4/8/2023

Zakaz handlu w niedzielę – ważne zmiany od 1 sierpnia

Od 2018 r. w Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, jednak wprowadzona w 2020 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidywała furtkę dla sprzedawców, która umożliwiała im otwieranie placówek. Od 1 sierpnia ponownie nastąpi zaostrzenie prawa – zobacz, jakie zmiany czekają właścicieli sklepów.

Z początkiem lipca 2023 r. odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem. Ustawa z 2020 r., związana z epidemią Covid-19, umożliwiała sklepom przyjmowanie, rozładowywanie i wystawianie na półki towarów tzw. pierwszej potrzeby w niedzielę. Bez zmian jednak za kasą mogli stać wyłącznie właściciele placówek lub członkowie ich rodzin, nie pracownicy. Od sierpnia zakaz handlu w niedzielę ponownie został zaostrzony – właściciele sklepów nie będą już mogli zlecać pracownikom żadnych prac związanych z rozładunkiem towarów [1].

Wielu przedsiębiorców obchodziło zakaz, otwierając placówkę w niedzielę z kasą samoobsługową. Pracownicy byli wtedy obecni na jej terenie, jednak nie zajmowali się obsługą klientów, a jedynie wykładaniem towarów na półki lub sprzątaniem po wydłużonych godzinach otwarcia w sobotę. Od sierpnia właściciele sklepów nie będą już mogli obchodzić w ten sposób przepisów, powołując się na tymczasowe rozwiązania związane z epidemią. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przestaje obowiązywać, a w życie ponownie wchodzą zasady z 2018 r.

Zakaz handlu w niedzielę – najważniejsze zasady

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Dla właścicieli sklepów oznacza, że nie można handlować ani wykonywać czynności związanych z handlem w niedzielę i święta (z wyjątkiem wskazanych niedziel handlowych). W te dni nie można także powierzać pracownikom wykonywania pracy w handlu [2].

Określone w ustawie czynności związane z handlem to prace wykonywane w placówce handlowej niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, takie jak np. przyjmowanie i realizacja zamówień, ekspozycja towaru, usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych, oraz jej realizacji, np. gdy faktyczne wydanie towaru następuje w terminie późniejszym niż transakcja. Są to także wszelkie aktywności związane z przystosowaniem placówki do handlu, takie jak przygotowanie kas czy rozdział gotówki, jak również czynności związane z zakończeniem sprzedaży w danym dniu i zamknięciem placówki, np. przeliczenie i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, a nawet włączenie alarmu. Do czynności bezpośrednio związanych z handlem nie zaliczają się natomiast: ochrona obiektu, sprzątanie przez ekipę sprzątającą ani prace konserwatorskie i serwisowe związane z obsługą sprzętu.

Zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których sprzedaż jest prowadzona osobiście przez właściciela sklepu, we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy członków swojej rodziny, pod warunkiem jednak, że te osoby nie są w żaden sposób zatrudnione w sklepie.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od tysiąca do 100 tysięcy zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów nawet kara ograniczenia wolności.

[1]https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-zakaz-handlu-zaostrzony-zmiany-wejda-w-zycie-od-1-sierpnia,nId,6921413

[2]https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001003

Podobne artykuły