Marnowanie żywności w sklepach spożywczych – wyniki ankiety Grupy Eurocash

Nawet połowa wyrzucanych produktów w sklepach spożywczych to owoce i warzywa, a najczęstszym powodem wyrzucania żywności jest jej psucie się wraz z upływem czasu  – wynika z badania przeprowadzonego  przez Grupą Eurocash. Spółka już po raz trzeci, we współpracy z Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności, zorganizowała kampanię społeczno-edukacyjną pod hasłem „Szanujemy, nie marnujemy!”.

Jak pokazują wyniki badań Najwyższej Izby Kontroli [1], najwięcej jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych – aż 60%. Na kolejnych miejscach pod tym względem są: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%). Na czwartym miejscu są sklepy spożywcze, które odpowiadają za 7% marnowanej żywności.

W ramach tegorocznej, trzeciej edycji kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” Grupa Eurocash przyjrzała się przyczynom i obszarom, w których marnuje się najwięcej produktów spożywczych. Do projektu badawczego zostały zaproszone sieci współpracujące z Grupą: Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, ABC, Delikatesy Centrum, a także abc na kołach i Frisco. Zebrane za pomocą ankiety dane ukazały problem marnowania żywności z dwóch perspektyw: przedsiębiorcy i konsumenta.

Marnowanie żywności w sklepach spożywczych

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli i pracowników sklepów, 50% wyrzucanych produktów to owoce i warzywa. Na drugim miejscu znalazł się nabiał (21,6%), a na kolejnym - mięso i wędliny (14,2%). Wśród najczęściej wskazywanych powodów wyrzucania żywności było jej psucie się wraz z upływem czasu , pomimo nieprzekroczenia terminu ważności. Kolejną z przyczyn było przekroczenie terminu przydatności do spożycia, a następnie - uszkodzone opakowanie.

Blisko 32% przedsiębiorców przyznaje, że realizacja ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności sprawia im trudność ze względu na monitorowanie jakości żywności w sklepie. Jednocześnie aż 92% ankietowanych deklaruje chęć podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ilości wyrzucanych odpadów spożywczych. Wśród sposobów radzenia sobie z tym problemem dominują obniżki cen wybranych produktów, regularna kontrola świeżości towaru czy reagowanie na popyt i przemyślane zamówienia towaru.

- Z ankiety dowiedzieliśmy się również, że aż 87% sklepów o powierzchni mniejszej niż 250  mkw. nie współpracuje z żądną organizacją pożytku publicznego, taką jak np. Caritas. Stwarza to duże pole do poprawy wyników i jednocześnie pokazuje, jak ważna jest szeroka edukacja wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie produkcji i konsumpcji żywności. Grupa Eurocash – jako największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją towarów FMCG, prowadzi tę edukację m.in. poprzez kampanię „Szanujemy, nie marnujemy!”, która jest szczególnie ważnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy – mówi Joanna Szubielska, Senior Menadżer Działu Zarządzania Jakością i BHP z Grupy Eurocash.

Konsumenci vs. wyrzucana żywność

Grupa Eurocash przeprowadziła podobną ankietę również wśród konsumentów. Co piąta ankietowana osoba (20%) przyznała, że wyrzuca produkty spożywcze do kosza codziennie lub kilka razy w tygodniu, prawie co druga (43%) – kilka razy w miesiącu, natomiast 38% respondentów deklaruje, że wyrzuca je rzadziej niż kilka razy w miesiącu lub prawie wcale.  Dominującym powodem wyrzucania żywności jest przegapienie terminu przydatności do spożycia (ponad 50% odpowiedzi). Respondenci przyznają, że do problemu przyczynia się również fakt, iż nie planują posiłków z wyprzedzeniem, kupują za dużo, a na zakupy chodzą bez listy.

Co najczęściej ląduje w koszu? W przypadku konsumentów na pierwszym miejscu znalazło się pieczywo (27%), a zaraz za nim – owoce i warzywa (25%).

Ankiety zostały przeprowadzone na grupie blisko 450 respondentów, z czego 40% stanowili właściciele i pracownicy placówek detalicznych. Uzyskane wyniki posłużą do zbudowania obrazu marnowania żywności z dwóch perspektyw – domu oraz sklepu, jak również do opracowania propozycji dobrych praktyk i inicjatyw najefektywniej wspierających niemarnowanie produktów żywnościowych w placówkach detalicznych oraz wśród konsumentów.

Narzędzia edukacyjne dla przedsiębiorców

Kampania „Szanujemy, nie marnujemy!” jest organizowana od 2021 r. przez Grupę Eurocash we współpracy z Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności. Ma na celu wyposażenie przedsiębiorców – właścicieli niezależnych sklepów detalicznych w narzędzia edukacyjne, które pomogą ograniczać problem marnowania żywności, co może przyczynić się także do wygenerowania oszczędności finansowych. Pozwolą również na edukację konsumentów w zakresie racjonalnego planowania zakupów oraz stosowania zasad właściwego przechowywania żywności.

Materiały edukacyjne, w tym m.in. webinaria, e-booki czy podcasty dostępne są na dedykowanej stronie kampanii. Wskazówki i inspiracje znajdą tam także konsumenci. Partnerem edukacyjnym kampanii jest Akademia Umiejętności Eurocash.

[1]Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/przepisy-do-poprawki-wciaz-za-duzo-zywnosci-trafia-do-smieci.html

Podobne artykuły