10-07-2023

Grupa Eurocash zabezpiecza finansowanie działalności na kolejne lata: 1 mld zł od konsorcjum ośmiu banków

Grupa Eurocash zabezpiecza finansowanie działalności na kolejne lata: 1 mld zł od konsorcjum ośmiu banków

Grupa Eurocash zawarła umowy kredytowe z konsorcjum 8 banków na łączną kwotę 1,001 mld zł. Firma może wykorzystać te środki na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, bieżących potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku, czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.

Zawarte umowy dotyczą 5-letniego kredytu terminowego o wartości 456 mln zł, 3-letniego kredytu odnawialnego o wartości 445 mln zł (z opcją wydłużenia) oraz 3-letniego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł.

– Do grona sześciu banków, które współfinansowały działalność Grupy Eurocash w ostatnich trzech latach, dołączyły dwa kolejne. Świadczy to o zaufaniu rynku finansowego do naszej firmy, jej poprawiających się wyników finansowych i kierunku dalszego rozwoju obranego w strategii. Wydłużenie zapadalności kredytu terminowego do pięciu lat zapewnia nam stabilność i większą elastyczność prowadzenia biznesu – komentuje Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

W konsorcjum banków, które udzieliły finansowania Grupie Eurocash, znalazły się: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz Santander Bank Polska.

Nowe umowy kredytowe zostały zawarte w momencie, gdy Grupa Eurocash notuje najniższy w ostatnich latach wskaźnik zadłużenia: dług netto na koniec pierwszego kwartału tego roku stanowił 1,2-krotność wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy (przed MSSF 16). Zawarte umowy dopuszczają wzrost tego wskaźnika do maksymalnego poziomu 3,5x, przy czym celem Grupy Eurocash jest jego utrzymanie w okresie strategii na poziomie poniżej 1,5x.

– W środowisku wysokich stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie, aby ograniczać koszty finansowe. Zamierzamy utrzymać ten kierunek w kolejnych kwartałach, natomiast nowe finansowanie zapewnia nam bezpieczeństwo i duży komfort prowadzenia działalności, również w sytuacji ewentualnych zawirowań rynkowych. Dzięki sile naszych operacji i generowania gotówki wypłaciliśmy właśnie dywidendę za 2022 rok i chcemy kontynuować jej wypłacanie w kolejnych latach – podsumowuje Paweł Surówka.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Klientami Eurocash są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którym Grupa oferuje z jednej strony efektywne modele biznesowe, a z drugiej skalę zakupową, logistykę, wsparcie marketingowe, dostęp do wiedzy oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające prowadzenie i rozwój sklepu.

Z liczbą ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników i 90 tys. klientów, Eurocash od lat zajmuje miejsce w TOP10 największych polskich firm, kompleksowo kształtując rynek polskiego handlu i wyznaczając kierunki rozwoju branży. Dąży do tego, by wyznaczać trendy także w zakresie odpowiedzialności. Do 2030 roku Grupa zamierza zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42 proc. w ramach strategii dekarbonizacji, jaką przyjęła w 2022 roku – w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative (SBTi).

Podobne artykuły