16-10-2020

16/10/2020

4 wskazówki, jak dbać o obsługę klienta w czasie epidemii

Obecnie mierzymy się z drugą, jesienną falą epidemii koronawirusa. Odnotowywane są wzrosty zachorowań, dlatego tak ważne jest bezwzględne przestrzeganie regulacji prawnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

W sklepach obowiązkowe jest m.in. zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk. Zasady te dotyczą zarówno pracowników sklepu, jak i klientów. To podstawa, ale dowiedz się, co możesz jeszcze zrobić, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a jednocześnie zapewnić dobre doświadczenie zakupowe Twoim klientom – Akademia Umiejętności Eurocash przygotowała kilka praktycznych wskazówek:

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich klientów

Już w strefie wejścia do Twojego sklepu powinny znaleźć się informacje dotyczące konieczności zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do sklepu należy zapewnić klientom również płyn do dezynfekcji, a jeżeli mamy taką możliwość – także rękawiczki. Stanowiska kasowe oraz lada mięso-wędliny powinny zostać odpowiednio zabezpieczone – najlepiej osłonami pleksi. Dobrą praktyką jest umieszczanie naklejek na posadzce, które przypominają klientom o konieczności zachowania odpowiednich odległości podczas oczekiwania w kolejce.

Pracownicy sklepu powinni ponadto zadbać o bezwzględną czystość i higienę w sklepie. Wszystkie powierzchnie, podłogi, koszyki itp. należy regularnie myć i dezynfekować.

Respektuj wprowadzone godziny tylko seniorów, pamiętaj że to czas przewidziany na zakupy tylko dla tej grupy osób.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników

Każdy pracownik sklepu powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej – m.in. maseczki/przyłbice oraz rękawiczki lub płyny dezynfekujące. Maseczki/przyłbice powinny być noszone prawidłowo (zasłonięte usta i nos). Warto również w widocznym miejscu wywiesić instrukcje ich prawidłowego zakładania i zdejmowania.

Okres pandemii to czas, kiedy należy ponownie przyjrzeć się przestrzeganiu zasad HACCP i BHP w sklepie. Osoba odpowiedzialna za te procesy powinna zweryfikować, czy sklep posiada wymagane środki czystości oraz czy są one używane w sposób prawidłowy.

W tym szczególnym okresie, jako pracodawca, zadbaj również o odpowiednią komunikację i komfort pracy swoich pracowników. Powinni oni czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Dobrą praktyką jest podzielenie zespołu na dwie stałe grupy i takie planowanie pracy, by pracownicy z różnych grup nie spotykali się podczas przekazywania zmiany. Jeżeli zaistnieje konieczność, zorganizuj odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. Zwracaj uwagę czy w codzienne obowiązki nie wkrada się rutyna, która prowadzi często do wielu zaniechań. Obserwuj też stan zdrowia pracowników – osoby zdradzające objawy przeziębienia czy grypy nie powinny w ogóle stawiać się w pracy. Zadbaj również o komfort psychiczny pracowników, oferuj pomoc i wsparcie, ważne jest by czuli się zaopiekowani.

Poinstruuj pracowników, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach, kiedy klient nie ma maseczki albo zachowuje się arogancko

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia sprzedawca ma obowiązek obsługiwania klientów, chyba, że, jak wskazuje art. 135 kodeksu wykroczeń - „istnieją uzasadnione przyczyny odmowy sprzedaży”.

Taką przyczynę może stanowić nieuzasadnione niestosowanie się przez klientów do obowiązku zakrywania ust i nosa (aktualnie z obowiązku zwolnione są jedynie osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną lub mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa).

Należy wówczas grzecznie zwrócić uwagę klientowi i poprosić o zakrycie ust i nosa powołując się na obowiązujące w stanie epidemii przepisy, jak również przywołany przepis kodeksu wykroczeń.

Warto również użyć argumentu, że przestrzegając przepisów klient chroni nie tylko siebie, ale i osoby znajdujące się w jego otoczeniu, w tym innych klientów i pracowników sklepu.

Jeżeli klient będzie stawiał opór lub zignoruje Twoją prośbę, masz prawo poprosić o interwencję policję, która może nałożyć na klienta karę za złamanie nakazu zasłaniania ust i nosa twarzy w przestrzeni publicznej.

Pamiętaj o zaopatrzeniu strefy kasy w płyny do dezynfekcji i maseczki możliwe do zakupu

W strefie kasy warto zapewnić klientom dostępność maseczek oraz płynów do dezynfekcji. Obecnie są to artykuły, które zawsze powinny być w zasięgu ręki Twojego klienta. Brak osłony ust i nosa uniemożliwia nie tylko zrobienie zakupów, ale również np. korzystanie z komunikacji miejskiej. To w obecnym czasie artykuły pierwszej potrzeby, po które Twoi klienci chętnie sięgają pod wpływem impulsu.

Więcej informacji z bezpłatnymi poradami i wytycznymi ekspertów i prawników na temat prawidłowego funkcjonowania sklepu spożywczego w czasie epidemii koronawirusa znajdziesz na platformie edukacyjnej Akademii Umiejętności Eurocash, gdzie na bieżąco publikujemy najświeższe artykuły i nagrania z webinariów w oparciu o zmieniające się przepisy prawne. Aby uzyskać dostęp do platformy należy kontaktować się z przedstawicielami sieci franczyzowych Grupy Eurocash.

       

Podobne artykuły