16-06-2020

16/6/2020

Kontrola żywności na nowych zasadach – zmiany w przepisach o Inspekcji Handlowej

Blisko 80 różnych instytucji może dziś kontrolować działania przedsiębiorców. Wgląd w to, jak działają placówki handlowe, ma blisko 10 różnych instytucji państwowych, w tym Urząd Skarbowy, Sanepid, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy czy Izba Handlowa. Od 1 lipca, na mocy nowelizacji Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dojdzie do połączenia dwóch ważnych inspekcji kontrolujących jakość żywności. Co to oznacza dla przedsiębiorców branży spożywczej?

Nowelizacja Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W lutym b.r. prezydent podpisał nowelizację Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Już od 1 lipca 2020 r. kontrolę jakości żywności będzie przeprowadzać jedna, a nie jak dotychczas, dwie instytucje. Uprawnienia Inspekcji Handlowej przejmie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Przypomnijmy, że do tej pory kontrolą żywności zajmowały się dwa podmioty: Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Artykuły rolno-spożywcze przeznaczone dla konsumentów w sklepach i hurtowniach oraz w placówkach gastronomicznych do tej pory kontrolowała Inspekcja Handlowa, która bezpośrednio podlegała Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za bezpieczeństwo żywności na etapie jej wytwarzania, produkcji i przetwarzania odpowiadał drugi podmiot - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Od lipca narzędzia kontroli zostaną skupione w jednej instytucji. Fuzja urzędów wzmocni kompetencje instytucji odpowiedzialnej za kontrolę procesów produkcji, przetwarzania i sprzedaży żywności.

Ustawa wzmocni także nadzorczą rolę Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontrola żywności od 1 lipca 2020 – odpowiedzialność po stronie IJHARS

W świetle nowych przepisów Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ma uprawnienia do kontroli jakości żywności w całym łańcuchu produkcyjnym „od pola do stołu”. Będzie sprawdzać, czy produkty spożywcze nie są podrabiane i czy są właściwie oznaczone. Kontrole obejmą żywność nieprzetworzoną w tym:

  • owoce,
  • warzywa,
  • ryby,
  • mięso

    oraz przetworzoną np.:
  • pieczywo,
  • makarony,
  • sery.

Kontroli mogą podlegać też opakowania artykułów spożywczych

W praktyce IJHARS będzie zajmować się kontrolą jakości handlowej produktów u producenta, podczas procesu sprzedaży na giełdach żywności oraz nadzorować jakość artykułów w obrocie detalicznym np. w sklepach i na bazarach. Uprawnienia inspekcji są szerokie. Będzie mogła nałożyć mandat, ale i wycofać ze sklepów całą partię towaru, jeśli uzna, że jest ona sfałszowana. Trzeba pamiętać, że 1 lipca 2020 r. wejdzie też w życie inna ważna zmiana dotycząca zasad podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli Inspekcji. Instytucja kontrolująca będzie mogła ujawniać m.in. pod jakim adresem kontrola została przeprowadzona, jakich konkretnie przedsiębiorców i produktów dotyczyła oraz jakie były nieprawidłowości.

Czytaj także: 5 kroków do zachowania bezpieczeństwa i higieny produktów w sklepie spożywczym

Co skontroluje Inspekcja Handlowa na mocy nowych przepisów?

Ustawa o inspekcji handlowej przewiduje, że od 1 lipca Inspekcja Handlowa działając na nowych zasadach, będzie skoncentrowana na kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów, w tym także informacji zawartych na opakowaniach produktów. Jednocześnie klienci sklepów wciąż będą mogli zwrócić się do Inspekcji Handlowej w kwestiach spornych lub w sprawie udzielenia porady.

Czytaj także: Zasady higieny w sklepie - jak chronić się przed koronawirusem?

       

Podobne artykuły