23-09-2022

23/9/2022

BHP w Twoim sklepie. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymogi!

Jako właściciel sklepu masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom swobodne, komfortowe przemieszczanie się po placówce podczas zakupów. Według obowiązujących przepisów, za jakikolwiek wypadek na terenie placówki w pierwszej kolejności odpowiedzialna jest osoba prowadząca sklep[1]. Dlatego tak istotne jest, aby Twoja placówka spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym artykule przypominamy 3 najważniejsze zasady BHP – przekonaj się, czy pamiętasz o wszystkich!

Szkolenia okresowe BHP dla Twoich pracowników

Przepisy nakazują, aby osoba zatrudniona na stanowisku kasjer-sprzedawca uczestniczyła w szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż raz na trzy lata.[2] Warto o tym pamiętać, ponieważ to Twoją odpowiedzialnością – jako właściciela sklepu zatrudniającego pracowników – jest skierowanie pracownika na takie szkolenie w godzinach pracy. To niezwykle ważne, aby nie zaniedbać tego obowiązku: nie tylko ze względu na bezpieczeństwo Twoich pracowników i klientów, ale również, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

Oprócz szkoleń BHP wymaganych w Kodeksie Pracy, regularnie należy przypominać pracownikom także zasady udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję działania w przypadku pożaru. Podstawą bezpieczeństwa w sklepie jest zapobieganie wypadkom, dlatego każdy pracownik powinien wiedzieć, jak zachować się w ryzykownej sytuacji.

Instrukcje BHP w widocznych miejscach w placówce

Każde stanowisko pracy w sklepie ma swoją instrukcję BHP, która powinna być dostępna dla każdego pracownika. Jeśli w Twojej placówce znajduje się dział mięsny, serowy czy piekarniczy, wytyczne dotyczące prawidłowej obsługi sprzętu, powinny znaleźć się w wyposażeniu stanowiska pracy np. na półce, w segregatorze. Pomoże to w zapobieganiu wypadkom oraz zwiększy świadomość i ostrożność pracowników.

W dowolnym miejscu w sklepie warto umieścić instrukcję ogólną BHP, która zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy znajdą w niej informacje m.in. o tym, jak przygotować się do pracy i jak zachować się w sytuacjach awaryjnych.

Apteczka pierwszej pomocy w Twoim sklepie

W wyposażeniu Twojego sklepu bezwzględnie powinna znaleźć się apteczka[3]. Ważne, aby każdy pracownik znał jej lokalizację i w każdej chwili mógł z niej skorzystać. Dodatkowo, w widocznym miejscu powinna być wywieszona instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Chociaż te zasady powinien znać każdy z nas, w sytuacjach stresowych w naszej głowie może pojawić się pustka. Tabliczka z czytelną, prostą instrukcją udzielania podstawowej pierwszej pomocy wywieszona w widocznym miejscu może w takiej sytuacji uratować zdrowie, a nawet życie.

Obsługa apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym do tej roli, przeszkolonym pracownikom. Ważne, aby punkty pierwszej pomocy były odpowiednio oznakowane, a apteczki zawsze powinny znajdować się w tym samym miejscu, aby łatwo było je znaleźć. Pamiętaj, aby na bieżąco sprawdzać termin przydatności do użycia sprzętu, by mieć gwarancje jego sprawności.

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie Twoich pracowników oraz klientów to Twoja odpowiedzialność, której nie możesz zaniedbywać. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami BHP i Kodeksu Pracy, aby dostosować swoją placówkę do obowiązujących wymogów.

[1] https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/909010,za-bezpieczenstwo-klienta-odpowiada-wlasciciel-sklepu.html

[2] https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9225,przygotowanie-do-pracy.html

[3] https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9225,przygotowanie-do-pracy.html

       

Podobne artykuły