15-06-2023

15/6/2023

Sukcesja w sklepie spożywczym, czyli jak przekazać biznes kolejnym pokoleniom

Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie swojego życia chce odpocząć i przejść na zasłużoną emeryturę. Co w przypadku, gdy stworzyłeś rodzinny, dobrze prosperujący biznes? Podpowiadamy, jak wycofać się z aktywnego życia zawodowego i przekazać sklep kolejnemu pokoleniu. Sprawdź, na czym polega sukcesja i jak się do niej przygotować.

Sukcesja, czyli zmiana pokoleniowa w firmie, rozumiana jest jako proces, którego celem jest przekazanie młodszemu pokoleniu wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron[1]. To długi i wieloetapowy proces, który wymaga odpowiedniego zaplanowania. Sposób, w jaki zostanie przekazana władza w rodzinnym biznesie, jest warunkiem jego przetrwania oraz dalszego rozwoju. Znawcy tematu uważają, że sam proces sukcesji może potrwać kilka lat. Dlatego odpowiednio wcześnie należy zadać sobie pytanie o to, jak będzie wyglądała przyszłość rodzinnego biznesu.

Przygotowanie do sukcesji

Przed rozpoczęciem procesu przekazania biznesu warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • jakie są cele sukcesji biznesu?
  • kiedy chcesz przeprowadzić ten proces?
  • jakie korzyści odniesie twój biznes po zmianie kierownictwa?

Dobrze przeprowadzona sukcesja powinna zagwarantować właściwych następców, a przy tym zatrzymać w placówce handlowej kluczowych dla firmy pracowników. Co więcej, sami pracownicy, o ile to możliwie, powinni jak najmniej odczuć skutki przekazania sterów w Twoim biznesie. Co więcej, sukcesja powinna przebiegać tak, aby zabezpieczyć Twój byt oraz członków Twojej najbliższej rodziny. Podczas tego procesu możesz nadać ton temu, jak firma, którą przez lata budowałeś, będzie dalej zarządzana i w jakim kierunku będzie się rozwijać w przyszłości.

Jak przekazać firmę młodszemu pokoleniu?

  1. Zaplanuj proces sukcesji kilka lat wcześniej

Im większe przedsiębiorstwo, tym więcej niuansów i kwestii do wtajemniczenia i przekazania przyszłemu sukcesorowi. Nie zaskakuj innych swoją decyzją i przygotuj strategię przekazania biznesu przyszłym pokoleniom – zaoszczędzisz w ten sposób sobie i innym ewentualnych nieporozumień, a także będziesz miał czas na opracowanie niezbędnej dokumentacji i spraw formalnych.

  1. Biznes rodzinny, czyli co tak naprawdę przekazujesz[2]

Dokładnie określ i przeanalizuj, co dokładnie zamierzasz przekazać następcom. Dobrą praktyką jest audyt majątku i przedsiębiorstwa. Pozwoli on określić, jakie posiadasz aktywa oraz jakie są ewentualne ryzyka sukcesyjne z nimi związane. Twoi następcy powinni wiedzieć np. kiedy upływa termin dzierżawy terenu, na którym znajduje się placówka handlowa.

  1. Przemyśl, komu chcesz przekazać biznes[3]

Z odpowiednim wyprzedzeniem dokonaj wyboru przyszłych sukcesorów: porozmawiaj z nimi, dowiedz się, jakie mają plany zawodowe i zorientuj się, czy chcą przejąć biznes, a przede wszystkim, czy są do tego przygotowani. Już na kilka lat wcześniej możesz rozpocząć wdrażanie do biznesu swoich następców, włączać ich w ważne projekty w firmie i zapoznać z partnerami handlowymi.

  1. Uporządkuj kwestie prawne

Skorzystaj z porady prawnej i ureguluj wszelkie sprawy prawne oraz kwestie związane ze spadkobraniem. Sprawdź obowiązujące przepisy i procedury – ważne aby wszelkie sprawy były tak poprowadzone, by przyszli właściciele nie mieli problemów natury prawnej.

  1. Uporządkuj sprawy podatkowe i finansowe

Poprawność rozliczeń podatkowych oraz uporządkowanie wszelkich kwestii związanych z finansami oraz ewentualnymi zadłużeniami umożliwi Ci sprawne przeprowadzenie procesu sukcesji.

Co zyskują sukcesorzy? Rozwinięty i sprawnie działający sklep spożywczy, know-how handlowego biznesu, wypracowaną strategię sukcesu, rozpoznawalną markę i firmę przynoszącą określony dochód – to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą przejmowanie biznesu rodzinnego w ramach sukcesji. Kontynuacja rodzinnej tradycji jest ogromną radością i wartością.

[1] https://sukcesja.org/sukcesja/

[2] https://www.ozogtomczykowski.pl/klient_indywidualny/sukcesja-miedzypokoleniowa/

[3] https://www.ozogtomczykowski.pl/klient_indywidualny/sukcesja-miedzypokoleniowa/

Podobne artykuły