23-08-2019

23/8/2019

5 kroków do zachowania bezpieczeństwa i higieny produktów w sklepie spożywczym

Czy wiesz, że zapewniając higienę i bezpieczeństwo produktów w swoim sklepie powodujesz, że Twoi klienci chętniej robią w nim zakupy? Dbając o bezpieczeństwo żywności zapewniasz, że spożyte przez klienta produkty nie spowodują uszczerbku na jego zdrowiu. Dowiedz się, jak skutecznie zachowywać bezpieczeństwo produktów sprzedawanych w Twoim sklepie!

Żywność bezpieczna to produkty wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i czynników zagrażających zdrowiu: chemicznych, biologicznych, fizycznych i drobnoustrojów.

Do dbania o bezpieczeństwo żywności obliguje Cię nie tylko troska o Twoich klientów, ale także ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Zgodnie z regulacjami prawnymi:

Każdy kto wprowadza żywność do obrotu ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną produktów.

Nad bezpieczeństwem i higieną produktów spożywczych czuwa Państwowa Inspekcja Sanitarna. Podczas kontroli w Twoim sklepie, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek uchybień, możesz otrzymać mandat karny. Konsekwencją niestosowania systemu HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest kara grzywny.

Warto też pamiętać, że jeżeli Twój klient zachoruje po spożyciu produktu zakupionego w Twoim sklepie, możesz również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez organy kontrolujące sklep, czyli Sanepid.

Jeśli chcesz uniknąć dotkliwych kar, a przede wszystkim – zapewnić swoim klientom dostęp do bezpiecznej żywności – zapoznaj się z 5 krokami, które umożliwią zachowanie bezpieczeństwa i higieny produktów w Twoim sklepie spożywczym:

1. Zapoznaj się z systemem HACCP i zacznij wdrażać go w Twoim sklepie

Podstawowym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produktów w sklepie spożywczym jest wdrożenie i stosowanie systemu HACCP, za który w zupełności odpowiada właściciel sklepu wraz z powołanym zespołem do spraw HACCP.

HACCP to system polegający na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. To zapewnianie bezpieczeństwa żywności, które opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom, które tę żywność mogą zepsuć.

System HACCP składa się z:

 • Dokumentacji
 • Wstępnych wymogów dla sklepu
 • Etapów poprzedzających wdrożenie systemu
 • GHP - dobre praktyki  higieniczne
 • GMP – dobre praktyki produkcyjne

Jako właściciel jesteś odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji – możesz ją także pobrać na platformie Akademii Umiejętności Eurocash http://www.akademiaeurocash.com.pl (w kursie e-learningowym „HACCP w sklepie spożywczym”).

2. Wyznacz Punkty Kontroli (CP) i Krytyczne Punkty Kontroli (CCP)

Punktem kontroli CP w sklepie spożywczym nazywamy każde miejsce, w którym odbywa się sprawdzenie jakości produktów spożywczych.

Punkty kontroli CP to:

 • temperatura
 • higiena stanowiska pracy
 • higiena osobista pracownika
 • higiena otoczenia
 • czystość maszyn i urządzeń
 • higiena podczas sprzedaży

Analiza Punktów Kontroli pozwoli Ci na ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności występujących w Twoim sklepie. Sprawdź, czy sprzedawane w sklepie produkty nie są przeterminowane, nadpsute i czy posiadają odpowiednie specyfikacje. Sprawdź, jakie są warunki przechowywania (temperatura, wilgotność, czas) w pomieszczeniach magazynowych czy na hali sprzedaży. Przeanalizuj, czy dbasz o odpowiednią segregację poszczególnych grup produktów, np. surowe mięso nie może być przechowywane ani też wystawiane do sprzedaży obok produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Przyjrzyj się całemu procesowi sprzedaży i zastanów się, gdzie mogą pojawić się zagrożenia. Dla przykładu w miejscach samoobsługowych zagrożenie często wywołują sami klienci, kiedy przebierają w produktach – odkładają czy przekładają je. Nadzór nad klientami będzie w takim przypadku ważnym punktem kontroli.

Każdy Punkt Kontroli /CP/ może w każdej chwili zostać Krytycznym Punktem Kontroli /CCP/, jeśli zostanie uznany za stanowiący zagrożenie w sklepie spożywczym.

3. Stosuj system HACCP wraz ze swoimi pracownikami

Stosowanie systemu HACCP to ścisłe przestrzeganie zasad i reguł zawartych i opisanych w dokumentacji. Wszyscy pracownicy Twojego sklepu powinni w szczególny sposób dbać o higienę i bezpieczeństwo produktów. To oni mają bezpośredni kontakt z produktami i to od nich zależy ich bezpieczeństwo. Zapoznaj pracowników z Księgą HACCP oraz z Księgą Higieny w swoim sklepie. Przekaż im informacje na temat higieny i bezpieczeństwa produktów oraz uświadom, jak ważna jest ich rola podczas kontaktu z produktami spożywczymi.

4. Kontroluj systemu HACCP

System HACCP obejmuje kontrolę podczas:

 • produkcji,
 • transportu,
 • magazynowania (przechowywania),
 • sprzedaży.

Analiza systemu HACCP obejmuje kontrolę oraz ocenę skuteczności wyników funkcjonowania systemu. Odbywa się to poprzez zapisywanie wyników podczas wewnętrznych audytów. Należy cały czas kontrolować, czy nie dochodzi do żadnych przekroczeń. W przypadku naruszenia monitorowanej wartości należy podjąć środki naprawcze. A w przypadku reklamacji zgłoszonej przez klienta, właściciel sklepu ma obowiązek stosować się do instrukcji dotyczącej postępowania reklamacyjnego.

5. Monitoruj system HACCP

Stosując system HACCP należy na bieżąco monitorować pod względem higieny i bezpieczeństwa także całą drogę umieszczenia produktów w sklepie – od momentu przyjęcia towaru aż po sprzedaż. Prowadząc dokumentację HACCP, dowodzisz, że sprawujesz ciągły nadzór nad obrotem żywności w sklepie. Zadbaj o przeszkolenie pracowników oraz zachęć ich do dbałości o bezpieczeństwo i higienę produktów spożywczych. Wspólnie czuwajcie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji. Jest to istotne w przypadku kontroli, gdyż to, co nie zostało zapisane, nie zostało wykonane!

Warto dbać o higienę i bezpieczeństwo produktów sprzedawanych w sklepie – Twoi klienci, mając gwarancję wysokiej jakości żywności kupowanej w Twoim sklepie, chętnie będą do niego wracać.

Chcesz wiedzieć więcej, jak zadbać o higienę i bezpieczeństwo produktów sprzedawanych w Twoim sklepie?

Skorzystaj z oferty Akademii Umiejętności Eurocash i zapisz się na warsztat z BHP/HACCP w sklepie spożywczym!

Zapisz się poprzez platformę: www.akademiaeurocash.com.pl.

       

Podobne artykuły