12/12/2023

Jak skorzystać z dopłaty do stacji ładowania, jeśli przy sklepie jest co najmniej 20 miejsc parkingowych

Od kilku lat obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych [1]. W ubiegłym i w tym roku wprowadzono do niej kilka zmian. Jedna z nich, która wejdzie w życie od stycznia 2025 roku, to obowiązek udostępnienia stacji ładowania samochodów elektrycznych przez każdy sklep, który posiada co najmniej 20 miejsc parkingowych. To oznacza konieczność zakupu i instalacji stacji. Podpowiadamy, gdzie znaleźć środki na dofinansowanie takiej inwestycji.

Wspomniana ustawa przewiduje, że także nowo powstające obiekty użyteczności publicznej (w tym supermarkety czy sklepy z większym parkingiem) muszą wydzielić miejsca umożliwiające ładowanie aut elektrycznych. Wprowadzenie tego obowiązku ma wspierać transport bardziej przyjazny środowisku i ograniczanie emisji CO2.

Zakup i instalacja stacji ładowania może być sporym wydatkiem dla właściciela sklepu. Dlatego warto poszukać możliwości współfinansowania. Jedną z nich jest udział w programie pn. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres wdrażania programu zaplanowano na lata 2021 – 2028, w tym okres zawierania umów ma nastąpić do 31.12.2025 r., a wydatkowanie środków do 15.12.2028 r. Finansowanie ma być na zasadach dotacji.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są także przedsiębiorcy (obok np. jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), a mogą oni ubiegać się o środki na budowę lub przebudowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22kW lub 50kW. Zakres świadczeń podlegający dofinansowaniu to m.in.:

• koszty montażu i robót budowlanych;

• koszty instalacji przyłączeniowej;

• koszty dokumentacji technicznej;

• koszty nadzoru;

• koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych.

Dofinansowanie, w zależności od opisanych we wniosku potrzeb, może być do 25%, 30% lub 50% kwalifikowanych kosztów. Bieżące informacje dot. składania wniosków dostępne tutaj: http://archiwum.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-2021/wsparcie-infrastruktury-ladowania/.

[1]Źródło: akt prawny https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf

Podobne artykuły