26-02-2021

26/2/2021

Fotowoltaika dla firm to podwójne korzyści – ekonomiczne i wizerunkowe

Instalacja fotowoltaiczna umożliwia produkcję własnej energii elektrycznej z darmowego źródła, jakim jest energia słoneczna. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty energii, a także zapewnia niezależność od wahań cen na rynku lub możliwych przerw w dostawie prądu. Dzięki fotowoltaice Twój sklep będzie też bardziej przyjazny środowisku i lepiej postrzegany przez konsumentów. Co jeszcze warto wiedzieć o instalacjach fotowoltaicznych? Jak sfinansować taką inwestycję?

W ostatnich latach ceny energii elektrycznej wzrosły i zanosi się na to, że trend zwyżkowy może się utrzymać. Co więcej, uchwalono także dodatkową opłatę mocową, która będzie doliczana do rachunków odbiorców energii elektrycznej. Rosnące ceny spowodowane są koniecznymi inwestycjami w sieci energetyczne oraz narastającymi kosztami emisji CO2. Rozwiązaniem dla przedsiębiorstw gwarantującym oszczędności i niezależność dostaw energii elektrycznej może być inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Fotowoltaika wiąże się z szeregiem korzyści dla firm – ekonomicznych i, równie ważnych, wizerunkowych – które przybliżymy w tym tekście.

Fotowoltaika = widoczne oszczędności

Popularność przydomowych elektrowni słonecznych rośnie już od jakiegoś czasu. Do niedawna niewiele mówiono jednak o korzyściach z fotowoltaiki dla firm. Zmieniło się to wraz z modyfikacjami w prawie – obecnie również małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być tzw. "prosumentami” i wytwarzać własną energię elektryczną. Kim jest prosument? Zgodnie z ustawą o OZE, jest to osoba lub podmiot, która produkuje i zużywa energię elektryczną na własne potrzeby, natomiast jej nadmiar oddaje do sieci elektrycznej. Później nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej może być wykorzystana przez prosumenta w momencie, gdy jego produkcja energii spada, ale potrzebne jest większe zużycie[1]. Za taki odbiór nie ponosi się żadnych dodatkowych opłat związanych np. z dystrybucją - rozliczenie jest bezgotówkowe. Obowiązuje tzw. system upustów - odbiera się 80% (przy instalacjach do 10 kWp) lub 70% (instalacje do 50 kWp) wprowadzonej do sieci energii[2].

Jakie realne oszczędności może dać instalacja fotowoltaiczna? Załóżmy, że firma posiada siedzibę, która znajduje się w budynku o dachu, na którym zmieści się instalacja o powierzchni 99 m2. Przekłada się to na ok. 58 modułów, z których każdy ma moc 270 Wp. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej będzie zatem równa 15,66 kWp, czyli rocznie będzie w stanie wyprodukować 15 600 kWh energii. Porównując koszty, które przez rok zostałyby poniesione na pokrycie faktur energetycznych, przy klasycznym poborze energii z sieci, otrzymujemy oszczędności w wysokości ponad 8 700 złotych rocznie[3].

Fotowoltaika = większy prestiż i uznanie wśród konsumentów

Dzięki instalacji fotowoltaicznej można zyskać znacznie więcej niż tylko obniżenie kosztów prowadzenia biznesu. Fotowoltaika jest bezemisyjna - oznacza to, że przedsiębiorca, który decyduje się na instalację, wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do środowiska. Obecnie konsumenci coraz większą wagę przywiązują w swoim życiu do ekologii i dbania o przyrodę i tego samego oczekują od sklepów czy marek. Jak pokazują badania firmy ARC Rynek i Opinia, konsumenci zdecydowanie lepiej postrzegają firmy zaangażowane w ekologię i ochronę środowiska. Dodatkowo na pytanie „o co firmy powinny dbać?”, aż 75% ankietowanych odpowiedziało „żeby w procesie produkcji i użytkowania zużywane było jak najmniej energii”[4]. Inwestycje w zieloną energię bezpośrednio wpływają zatem na postrzeganie biznesu przez jego odbiorców. Pozytywnie kształtują nastawienie konsumentów i wyróżniają firmę spośród konkurencji. Fotowoltaika jest nie tylko bezemisyjna, jej konserwacja i eksploatacja także jest przyjazna dla środowiska, a instalacja fotowoltaiczna nie emituje wysokich dźwięków, czy nieprzyjemnych zapachów - nie oddziałuje więc na najbliższą okolicę[5].

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Ceny instalacji fotowoltaicznych są coraz bardziej przystępne, a inwestycja ta pozwala oszczędzać na comiesięcznych rachunkach za prąd. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z różnego rodzaju dofinansowań, a banki chętnie udzielają kredytów na instalację fotowoltaiczną na preferencyjnych warunkach. Co więcej, przedsiębiorcy mogą wziąć fotowoltaikę w leasing. Firmy udzielają zarówno leasingów operacyjnych, jak i bardziej elastycznych leasingów finansowych[6].

Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne, które są montowane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej objęte są 23% stawką VAT. Przedsiębiorcy mogą zatem odliczyć całość wartości VAT, ponieważ wydatki te zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów[7].

Fotowoltaika - energia ze słońca to inwestycja w przyszłość

Fotowoltaika to niewątpliwie inwestycja warta rozważenia. Właścicielom sklepu może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach. Poza tymi oczywistymi, finansowymi, właściciel instalacji zyskuje także niezależność energetyczną, a także buduje wizerunek firmy jako świadomej i odpowiedzialnej ekologicznie. Niewątpliwą zaletą jest również możliwość amortyzacji kosztów inwestycyjnych.

[1] Salvisexpert.pl, Jak rozliczyć fotowoltaikę dla firm, https://salvisexpert.pl/blog/jak-rozliczyc-fotowoltaike-dla-firm/ . Dostęp 19.02.21.

[2] Innogy.pl, Fotowoltaika dla firm - czy warto zainwestować?, https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dla-firm-czy-warto-zainwestowac . Dostęp 19.02.21.

[3] Ibidem.

[4] ARC Rynek i Opinia, Konsumenci lepiej oceniają firmy zaangażowane społecznie, https://arc.com.pl/Konsumenci-lepiej-oceniaja-firmy-zaangazowane-spolecznie-blog-pol-1601968643.html . Dostęp 20.02.21.

[5] Salvisexpert.pl, Fotowoltaika w firmie - jakie są zalety?, https://salvisexpert.pl/blog/fotowoltaika-w-firmie-jakie-sa-zalety/ . Dostęp 19.02.21.

[6] Ibidem.

[7] Salvisexpert.pl, Jak rozliczyć fotowoltaikę dla firm, https://salvisexpert.pl/blog/jak-rozliczyc-fotowoltaike-dla-firm/ . Dostęp 19.02.21.

       

Podobne artykuły