09-07-2019

9/7/2019

Program stypendialny Eurocash - szansa na lepszy start dla młodych

Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj

Mark Twain

Wielu rodziców prawdziwie boli brak finansowych możliwości pielęgnowania talentów i rozwijania pasji własnych dzieci. Dlatego tak cenne są wszelkie programy stypendialne, które otwierają przed młodymi ludźmi drzwi do świata, gdzie mogą spełniać swoje marzenia. Od kilku lat, taki właśnie  program, dla dzieci swoich pracowników, partnerów i franczyzobiorców, realizuje Fundacja Eurocash. W połowie czerwca rozpoczął się kolejny nabór stypendystów. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca bieżącego miesiąca. Ważne jest, żeby się nie spóźnić. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, ponieważ stypendyści zostaną wybrani na zasadzie rankingu – stypendia otrzymają kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Nie chodzi też o młode kadry o wykształceniu ekonomicznym, ale o to, co młodym ludziom „w duszy gra”. O wsparcie mogą starać się więc przyszli twórcy sztuki, utalentowani lingwiści, sportowcy, badacze przyrody czy też konstruktorzy modeli latających. Ważna jest pasja, nie dziedzina, w której chcą się realizować.

Kto może ubiegać się o stypendium Fundacji Eurocash?

Program stypendialny przeznaczony jest zarówno dla dzieci pracowników i partnerów grupy Eurocash, w tym franczyzobiorców,  jak i dzieci osób przez nich zatrudnianych. Istotne jest, żeby byli to uczniowie szkół średnich, gdzie nauka kończy się maturą, albo dzienni studenci publicznych lub prywatnych szkół wyższych. Nie ma natomiast znaczenia, czy to pierwsze kroki na uczelni, czyli sam początek studiów, czy też ich kontynuacja.

Kryteria, według których Fundacja Eurocash kwalifikuje kandydatów

Ponieważ program stypendialny przeznaczony jest dla najbardziej utalentowanych młodych ludzi, kandydaci muszą wykazać się odpowiednio wysoką średnią ocen. Dla uczniów minimalna średnia to 4,2. Dla studentów – 4,0.

Dodatkowe punkty można też zdobyć za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także – za osiągnięcia sportowe.

Ranking nie ogranicza się jednak do samych wyników w nauce. Ważna jest wszelka aktywność wskazująca, że młody człowiek żyje swoimi zainteresowaniami czy pasją, że stara się być aktywny i próbuje znaleźć sposoby, które pozwolą mu nie tylko na samorealizację, ale i działania na rzecz innych. Atutem będzie udowodnienie, że kandydat potrafi odważnie marzyć i dążyć do wyznaczonych celów, ale też potrafi zarazić swoim entuzjazmem innych,  angażuje się, by pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia. Dlatego dodatkowe punkty można zdobyć za wszelkie formy wolontariatu czy inne prospołeczne działania, a także za wakacyjną pracę, która dowodzi zarówno samodzielności, jak i ambicji. Przepracowanie nawet dwóch miesięcy, żeby zdobyć coś własnymi siłami, na przykład upragniony rower czy wzmacniacz do gitary elektrycznej, przekonuje o sporej determinacji młodego człowieka.

Fundacja Eurocash bierze też pod uwagę warunki bytowe kandydatów do stypendium. Dotyczy to zarówno sytuacji materialnej, jak i miejsca zamieszkania.

W pierwszym przypadku dla Fundacji istotny jest określony poziom dochodu na osobę w rodzinie. W drugim natomiast chodzi przede wszystkim o zniwelowanie wciąż jeszcze nierównego dostępu do edukacji. Co prawda ów dostęp, częściowo przynajmniej, może ułatwić internet, jednak bez porównania bogatsze w różne doświadczenia edukacyjne jest życie w dużym mieście z jego teatrami, kinami, muzeami, czy specjalnie organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi i naukowymi. W małych miejscowościach wyprawa do teatru, czy na wydarzenie typu Noc Biologów, to często wydatek przekraczający możliwości całej szkolnej klasy.

Warto przy tym podkreślić, że stypendium Fundacji może przypaść też w udziale młodemu człowiekowi, który jest już beneficjentem innej tego typu dotacji, na przykład stypendium socjalnego czy naukowego. Tutaj Eurocash nie wymaga wyłączności.

Ostatni wreszcie warunek, który musi spełnić kandydat do stypendium, dotyczy jego rodziców. Mama lub tata powinni pracować w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej przynajmniej od pół roku.

Listę dokumentów, które trzeba przedstawić, można znaleźć na stronie:

https://stypendia.grupaeurocash.pl/

Chodzi o potwierdzenie wszystkich faktów, o których mowa powyżej. Oprócz listy – jest tam też informacja, kto ma wystawić dokument, czy innego rodzaju zaświadczenia. Na przykład to, że kandydat na stypendystę udziela się jako wolontariusz w schronisku dla bezdomnych zwierząt, może potwierdzić szef organizacji pozarządowej, której to schronisko podlega. O zaświadczenie, że młody człowiek angażuje się w życie szkolnej społeczności, można poprosić wychowawcę.

Program stypendialny Eurocash

Co jeszcze warto wiedzieć o stypendiach Fundacji Eurocash?

O stypendium może się ubiegać więcej niż jedno dziecko z danej rodziny. Jest więc zarówno szansą dla studentki czy studenta, jak i dla jego młodszego rodzeństwa, uczącego się jeszcze w liceum lub technikum.

Fundacja Eurocash przyznaje stypendium na rok, ale nie jest to dotacja jednorazowa. Można więc wystąpić o nie także w kolejnych latach nauki.

Tegoroczni kandydaci mogą się zgłaszać od 16 czerwca do 31 lipca. Wyniki znajdą 20 września na stronie stypendia.grupaeurocash.pl.

Stypendium będzie wypłacane od października 2019 do czerwca 2020. W czerwcu 2020 roku rozpocznie się kolejny konkurs stypendialny.

Sprawdź też: Szkolenia pracowników - dlaczego warto rozwijać ich kompetencje?

Co można zyskać dzięki stypendium Fundacji Eurocash:

  • możliwość wynajęcia pokoju w mieście, gdzie stypendysta studiuje;
  • fundusze na zakup podręczników, komputera, laptopa, drukarki;
  • fundusze na udział w życiu kulturalnym i naukowym miasta, w którym jest szkoła czy uczelnia wyższa;
  • dodatkowe kursy językowe, lekcje rysunku, grafiki komputerowej, gry na instrumentach muzycznych, a także przedmaturalne korepetycje;
  • oszczędności na wyjazd za granicę w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus;
  • kurs na prawo jazdy i różnego rodzaju kursy zawodowe;
  • poważne odciążenie rodzinnego budżetu.

Oczywiście korzyści może być znacznie więcej, bo to, w jaki sposób młodzi ludzie wykorzystają daną im szansę na samorealizację, zależy od ich potrzeb i inwencji. Wszyscy byli i obecni stypendyści podkreślają jednak, że sam fakt zdobycia stypendium dodał im pewności siebie i obudził w nich poczucie odpowiedzialności za własny los.

Mottem programu stypendialnego jest cytat z Walta Disneya:

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

Większość stypendystów mówi, że uwierzyła w marzenia, bo wyznaczają kierunek, w którym warto iść i pozwalają znaleźć swoje miejsce w samodzielnym życiu.

Tego właśnie trzeba życzyć wszystkim młodym ludziom, którym udało się schwytać swoją szansę. Tym, którym się nie udało – pozostaje, jeszcze serdeczniej, życzyć następnej, która już na pewno im nie ucieknie.

Link do wyników programu: 152 Stypendystów! 20 września poznaliśmy finalistów Programu Stypendialnego Fundacji Eurocash na rok 2019/2020

       

Podobne artykuły