12-04-2019

12/4/2019

Samochód w firmie na nowych zasadach

W 2019 roku pojawiło się wiele zmian w przepisach podatkowych wpływających na koszty prowadzenia działalności. Jedną z takich odczuwalnych zmian jest rozliczania kosztów samochodów osobowych w firmie. Ustawodawca zmienił sposób rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych będących środkiem trwałym, leasingowanym lub użytkowanym w oparciu o umowę najmu. Po nowelizacji przepisów w koszty będzie można zaliczyć jedynie cześć wydatków, związanych z eksploatacją samochodu, a tylko w nielicznych przypadkach pełną kwotę poniesionych kosztów.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą doskonale wie, że samochód jest nieodłącznym narzędziem prowadzenia biznesu. Szczególnie w handlu, gdzie codziennie trzeba zatroszczyć się o m.in. zaopatrzenie. Z tego tytułu zasadne wydaje się oczekiwanie, że zakup i eksploatacja auta jest kosztem prowadzenia działalności i jako taki wpływa na obniżenie podatków.  Obowiązując od stycznie przepisy dotyczące samochodów osobowych w firmie niestety przeczą temu przypuszczeniu.

Samochód w firmie i domu

Jeśli używasz samochodu do celów służbowych i prywatnych to w tym roku możesz odliczyć mniej kosztów z tytułu jego zakupu czy użytkowania. Poprzednio limit występował jedynie w podatku VAT (50 proc.). Obowiązujące od stycznia przepisy pozwalają zaliczyć przedsiębiorcy jedynie 75 proc. wydatków związanych z pojazdem (serwis, naprawy, paliwo, części zamienne, opłaty za autostrady) jeśli ten zadeklarował, że wykorzystuje samochód firmowy w użytku mieszanym.

Szansę na odliczenia kosztów w pełnej kwocie  - 100 proc. poniesionych wydatków mają jedynie właściciele firm, którzy zadeklarowali wykorzystywanie pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej. W tym celu nadal są zobowiązani do prowadzenia karty przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówka). Brak takiej ewidencji skutkuje założeniem, że samochód osobowy jestwykorzystywany również do celów prywatnych podatnika.

Jeśli natomiast właściciel firmy nie wprowadził samochodu do ewidencji środków trwałych, to do kosztów podatkowych może zaliczyć jedynie 20 proc. wydatków związanych z jego używaniem. Ograniczeniu do 20 proc. podlega także wartość polisy ubezpieczeniowej na prywatny samochodów osobowy.

Co z kosztami polisy?

Ubezpieczenie jest także kosztem eksploatacji samochodu. Jednak do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej kwotę 150 tys. zł.

Limit wydatków na koszty eksploatacji

Ustawodawca zmienił też limity odnoszące się do maksymalnej wartości pojazdu, dla których koszty użytkowania samochodu będą ujmowane w całości. I tak dla samochodu osobowego z silnikiem spalinowym limit ten wynosi 150 tys. zł., a dla samochodów z napędem elektrycznym 225 tys. zł.

Ograniczenia dotyczą:

 • odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych stanowiących środki
  trwałe w firmie,
 • wartości rat leasingowych możliwych do ujęcia w kosztach firmy (oraz opłaty wstępnej),
 • ubezpieczeń liczonych od wartości samochodów osobowych oraz ubezpieczeń tzw. pakietowych dla samochodów osobowych stanowiących środki trwałe w firmie.

Nowe uregulowania prawne wprowadziły podział samochodów osobowych ze względu na sposób rozliczenia kosztów eksploatacyjnych na:

 • środki trwałe własne i obce (wzięte w leasing) użytkowane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • środki trwałe własne i obce (wzięte w leasing) użytkowane w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób mieszany,
 • samochody prywatne.

Co się zmieniło:

 • ograniczono możliwość ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie,
 • podniesiono limit amortyzacji nabytych pojazdów do kwoty c dla pojazdów spalinowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych
 • wprowadzono limitu przy leasingu operacyjnym (150 tys. zł),
 • zlikwidowano kilometrówkę dla celów podatku dochodowego przy rozliczaniu samochodów prywatnych używanych w działalności
 • pojawił się limit dla samochodów prywatnych – 20 proc. wydatków związanych z pojazdem będzie zaliczane do kosztów firmowych

Dla umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie sprzed tego dnia, natomiast do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosowane będą nowe zasady.

[1]Źródło: Poradnikprzedsiębiorcy.pl https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zmiana-sposobu-rozliczania-samochodow-osobowych-w-firmie-od-2019-roku

       

Podobne artykuły