10/1/2024

Jakie zmiany czekają handlowców w 2024 roku?

Przyszły rok przyniesie kilka istotnych zmian w działalności przedsiębiorców. Dotyczą one zarówno sfery podatkowej i kadrowej, jak też przepisów wpływających na obrót sklepu. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Obowiązek e-faktury

Od 1 lipca 2024 roku większość przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, będzie zobowiązana do obrotu e-fakturami. Podmiotem odpowiedzialnym za ich odbiór, przechowywanie i udostępnianie będzie Krajowy System e-Faktur. Celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie tzw. luki w VAT. Ustrukturyzowane faktury mają też przynieść korzyści przedsiębiorcom, którzy dzięki systemowi mają zyskać:

• pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot do tego uprawniony i że zostanie odebrana przez adresata,

• brak konieczności wystawiania duplikatów faktur (w systemie teoretycznie żadna faktura nie powinna zaginąć czy ulec zniszczeniu),

• większe możliwości w zakresie korygowania faktur,

• ograniczenie obowiązków (nie będzie już konieczności przesyłania na żądanie organów podatkowych JPK dla faktur tj. JPK_FA),

• krótszy czas zwrotu podatku VAT (40 zamiast 60 dni),

• oszczędność środków przeznaczonych na przechowywanie i archiwizację e-Faktur – przez okres 10 lat te usługi zapewnia administracja.

Obszerniej nt. Krajowego Systemu e-Faktur pisaliśmy także w tym artykule: https://www.grupaeurocash.pl/blog/wazne-zmiany-dla-przedsiebiorcow-krajowy-system-e-faktur.

Płaca minimalna

Już we wrześniu 2023 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2024, przewidując dwa etapy podwyżek: pierwszą z początkiem stycznia, a drugą od lipca.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł [1], a minimalna stawka godzinowa – z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od 1 lipca 2024 roku, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu — odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł za godzinę.

To ważna informacja dla właścicieli sklepów zatrudniających personel.

Podatek minimalny

Również od 1 stycznia 2024 roku zaczną w Polsce obowiązywać przepisy dotyczące podatku minimalnego [2], który był zawieszony na okres dwóch lat. Regulacje dotyczące tego podatku zostały wprowadzone do art. 24ca ustawy CIT nowelizacją Polski Ład.

Przedsiębiorcy będą musieli go zapłacić po raz pierwszy w 2025 roku, jeśli osiągną straty podatkowe lub nie przekroczą 2-procentowego progu rentowności, czyli udziału dochodów w przychodach. Ustawa przewiduje też zwolnienia z płacenia podatku minimalnego, na przykład dla:

• podatników rozpoczynających działalność – w roku rozpoczęcia działalności i w kolejnych dwóch latach podatkowych,

• podatników, których przychody spadły o co najmniej 30% w porównaniu do roku poprzedniego.

Co ważne, podatek minimalny jest równoległą formą opodatkowania obok tzw. klasycznego CIT. Oznacza to, że każdy podatnik CIT musi przeprowadzić weryfikację pod kątem podlegania pod podatek minimalny. Jednocześnie, samo objęcie podatkiem minimalnym nie będzie oznaczało zwolnienia z obowiązku rozliczenia „klasycznego” CIT. Dlatego zachęcamy, by zawczasu zweryfikować swoją działalność gospodarczą pod kątem obu tych podatków.

Niedziele handlowe i stawki VAT na żywność w 2024

O ile już wiadomo, że żywność pozostanie z zerową stawką VAT do końca pierwszego kwartału 2024 roku (pisaliśmy już o tym bardziej szczegółowo w tym artykule), o tyle ważą się jeszcze losy handlowych niedziel. Partie polityczne, które tworzą nowy koalicyjny rząd, mają w swoim programie otwarcie sklepów w każdy dzień weekendu. Jednak poszczególne ugrupowania proponują to na różnych zasadach. Ta kwestia będzie zatem jeszcze ustalana, a ewentualne zmiany w prawie będą wprowadzone w 2024 roku.

Dla przypomnienia: na razie zakaz handlu w ostatni dzień tygodnia najbardziej dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, a także sklepów z odzieżą, sprzętem AGD czy marketów budowlanych i z chemią gospodarczą. Jeśli chodzi o drobne zakupy, głównie spożywcze, to są one nadal możliwe w sklepach prowadzonych przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który prowadzi sprzedaż osobiście. Otwarte mogą być także m.in. piekarnie, cukiernie, placówki handlowe na dworcach, w hotelach i in. Pełna lista wyjątków [3] znajduje się w artykule 6. ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni z 10 stycznia 2018 r.

[1] Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/placa-minimalna-2024-r,522708.html

[2] Źródło: https://isp-modzelewski.pl/serwis/zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-nowe-przepisy-o-podatku-minimalnym-od-2024-roku/

[3] Źródło: https://www.portalkadrowy.pl/najczesciej-uzywane/ustawa-z-dnia-10-stycznia-2018-r.-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta-oraz-w-niektore-inne-dni-tekst-jedn.-dz.u.-z-2023-r.-poz.-158-17205.html

Podobne artykuły