12/05/2023 09:58

Grupa Eurocash z 16-procentowym wzrostem sprzedaży i najwyższym wynikiem EBITDA pierwszego kwartału od dekady
  • Pierwszy kwartał 2023 roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Łączne skonsolidowane przychody w omawianym okresie sięgnęły blisko 7,6 mld zł i były o ponad 16% wyższe niż przed rokiem.
  • Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wypracowana przez Grupę Eurocash w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła prawie 166 mln zł (+10% r/r), natomiast EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 wyniosła prawie 53 mln zł (+31% r/r). To najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad 10 lat.
  • Wielkość EBITDA przed MSSF 16 za ostatnie 12 miesięcy sięgnęła tym samym 582 mln zł, co przybliża Grupę Eurocash do strategicznego celu, jakim jest wzrost tego wyniku do 1 mld zł w 2025 roku.
  • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec marca 2023 roku pozostał w celu strategicznym na poziomie 1,2x wobec niemal 2,6x rok wcześniej.

– Za nami kolejny kwartał poprawy wyników finansowych. Mimo słabszego otoczenia rynkowego, na poziomie EBITDA Grupa Eurocash wypracowała najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad dziesięciu lat. Początek tego roku to okres wysokiej inflacji oraz spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Obserwujemy rosnącą ostrożność i wrażliwość cenową konsumentów. Kupują oni mniej lub wybierają tańsze towary. Zyskują na tym dyskonty, które – wg danych Nielsena – w pierwszym kwartale zwiększyły sprzedaż o blisko 27% rok do roku. Tymczasem tzw. Mały format, do którego klasyfikowane są lokalne sklepy spożywcze, stanowiące główną grupę klientów Eurocash, wzrósł o nieco ponad 10%. Na tym tle Grupa Eurocash osiągnęła 16-proc. wzrost całkowitych przychodów, a sprzedaż segmentu hurtowego wzrosła o 18%. Świadczy to o umocnieniu pozycji Grupy Eurocash w naszym segmencie rynkowym – komentuje Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Jak wskazuje prezes, osłabienie popytu konsumenckiego znajduje przede wszystkim odzwierciedlenie w wolniejszym tempie sprzedaży w segmencie detalicznym, a także w hurtowniach Cash&Carry, zaopatrujących głównie najmniejsze sklepy. – Dlatego intensyfikujemy działania mające na celu zapewnienie konkurencyjności sklepów lokalnych, tak aby konsumenci znajdowali w nich produkty w atrakcyjnych cenach. Wykorzystujemy do tego również nowe narzędzia, w tym POS-y zainstalowane już w kilku tysiącach polskich sklepów. Jednocześnie pracujemy nad efektywnością kosztową, co pozwoli nam poprawić rentowność w średnim i dłuższym terminie, zgodnie z założeniami strategii na lata 2023-2025 – dodaje Paweł Surówka.

W opinii prezesa, Grupa Eurocash ma znaczący potencjał do poprawy marżowości netto. Skonsolidowany wynik netto za pierwszy kwartał był ujemny – co prawda nieco wyższy niż przed rokiem, jednakże wzrost kosztów finansowych, związany z wyższymi stopami procentowymi, nie pozwolił przełożyć mocnego wyniku operacyjnego EBITDA na wyraźną poprawę na poziomie wyniku netto. – Umacnia nas to w dążeniu do dalszej redukcji zadłużenia. Cieszy nas najniższy od 7 lat poziom długu netto do EBITDA oraz dobre wyniki pod względem generowania gotówki – po raz pierwszy od 2016 roku zanotowaliśmy w pierwszym kwartale dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. Daje nam to możliwość dalszego zmniejszania zadłużenia w kolejnych kwartałach – wskazuje Paweł Surówka.

Hurt: wzrost sprzedaży powyżej inflacji

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez Grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2023 roku przekroczyła 5,5 mld zł i była o 18% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Największe wzrosty zanotowano w formatach: Eurocash Gastronomia (+52% r/r), Eurocash Serwis (+28% r/r) oraz Eurocash Dystrybucja (+14% r/r). Sprzedaż LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry zwiększyła się natomiast o 6% r/r.

EBITDA segmentu hurtowego w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. Niewielkie obniżenie rentowności do 2,9% w tym obszarze jest odzwierciedleniem rosnących kosztów wynagrodzeń, energii, a także inwestycji w uatrakcyjnienie cen w aktywnej dystrybucji.

W pierwszym kwartale tego roku już blisko 56% sprzedaży segmentu zrealizowane zostało online poprzez platformę eurocash.pl, a liczba klientów zamawiających produkty za jej pośrednictwem przekroczyła 18 tysięcy (co oznacza przyrost o 2,4 tys. w ciągu roku).

W ramach ogłoszonej w ubiegłym roku strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash rozpoczęła integrację operacyjną formatów hurtowych – w pierwszej kolejności obejmującą obszary: Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry.

Detal: intensyfikacja działań marketingowych

Sprzedaż segmentu detalicznego w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10% wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. W podobnym tempie rosła sprzedaż detaliczna LFL w sklepach „Delikatesy Centrum”, natomiast w salonikach Inmedio wzrost sprzedaży LFL sięgnął 26% r/r.

EBITDA segmentu detalicznego w minionym kwartale wyniosła 52 mln zł i była na zbliżonym poziomie rok do roku (+1% r/r). W otoczeniu wysokiej inflacji i rosnącej wrażliwości konsumentów na ceny, Grupa Eurocash intensyfikuje działania marketingowe i negocjacyjne, aby uatrakcyjnić ofertę produktów i ich ceny w sklepach.

Projekty: ekspansja sprzedażowa Frisco i sieci Duży Ben

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 210 mln zł, co oznacza wzrost o 25% r/r, głównie dzięki rozwojowi e-supermarketu Frisco oraz dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben.

Sprzedaż Frisco, lidera polskiego rynku e-grocery, w omawianym okresie wyniosła 109 mln zł (+12% r/r), przy wzroście wartości koszyka zakupowego do 319 zł (z 285 zł w pierwszym kwartale 2022 roku). Liczba aktywnych klientów Frisco wzrosła w ciągu roku o 5% do 91 tysięcy.

Sieć Duży Ben na koniec marca tego roku liczyła już z kolei 338 sklepów wobec 305 na koniec 2022 roku oraz 204 rok wcześniej. Sprzedaż sieci w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 53% r/r do 82 mln zł, przy wzroście sprzedaży dla tej samej liczby placówek (LFL) na poziomie 16% r/r. Dodatnią rentowność w omawianym okresie, tradycyjnie najsłabszym kwartale w roku, osiągnęły 74 sklepy Duży Ben.

Przełożyło się to na poprawę wyniku finansowego segmentu Projekty, w którym uwzględnione są m.in. koszty pozyskiwania klientów przez Frisco oraz koszty nowych sklepów Duży Ben – w pierwszym kwartale 2023 roku EBITDA segmentu wyniosła -14 mln zł wobec -15,5 mln zł przed rokiem.

Ponad 15,5 tys. sklepów w sieciach organizowanych przez Grupę

Na koniec marca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15.536 placówek, tj. o 32 więcej niż na koniec 2022 roku. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

Zrzut ekranu 2023-05-12 095440

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Klientami Eurocash są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którym Grupa oferuje z jednej strony efektywne modele biznesowe, a z drugiej skalę zakupową, logistykę, wsparcie marketingowe, dostęp do wiedzy oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające prowadzenie i rozwój sklepu.

Z liczbą ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników i 90 tys. klientów, Eurocash od lat zajmuje miejsce w TOP10 największych polskich firm, kompleksowo kształtując rynek polskiego handlu i wyznaczając kierunki rozwoju branży. Dąży do tego, by wyznaczać trendy także w zakresie odpowiedzialności. Do 2030 roku Grupa zamierza zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42 proc. w ramach strategii dekarbonizacji, jaką przyjęła w 2022 roku – w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative (SBTi).

Podobne artykuły