Ponad 2-krotnie wyższy zysk netto Grupy Eurocash przy silnych przepływach operacyjnych i wzroście sprzedaży
  • Drugi kwartał 2023 roku był siódmym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała wzrost przychodów i EBITDA, pomimo słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce oraz wysokiej bazy porównawczej.
  • Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w minionym kwartale sięgnęła niemal 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, a skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 269 mln zł, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej.
  • W drugim kwartale tego roku zysk netto Grupy Eurocash wzrósł do blisko 51 mln zł wobec 19 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku.
  • W całym pierwszym półroczu tego roku łączne przychody Grupy Eurocash wyniosły prawie 16 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast skonsolidowana EBITDA wzrosła o blisko 7% r/r do 434 mln zł. Jednocześnie aż o 149 mln zł, czyli o 54% r/r, wzrosły przepływy operacyjne.
  • Wartość EBITDA przed MSSF 16 za ostatnie 12 miesięcy sięgnęła 588 mln zł, konsekwentnie przybliżając Grupę Eurocash do strategicznego celu, jakim jest wzrost tego wyniku do 1 mld zł w 2025 roku.
  • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec czerwca br. spadł poniżej 1,1x wobec ponad 1,9x rok wcześniej – przy jednoczesnym wydłużeniu zapadalności długu bankowego do 2026-2028 roku.

– Strategia rozpisana na lata 2023-2025 przynosi oczekiwane efekty. Miniony kwartał był siódmym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży i wyniku EBITDA, przy jednoczesnym budowaniu przepływów operacyjnych i mocnym zwiększeniu zysku netto. W drugim kwartale tego roku zysk netto Grupy Eurocash sięgnął blisko 51 mln zł, czyli ponad 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy wyniósł 19 mln zł – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Jak wskazał prezes, w warunkach słabnącego popytu konsumenckiego i spadku sprzedaży detalicznej w Polsce, całkowita sprzedaż Grupy Eurocash w drugim kwartale tego roku zwiększyła się o 7% r/r.

– Dzięki dyscyplinie kosztowej, odnotowaliśmy również wzrost EBITDA o blisko 5% r/r, pomimo kumulacji podwyżek kosztów w ostatnich miesiącach, związanych m.in. ze wzrostem cen energii, czynszów czy płacy minimalnej – dodał prezes.

Hurt: wzrost EBITDA o 6% w otoczeniu wyższych kosztów i istotnego efektu bazy

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez Grupę Eurocash w drugim kwartale 2023 roku przekroczyła 6,1 mld zł i była o 8% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Mocny wzrost zanotowano w formacie Eurocash Serwis (+19% r/r) przy stabilnej sprzedaży w formatach Eurocash Dystrybucja (+1% r/r) oraz Eurocash Cash&Carry (-1% r/r). Porównując dynamikę przychodów należy wziąć pod uwagę wysoką bazę z analogicznego okresu ubiegłego roku, związaną m.in. z zakupami realizowanymi przez i na rzecz uchodźców z Ukrainy, późniejszą datą Wielkanocy w 2022 roku, jak i cieplejszym kwietniem i majem w minionym roku, co przekładało się na zwiększone zakupy w sklepach lokalnych.

W otoczeniu rosnących kosztów (wciąż wysoka inflacja oraz presja płacowa związana z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku), EBITDA segmentu hurtowego w drugim kwartale tego roku wzrosła o 6% r/r do 216 mln zł.

Detal: spowolnienie wzrostu w trudniejszym otoczeniu rynkowym, rentowność w górę

Notowany w ostatnich miesiącach spadek sprzedaży detalicznej w kategoriach żywnościowych przekłada się na spowolnienie wzrostu sprzedaży Grupy Eurocash w segmencie Detal. W drugim kwartale bieżącego roku sprzedaż tego segmentu nieznacznie przekroczyła 2 mld zł i była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż like-for-like (dla tej samej liczby placówek) sieci Delikatesy Centrum wzrosła natomiast o 4,6%.  

Odpowiedzią Grupy Eurocash na dużą wrażliwość cenową i poszukiwanie oszczędności przez konsumentów są zintensyfikowane działania promocyjne, wprowadzane w ścisłej współpracy z franczyzobiorcami. Efektem jest sukcesywna poprawa pozycjonowania cenowego Delikatesów Centrum wobec konkurencyjnych sieci. Dzięki podejmowanym jednocześnie inicjatywom poprawiającym efektywność, EBITDA segmentu detalicznego w drugim kwartale tego roku wzrosła o 7% r/r do 95 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBITDA do 4,8% (z 4,6% przed rokiem).

Projekty: dynamiczny rozwój kluczowych formatów

Sprzedaż segmentu Projekty w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 222 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. W dużej mierze jest to efekt otwarć kolejnych placówek sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz rosnącego zainteresowania konsumentów zakupami we Frisco.

Sieć Duży Ben na koniec czerwca tego roku liczyła 371 sklepów (wobec 305 na koniec 2022 roku oraz 249 w połowie ubiegłego roku), a łączna sprzedaż tej sieci w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 98 mln zł, czyli o 43% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż LFL (dla tej samej liczby placówek) wzrosła natomiast o ponad 9% r/r.

Sprzedaż Frisco, lidera polskiego rynku e-grocery, w drugim kwartale tego roku wyniosła natomiast105 mln zł (+14% r/r), na co złożyły się: wzrost średniej wartości koszyka zakupowego do 331 zł (+10% r/r) oraz zwiększenie liczby aktywnych klientów Frisco do 91 tysięcy (+5% r/r).

15,6 tys. sklepów w sieciach organizowanych przez Grupę

Na koniec czerwca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15.607 placówek, tj. o 103 więcej niż na koniec 2022 roku. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych średnio około 500 sklepów rocznie.

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku już ponad 4,6 tys. sklepów zintegrowanych było w ramach EuroPlatform, łączącej sprzedawców z organizatorami sieci, producentami i konsumentami. Oznacza to przyrost zintegrowanych placówek o 45% w porównaniu z końcem czerwca 2022 roku.

Całe półrocze na plusie

W całym pierwszym półroczu tego roku łączne przychody Grupy Eurocash wyniosły prawie 16 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast skonsolidowana EBITDA wzrosła o blisko 7% r/r do 434 mln zł. Grupa zdołała również w całości odrobić stratę netto z pierwszego kwartału (który tradycyjnie jest najsłabszym kwartałem w roku w handlu FMCG) i pierwsze półrocze 2023 roku zakończyła dodatnim wynikiem netto wynoszącym 1 mln zł wobec 31 mln zł straty netto w pierwszej połowie 2022 roku. Istotnie – o 149 mln zł – wzrosły też w tym okresie przepływy operacyjne.

Zabezpieczone finansowanie na kolejne lata

Na początku lipca Grupa Eurocash zawarła umowy kredytowe z konsorcjum 8 banków na łączną kwotę ponad 1,0 mld zł. Firma może wykorzystać te środki na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, bieżących potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, w tym refinansowanie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku, czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.

– Pozyskane finansowanie zapewnia nam bezpieczeństwo i duży komfort prowadzenia działalności, wydłużając zarazem do nawet 5 lat zapadalność długu – podkreślił Paweł Surówka.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash
Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep, partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Klientami Eurocash są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którym Grupa oferuje z jednej strony efektywne modele biznesowe, a z drugiej skalę zakupową, logistykę, wsparcie marketingowe, dostęp do wiedzy oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające prowadzenie i rozwój sklepu.
Z liczbą ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników i 90 tys. klientów, Eurocash od lat zajmuje miejsce w TOP 10 największych polskich firm, kompleksowo kształtując rynek polskiego handlu i wyznaczając kierunki rozwoju branży. Dąży do tego, by wyznaczać trendy także w zakresie odpowiedzialności. Do 2030 roku Grupa zamierza zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42 proc. w ramach strategii dekarbonizacji, jaką przyjęła w 2022 roku – w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative (SBTi).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.grupaeurocash.pl lub prosimy o kontakt:
Adam Kucza
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Eurocash
tel. (+48) 782 828 121
adam.kucza@eurocash.pl
Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. (+48) 516 173 691
kwoch@nbs.com.pl

Podobne artykuły