02-02-2022

2/2/2022

Polski Ład – jakie wprowadza zmiany? Ważne dla Przedsiębiorców!

Polski Ład to szereg zmian dotyczących podatków, które Ty - jako Przedsiębiorca prowadzący własny biznes - będziesz musiał uwzględnić podczas rozliczania się z fiskusem. Ustawa zakłada niższe obciążenie finansowe dla małych firm – przede wszystkim tych, które osiągają dochód nieprzekraczający 6.500 zł brutto miesięcznie[1]. Wprowadzane zmiany mają być korzystne dla ponad 530 tys. polskich Przedsiębiorców. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, o których trzeba wiedzieć, prowadząc własny sklep.

Przypominamy, że ewentualnej zmiany formy opodatkowania na ten rok można dokonać do 20 lutego 2022 r., dlatego warto przeanalizować nowe rozwiązania, aby wybrać to najkorzystniejsze dla swojego biznesu.

Polski Ład – zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku

W 2022 r. podwyższona została kwota, jaką można zarobić bez płacenia podatku. Do tej pory wynosiła ona 8000 zł, zaś od stycznia bieżącego roku została zwiększona do 30 000 zł. Co to oznacza? Jeśli jako Przedsiębiorca zarabiasz (przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód, czyli realne zarobki) rocznie nie więcej niż 30 000 zł i rozliczasz się na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), to Twój dochód w praktyce nie zostanie obciążony podatkiem (przy kwocie 30 000 zł Twoje zobowiązanie podatkowe wynosi 5100 zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi kwota zmniejszająca podatek – w efekcie kwoty te się równoważą). Niewykluczone jednak, że będziesz zobowiązany opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Polski Ład – co, jeśli zarobisz więcej?

Kolejną istotną zmianą, którą wprowadza Polski Ład, jest podniesienie II progu podatkowego z kwoty 85 528 zł na 120 000 zł. Jeśli Twój biznes pozwoli Ci zarobić w ciągu roku mniej niż limit ustalony na 120 000 zł, to podatek, jaki odprowadzisz od tej kwoty do urzędu skarbowego, wyniesie 17%. Podliczmy: zarobiłeś w skali roku 120 000 zł x 17% podatku = 20 400 zł minus ustalona kwota zmniejszająca podatek 5100 zł, czyli 20 400 – 5100 = 15 300 zł. Tyle w skali roku wyniesie podatek, jaki będziesz musiał oddać fiskusowi.

Natomiast, jeśli Twój dochód przekroczy 120 000 zł w skali roku, to podatek wyniesie 15 300 zł + 32% od kwoty, którą zarobisz ponad 120 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek jest tutaj już wkalkulowana w powyższe 15 300 zł, nie odlicza się jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Jeśli rozliczasz się wg skali podatkowej, to będziesz mógł skorzystać z nowej preferencji podatkowej, tzw. ulgi dla klasy średniej[2] (nie jest ona dostępna dla Przedsiębiorców na ryczałcie czy tych, którzy wybrali opodatkowanie liniowe). Ulga jest stosowana w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT. Polega ona na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przez Przedsiębiorcę przychodów (zwróć uwagę, że w tej konkretnej sprawie chodzi o przychód, a nie dochód). Z ulgi możesz skorzystać, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, która daje Ci przychód między 68 412 zł a 133 692 zł rocznie.

Z ulgi może też skorzystać Twój pracownik, jeśli uzyskuje przychody na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy). Ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Nie musisz składać żadnego oświadczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli – z jakiegoś powodu – osiągniesz przychód niższy lub wyższy niż wskazane powyżej widełki, ulga przestanie Ci przysługiwać i zaoszczędzony podatek będziesz musiał zwrócić wraz z rocznym rozliczeniem.

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

Do tej pory składka zdrowotna pomniejszała zaliczkę na podatek dochodowy – można ją było w znacznej części odliczyć przy rozliczeniu rocznym. Polski Ład znosi tę zasadę – jako Przedsiębiorca nie odejmiesz już zapłaconych składek od należnego podatku. Podstawa składki będzie zależała od wysokości osiąganych przez Ciebie dochodów lub przychodów. Sposób obliczania składki zdrowotnej po zmianach będzie również zależał od wybranej formy opodatkowania dochodów. Składka może wynieść 9% podstawy wymiaru składki przy rozliczaniu się wg skali lub 4,9% w przypadku rozliczania się Przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym[3]. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi po zakończeniu roku.

Jeżeli z rocznego zeznania będzie wynikało, że nadpłaciłeś składkę na ubezpieczenie zdrowotne, będziesz mieć 1 miesiąc, aby zawnioskować o zwrot nadpłaty.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, wykazują w kosztach podatkowych wypłaconą kwotę wynagrodzenia brutto, w tym należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika będzie dla Przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodów i pomniejszy zaliczkę na podatek dochodowy.

Polski Ład – korzystne zmiany w wynagrodzeniach Przedsiębiorców i pracowników

Najmocniej korzyści z Polskiego Ładu odczują Przedsiębiorcy i pracownicy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie. Wzrost wynagrodzeń wśród tej grupy wynika z podwyższenia kwoty wolnej od podatku – do 30 000 zł (w ub. roku było to 8000 zł). Dzięki temu część osób należących do tej grupy nie będzie musiała płacić podatku. Natomiast dla pozostałych podatki będą niższe niż dotychczas.

Dla osób zarabiających od 5700 zł brutto do 12 800 zł brutto miesięcznie, reforma będzie co najmniej neutralna i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Neutralność zmian dla tej grupy pracowników to m.in. efekt ulgi podatkowej dla klasy średniej (o której pisaliśmy wyżej), która niweluje zmiany w składce zdrowotnej. W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i Przedsiębiorcy, którzy zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie[4] (czyli ich roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł).

Polski Ład – zmiany dot. użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

To ważna informacja dla Przedsiębiorców i pracowników, którzy korzystają z samochodu służbowego także po pracy. Od stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania prywatnego używania samochodów służbowych. Ustalono następujące ryczałty przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych[5]:

· 250 zł miesięcznie – dla samochodów elektrycznych oraz o pojemności silnika do 1600 cm3,

· 400 zł miesięcznie – dla pozostałych samochodów, o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Ustawa określa również, że jeśli pracownik wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień korzystania z samochodu w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu. Ryczałt stanowi podstawę do opodatkowania oraz podlega rozliczaniu z ZUS-em, w szczególności może to zwiększyć podstawę obliczania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

[1] Źródło: artykuł z infografikami na portalu podatki.gov.pl: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/przedsiebiorcy-zyskaja-polski-lad/

[2] Źródło: artykuł na portalu podatki.gov.pl: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

[3] Źródło: artykuł na portalu ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

[4] Źródło: artykuł w serwisie kadry.infor.pl: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/5391366,Polski-Lad-wyzsze-wynagrodzenia-pracownikow-od-2022-r.html

[5] Źródło: artykuł w serwisie Business Insider z dn. 7.01.2022 r.: https://businessinsider.com.pl/technologie/motoryzacja/samochod-sluzbowy-do-celow-prywatnych-czy-nowy-lad-zwieksza-zobowiazania-pracownikow/fjzr6gn

       

Podobne artykuły