA GLOBAL
5
DR THEISS
6
GLAXOSMITHKLINE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CUSSONS
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
CUSSONS
2
HENKEL
3
INCO
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PZ CUSSONS
2
INCO
3
HENKEL
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
INCO
2
HENKEL
3
WERNER & MERTZ
4
PROCTER & GAMBLE
5
RECKITT BENCKISER
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EPICOM
2
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
3
SOFIDEL
4
METS TISSUE
5
TRONCHETTI
6
ALMUS
7
VELVET CARE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
EPICOM
2
SOFIDEL
3
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
4
METS TISSUE
5
TRONCHETTI
6
ALMUS
7
VELVET CARE
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
METSÄ TISSUE
2
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
3
SOFIDEL
4
TRONCHETTI
5
ALMUS
6
VELVET CARE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
POLSKA GRUPA DROGERYJNA
2
METSÄ TISSUE
3
SOFIDEL
4
ALMUS
5
TRONCHETTI
6
VELVET CARE
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
JOHNSON & JOHNSON
3
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
JOHNSON & JOHNSON
3
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
JOHNSON & JOHNSON
3
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
PROCTER & GAMBLE
2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
3
JOHNSON & JOHNSON
4
5
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
COLGATE PALMOLIVE
3
UNILEVER
4
HENKEL
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
COLGATE PALMOLIVE
3
UNILEVER
4
HENKEL
5
PROCTER & GAMBLE
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
UNILEVER
3
PROCTER & GAMBLE
4
COLGATE PALMOLIVE
5
HENKEL
6
7
8
9
10
Wyniki rankingu
Producent
1
GLOBAL COSMED
2
UNILEVER
3
PROCTER & GAMBLE
4
COLGATE PALMOLIVE
5
HENKEL
6
7
8
9
10